BWYDLEN

Modd Diogel Plant ar Sky Q Box

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae blwch Modd Diogel Plant ar Sky Q yn caniatáu i rieni gadw plant rhag gwylio cynnwys amhriodol wrth wylio'r teledu.

awyr q

Beth sydd ei angen arna i?

Blwch Sky Q a PIN Sky i actifadu'r nodwedd.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Porwr
icon Cynnwys amhriodol
icon Amserydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i sefydlu modd Diogel

1 cam - Agorwch eich porwr ar eich blwch Sky.

2 cam – Ewch i'r adran Plant a byddwch yn gweld opsiwn i ddewis 'Modd Diogel'. Sychwch i'r dde a gwasgwch dewis.

3 cam – Ar ôl cael eich annog, nodwch eich PIN Sky i gadarnhau i droi modd diogel ymlaen neu i ffwrdd. Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn bydd eich Sky Box yn cael ei gloi a dim ond yn caniatáu i'ch plentyn gael mynediad i'r adran Plant nes eich bod wedi diffodd Kids Mode.

1
1-19
2
2-15
3
3-16
2

Sut i sefydlu gosodiadau Teulu

Yn ogystal â modd Diogel, gallwch ddefnyddio 'Family setting' i droi PIN-protection ymlaen ar gyfer unrhyw sioeau graddedig rydych chi'n eu gwylio cyn y trothwy.

1 cam - Pwyswch Home ar eich teclyn anghysbell Sky Q. Yna, dewiswch Gosodiadau, yna Rhiant.

2 cam – Rhowch eich PIN Sky TV. Dewiswch Teulu, yna gosodiad Teulu.

3 cam - Dewiswch Ymlaen i PIN - amddiffyn pob categori a restrir o dan Teulu, neu Off i ddileu'r angen am PIN.

1
4-10
2
5-11
3
6-7
4
awyr-7
3

Sut i Ddefnyddio Sgoriau Oedran

Ewch i Age ratings i ddewis gradd oedran ar gyfer sioeau y bydd angen pin i'w gwylio

awyr-8
4

Defnyddio Apps a fideos

Ewch i Apiau a fideos i rwystro mynediad i fideos ar-lein a rhai apiau.

awyr-9