Minecraft

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Nid oes gan Minecraft unrhyw leoliadau rhieni na phreifatrwydd canolog ond mae yna ddulliau y gallwch eu cymryd i leihau tebygolrwydd plentyn o ddod i gysylltiad ag iaith amhriodol ar PC ac Xbox Live megis diffodd swyddogaethau sgwrsio. Mae geiriau mân yn cael eu hidlo allan yn awtomatig mewn sgyrsiau.

Beth sydd ei angen arna i?

ID Sky (Enw Defnyddiwr a Chyfrinair) - Os nad ydych wedi cofrestru, bydd angen cyfeiriad e-bost cyswllt a rhif eich cyfrif Sky neu fanylion debyd uniongyrchol eich cyfrif.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Gemau ar-lein

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Mynediad i Weinyddion sy'n Gyfeillgar i Deuluoedd

Gallwch gyrchu gweinyddwyr teulu-gyfeillgar gyda chymorth gwirfoddolwyr sy'n monitro byd Minecraft am unrhyw iaith amhriodol, cynnwys amhriodol a bwlio. Enghraifft yw intercraften.org sy'n cynnal gweinyddwyr preifat sy'n gyfeillgar i deuluoedd.

gweinyddwyr minecraft
2

Diffodd Sgwrs a Dolenni Gwefan Allanol

Wrth chwarae gêm aml-chwaraewr ar-lein, pwyswch yr allwedd dianc. Cliciwch opsiynau ac yna 'gosodiadau aml-chwaraewr'.

minecraft-2
3

Cliciwch ar 'sgwrs: dangosir' i ddiffodd sgwrs.

minecraft-2-2
4

Hefyd, gan fod cymuned Minecraft yn hynod weithgar y tu allan i'r gêm, mae llawer o chwaraewyr yn defnyddio YouTube i drafod eu prosiectau. Mae'n werth ychwanegu rheolaethau rhieni i'ch cyfrif YouTube os yw'ch plentyn yn gefnogwr o Minecraft. Gwelwch ein Canllaw rhieni YouTube yma.

youtube-minecraft
Sgroliwch i Fyny