BWYDLEN

Minecraft

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae gan Minecraft reolaethau rhieni ar Xbox Live ond mae ganddyn nhw hefyd leoliadau diogelwch yn y gêm. Sylwch, mae angen caniatâd rhiant ar blant o dan 13 oed i sefydlu cyfrif.
dolen pdf

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Xbox Live a dyfais iOS / Android, Nintendo Switch, Xbox, VR neu Windows 10

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Gemau ar-lein

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ychwanegu, mudio, blocio, neu riportio chwaraewyr yn y gêm:

Pan fyddwch chi mewn gêm ac rydych chi'n oedi, gallwch chi ychwanegu, mudio neu riportio'r chwaraewr / chwaraewyr. Dewiswch o'r opsiynau a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n…

Ychwanegwch chwaraewr - os ychwanegwch ffrind, byddant yn gallu ymuno â chi pan fyddwch chi'n chwarae bydoedd Minecraft a byddant yn ymddangos yn eich rhestrau gwahoddiadau.
Treiglo chwaraewr - pan fyddwch chi'n treiglo rhywun, ni welwch unrhyw un o'u negeseuon.
Blociwch chwaraewr - pan fyddwch chi'n blocio rhywun, ni allant gysylltu â chi o gwbl trwy Minecraft neu'r rhwydwaith Xbox Live. Ni fyddwch hefyd yn gweld unrhyw un o'u negeseuon na'u gwahoddiadau gêm.
Riportiwch chwaraewr - anfonir negeseuon yr adroddir amdanynt at dimau Gorfodi Bywyd Minecraft ac Xbox. Yn dibynnu ar yr adroddiad, gallant wahardd nodweddion sgwrsio dros dro, atal dros dro rhag ymuno â gêm neu wasanaethau, neu ataliad parhaol Xbox Live neu gonsol.

 

 

minecraft 1
2

Gosod caniatâd chwaraewr yn y gêm

Gallwch chi osod caniatâd pwrpasol ar gyfer pob chwaraewr yn eich byd neu'ch Tir, neu ddefnyddio lefelau caniatâd a osodwyd ymlaen llaw, mae hyn fel na all chwaraewyr ymosod ar ei gilydd er enghraifft.

Pan fydd y gêm wedi'i seibio, cliciwch ar enw'r tag gamer, a dewiswch y caniatâd priodol.

caniatâd minecraft-player
3

Cyrchwch weinyddion teulu-gyfeillgar

Gallwch gyrchu gweinyddwyr teulu-gyfeillgar gyda chymorth gwirfoddolwyr sy'n monitro byd Minecraft am unrhyw iaith amhriodol, cynnwys amhriodol a bwlio. Enghraifft yw intercraften.org or leahnieman.com sy'n cynnal gweinyddwyr preifat sy'n gyfeillgar i deuluoedd.

gweinyddwyr minecraft
4

Diffoddwch sgwrs a dolenni gwefan allanol

Wrth chwarae gêm aml-chwaraewr ar-lein, pwyswch yr allwedd dianc. Cliciwch opsiynau ac yna 'gosodiadau aml-chwaraewr'.

Yna cliciwch ar 'sgwrs a ddangosir' i ddiffodd sgwrs.

1
minecraft-2
2
minecraft-2-2
5

Trowch ymlaen ac i ffwrdd multiplayer

Os oes gennych chi ganiatâd aml-chwaraewr Xbox Live wedi'i alluogi, mae gan eich bydoedd lleol leoliadau aml-chwaraewr wedi'u troi ymlaen yn ddiofyn - ffrindiau yn Xbox Live i ymuno â'ch byd a chwarae hefyd.

Rydym yn argymell diffodd multiplayer os ydych chi am atal unrhyw un rhag ymuno â'ch bydoedd lleol.

Ewch i'r ddewislen gosodiadau o'r gêm a chliciwch ar y llithrydd wrth ymyl 'Multiplayer Game' i analluogi. I alluogi cliciwch eto.

minecraft 2
6

Hefyd, gan fod cymuned Minecraft yn hynod weithgar y tu allan i'r gêm, mae llawer o chwaraewyr yn defnyddio YouTube i drafod eu prosiectau. Mae'n werth ychwanegu rheolaethau rhieni i'ch cyfrif YouTube os yw'ch plentyn yn gefnogwr o Minecraft. Gwelwch ein Canllaw rhieni YouTube yma.

youtube-minecraft