BWYDLEN

Rhwydwaith Symudol iD

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae pob ffôn symudol iD wedi'i osod i gyfyngu mynediad i gynnwys oedolion, ond gallwch hefyd ddewis cyfyngu ar gynnwys sy'n addas ar gyfer 12+. Dim ond pan fydd y ddyfais yn defnyddio'r rhwydwaith symudol y bydd blocio cynnwys yn gweithio, nid y WiFi cartref.

Beth sydd ei angen arna i?

Cerdyn credyd i wirio eich bod dros 18.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Dienw
icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Mae cynnwys oedolion yn cael ei gyfyngu'n awtomatig ar ffonau symudol ID Network.

Fodd bynnag, os nad oes cyfyngiad ar y cyfrif a bod angen ichi ei newid yn ôl, ffoniwch dîm gwasanaethau cwsmeriaid iD ar 7777 o'ch ffôn symudol iD neu 0333 003 7777 o unrhyw ffôn arall (gall galwadau o linellau tir a rhwydweithiau eraill amrywio) a byddant yn eich helpu i ychwanegu neu ddileu cyfyngiadau cynnwys.

Tra bod cyfyngiadau cynnwys yn cael eu gweithredu ar y ddyfais, os bydd unrhyw un yn ceisio cyrchu gwefan â chyfyngiad oedran (gamblo, cynnwys oedolion, ac ati) fe'u cyfeirir at dudalen we rheoli cynnwys Rhwydwaith ID.

tudalen id-mobile-content-control-control