BWYDLEN

Diogelwch a phreifatrwydd Wattpad

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Nid oes gan Wattpad reolaethau rhieni ond mae ganddo amrywiaeth o nodweddion i helpu'ch arddegau i reoli gyda phwy maen nhw'n rhyngweithio a pha fath o gynnwys maen nhw'n ei weld. Mae swyddogaethau adrodd yn helpu i gadw eu hunain a'r gymuned yn ddiogel.

logo wattpad

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Wattpad ac ap Wattpad

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Hunanladdiad a Hunan-niweidio

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Cafodd y camau hyn eu hail-greu ar ap Wattpad ar Android. Mae gosodiadau gwefan Wattpad yn wahanol ond mae'r rhan fwyaf o swyddogaethau ar gael ar y ddau.

Sut i rwystro tagiau
Rheoli dewisiadau cynnwys aeddfed
Sut i adrodd am ddefnyddwyr
Ble i dewi defnyddwyr
Adrodd straeon
Sut i ddileu cyfrif Wattpad

1

Sut i rwystro tagiau

Pan fydd defnyddwyr yn agor yr app Wattpad, maen nhw'n gweld cyfres o argymhellion. Er mwyn osgoi cynnwys amhriodol neu sbarduno, gallant ychwanegu tagiau at eu rhestr Tagiau wedi'u Rhwystro. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn profi pori straeon newydd yn ddiogel.

Sut i rwystro tagiau:

Cam 1 - ar eich sgrin gartref, tapiwch y icon wrth ymyl eich delwedd proffil yn y gornel dde uchaf.

Cam 2 - tap ar y gofod o dan y Tagiau wedi'u Rhwystro pennawd.

Cam 3 - dechrau teipio tagiau hoffech chi rwystro. Bydd argymhellion yn dod i fyny y gallwch eu dewis neu y gallwch eu nodi â llaw. Dylai pob tag fod yn un gair (ee hunan-niweidio yn lle hunan-niweidio). Bydd gofod yn creu tag newydd (e.e. #hunan-niweidio). Mae hashnodau'n cael eu hychwanegu'n awtomatig. Ar ôl gorffen, tapiwch SAVE.

wattpad-cam-1-2
2

Rheoli dewisiadau cynnwys aeddfed

Mae Wattpad yn ei gwneud yn ofynnol i'w ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu'n hŷn. Fodd bynnag, nid yw'r holl gynnwys ar-lein yn addas i rai dan 18 oed. Dylai'r cynnwys hwn gael ei dagio'n briodol a gellir ei guddio rhag cynnwys a awgrymir.

Sut i guddio cynnwys aeddfed:

Cam 1 - ar eich sgrin gartref, tapiwch y icon wrth ymyl eich delwedd proffil yn y gornel dde uchaf.

Cam 2 - tapiwch y toggle dan Cynnwys Aeddfed. Pan mae'n llwyd, ni fydd cynnwys aeddfed yn cael ei gynnwys mewn argymhellion.

Sylwch y gellir dal i chwilio am gynnwys aeddfed trwy dagiau. Dim ond i'w ddileu o'r awgrym ar y porthiant cartref y mae hyn.

3

Sut i adrodd am ddefnyddwyr

Gallwch riportio defnyddwyr ar Wattpad sy'n mynd yn groes i'w Cod Ymddygiad. Mae hyn yn cynnwys cynnwys amlwg heb ei farcio, lleferydd casineb ac aflonyddu, hunan-niweidio, defnydd dan oed a mwy. Os byddwch yn dod o hyd i rywun sy'n mynd yn groes i'r rheolau hyn, dylech roi gwybod iddynt er mwyn amddiffyn eich hun a defnyddwyr eraill.

Sut i roi gwybod am ddefnyddiwr:

Cam 1 - cyrraedd y proffil defnyddiwr. Gellir gwneud hyn o'u stori trwy dapio ar eu henw defnyddiwr.

Cam 2 - unwaith ar eu proffil, tapiwch y Dotiau 3 yn y gornel dde uchaf. Tap adroddiad.

Cam 3 - dewiswch y rheswm ar gyfer adrodd am y defnyddiwr. Esboniwch sut maen nhw'n torri'r rheol ac yna tapio ADRODDIAD yn y gornel dde uchaf.

4

Ble i dewi defnyddwyr

Gallwch dewi defnyddwyr ar Wattpad, sy'n golygu na allant ddilyn nac anfon negeseuon atoch, postio ar eich proffil na rhoi sylwadau ar eich straeon.

Sut i dewi defnyddwyr:

Cam 1 - cyrraedd y proffil defnyddiwr. Gellir gwneud hyn o'u stori trwy dapio ar eu henw defnyddiwr.

Cam 2 - unwaith ar eu proffil, tapiwch y Dotiau 3 yn y gornel dde uchaf. Tap Mud.

Cam 3 - pan ofynnir, tap Mud unwaith eto.

wattpad-cam-5
5

Adrodd straeon

Os yw straeon yn mynd yn groes i rai Wattpad Canllawiau Cynnwys, a allai gynnwys cynnwys aeddfed wedi'i dagio'n anghywir, hunan-niweidio, lleferydd casineb a mwy, dylid adrodd amdanynt.

I adrodd stori:

Cam 1 - ewch i'r hafan y stori a tapiwch y Dotiau 3 yn y gornel dde uchaf.

Cam 2 - tap adroddiad. Dewis un rheswm hoffech chi adrodd y stori. Yna dewiswch fwy rheswm manwl. Bydd angen i chi wedyn esbonio sut mae'n mynd yn groes i'r canllawiau cynnwys. Tap ADRODDIAD pan wneir.

1
wattpad-cam-6
2
wattpad-cam-7
6

Sut i ddileu cyfrif Wattpad

Os nad ydych yn dymuno cael cyfrif mwyach, mae'n hawdd iawn ei ddileu ond ni ellir ei wneud yn yr ap nac ar ffôn symudol.

Sut i ddileu eich cyfrif:

Cam 1 - mewngofnodi i Wattpad ar y wefan ar borwr bwrdd gwaith.

Cam 2 - cliciwch ar eich enw defnyddiwr yn y gornel dde uchaf ac yna Gosodiadau.

Cam 3 - o dan eich llun proffil, cliciwch Cau'r Cyfrif.

Cam 4 - rhoi a rheswm a dilynwch y cyfarwyddiadau i gadarnhau.

1
wattpad-cam-8
2
wattpad-cam-9
3
wattpad-cam-10