BWYDLEN

Clo canllaw rhieni BBC iPlayer

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae'r Lock Canllawiau i Rieni yn ddiogelwch i'ch helpu chi i reoli pa gynnwys sain a fideo y BBC y gall eich plant wrando arno neu wylio ar-lein. Fel arall, mae yna hefyd a BBC iPlayer Kids ap yn cynnwys cynnwys wedi'i deilwra ar gyfer plant.

Beth sydd ei angen arna i?

Enw defnyddiwr a chyfrinair cyfrif iPlayer BBC.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i Canllawiau Rhieni iPlayers tudalen a chlicio ar y botwm 'Sefydlu'r Lock Canllawiau i rieni nawr'.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-bbciplayer_step-1
2

Dewiswch y blwch gwirio a chlicio 'Parhau'.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-bbciplayer_step-2
3

Cliciwch y botwm 'Turn On'.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-bbciplayer_step-3
4

Nawr bydd yn rhaid i chi greu cod pin 4-digid. Bydd angen hyn pryd bynnag y bydd sioe â chyfyngiadau oedran yn ceisio cael mynediad iddi.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-bbciplayer_step-4