BWYDLEN

Minecraft

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

O Mojang Studios, mae Minecraft yn boblogaidd ymhlith plant a phobl ifanc ac ar gael ar draws dyfeisiau, gan gynnwys symudol, a systemau. Er y gallwch osod ystod o reolaethau rhieni ar y dyfeisiau y maent yn eu defnyddio, gallwch hefyd ddefnyddio gosodiadau diogelwch yn y gêm i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Beth sydd ei angen arna i?

Mynediad i'r system hapchwarae a'r cyfrif y mae eich plentyn yn ei ddefnyddio.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Sgwrsio
icon Gemau ar-lein

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i ychwanegu, tewi, rhwystro neu riportio chwaraewyr yn y gêm

Pan fyddwch chi mewn gêm ac rydych chi'n oedi, gallwch chi ychwanegu, tewi, neu riportio'r chwaraewr(wyr).

I ychwanegu, tewi, rhwystro neu riportio rhywun:

1 cam - Wrth chwarae, cyrchwch y ddewislen opsiynau a dewiswch y chwaraewr rydych chi am weithredu.

2 cam - Dewiswch y weithred berthnasol a dilynwch y cyfarwyddiadau yn y gêm.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n…

  • Ychwanegu chwaraewr?: os ydych chi'n ychwanegu defnyddiwr, bydd yn gallu ymuno â chi pan fyddwch chi'n chwarae ym myd Minecraft a bydd yn ymddangos yn eich rhestrau gwahoddiad.
  • Tewi chwaraewr?: pan fyddwch yn tewi rhywun, ni fyddwch yn gweld unrhyw un o'u negeseuon yn y sgwrs.
  • Rhwystro chwaraewr?: pan fyddwch yn rhwystro rhywun, ni allant gysylltu â chi o gwbl. Ni fyddwch ychwaith yn gweld unrhyw un o'u negeseuon neu wahoddiadau gêm.
  • Adrodd am chwaraewr?: anfonir negeseuon a adroddwyd i Minecraft. Yn dibynnu ar yr adroddiad, gallant wahardd nodweddion sgwrsio dros dro, atal y defnyddiwr rhag ymuno â gêm neu wasanaethau a mwy.
minecraft-cam-1
2

Ble i osod caniatâd chwaraewr yn y gêm

Gallwch chi osod caniatâd personol ar gyfer pob chwaraewr yn eich byd neu'ch Teyrnas, neu ddefnyddio lefelau caniatâd a osodwyd ymlaen llaw.

I osod caniatâd chwaraewr yn y gêm:

1 cam - Wrth chwarae, saib y gêm a chliciwch ar enw defnyddiwr y chwaraewr.

2 cam - Addasu'r caniatâd. Gallwch gyfyngu ar y camau y gallant eu cymryd fel ymosod ar eraill.

minecraft-cam-2
3

Sut i gael mynediad at weinyddion teulu-gyfeillgar

Gallwch gael mynediad at weinyddion teulu-gyfeillgar gyda chymorth gwirfoddolwyr sy'n monitro byd Minecraft am unrhyw iaith amhriodol, cynnwys amhriodol a bwlio. Gwefannau fel leahnieman.com cynnal gweinyddion preifat sy'n gyfeillgar i deuluoedd.

I gael mynediad at weinyddion teulu-gyfeillgar:

1 cam - O'r wefan uchod neu rai tebyg, dewch o hyd i gyfeiriad gweinydd yr un yr hoffech ei gyrchu. Un enghraifft yw cyfeiriad Towncraft, sef play.towncraft.us. Nodwch y cyfeiriad a ddewiswch.

2 cam - Yn Minecraft, o'r brif ddewislen, dewiswch Multiplayer, darllenwch y neges ac Ymlaen.

3 cam - Bydd y sgrin nesaf yn dangos yr holl weinyddion y mae eich plentyn wedi ymuno â nhw. Gallwch ddileu unrhyw rai sy'n amhriodol ac ychwanegu rhai newydd yr ydych yn eu cymeradwyo. Dewiswch Ychwanegu Gweinydd.

4 cam - Rhowch y Cyfeiriad Gweinyddwr yn y maes gwaelod a dewiswch Wedi'i Wneud. Dewiswch y gweinydd newydd ac yna dewiswch Ymunwch â Gweinydd. Gall eich plentyn ddechrau chwarae o fewn y gweinydd rydych chi wedi'i ychwanegu.

1
minecraft-cam-3
2
minecraft-cam-4
3
minecraft-cam-5
4
minecraft-cam-6
4

Addasu neu ddiffodd sgwrs yn y gêm

Nid yw rheolaethau rhieni Minecraft yn ymwneud â chyfyngiadau yn unig; mae gan y gêm hefyd leoliadau i helpu i wneud y sgwrs yn fwy hygyrch i'ch plentyn.

Ar gyfer plant iau efallai y byddwch am ddiffodd sgwrs, tra gallai plant hŷn elwa o osodiadau wedi'u teilwra fel cefndir cadarn y tu ôl i'r testun.

I addasu gosodiadau sgwrsio yn y gêm:

1 cam – O brif ddewislen Minecraft, dewiswch Options… ac yna Chat Settings…

2 cam - Newid Sgwrsio i Orchmynion yn Unig neu Gudd i amddiffyn eich plentyn rhag iaith annisgwyl neu rhag rhannu gormod.

3 cam - Gosodwch Dolenni Gwe ac Ysgogi Dolenni i Ddiffodd. Bydd hyn yn golygu na allant dderbyn dolenni mewn sgwrs a allai arwain at hynny sgamiau fel gwe-rwydo.

4 cam - Addasu ymddangosiad y testun, lliwiau a mwy i helpu cefnogi anghenion eich plentyn.

1
minecraft-cam-7
2
minecraft-cam-8
3
minecraft-cam-9
5

Sut i sefydlu tiroedd ar gyfer eich plentyn a'i ffrindiau

Os ydych chi eisiau rheoli pwy all chwarae ar weinydd, mae meysydd Minecraft yn ffordd ddiogel o wneud hyn. Gallwch chi sefydlu meysydd ar gyfer eich plentyn a hyd at 10 o'u ffrindiau. Fodd bynnag, bydd angen i chi brynu hwn.

I sefydlu teyrnas:

1 cam - O brif ddewislen Minecraft, dewiswch Minecraft Realms. Yna, dewiswch Prynu teyrnas!

2 cam - Yn eich cyfrif dyfais, fe welwch yr opsiynau prynu ar gyfer y deyrnas. Gallwch ddewis pryniant untro neu danysgrifiad. Efallai y byddwch am weithio gyda rhieni ffrindiau eich plentyn i ledaenu'r gost ymhlith ei gilydd ar gyfer ffordd gydweithredol i gadw'ch plant yn ddiogel ar Minecraft.

1
minecraft-cam-10
2
minecraft-cam-11
3
minecraft-cam-12
6

Minecraft ar YouTube

Mae cymuned Minecraft yn hynod weithgar y tu allan i'r gêm. Er enghraifft, mae llawer o chwaraewyr yn defnyddio YouTube i drafod eu prosiectau. Mae'n werth ychwanegu rheolyddion rhieni at eich cyfrif YouTube os yw'ch plentyn yn gefnogwr o Minecraft. Gweler ein Canllaw rheolaethau rhieni YouTube i helpu.

minecraft-cam-13
7

Rheolaethau rhieni eraill

I osod mwy o gyfyngiadau ar wariant, amser sgrin, sgwrsio a mwy, archwiliwch y canllawiau rheolaethau rhieni canlynol i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar Minecraft.

Systemau Hapchwarae

Chwarae gêm a thrafodaeth