BWYDLEN

Tarian Band Eang Sky

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Offeryn amddiffyn ar-lein rhad ac am ddim yw Sky Broadband Shield a ddyluniwyd gan Sky i helpu i wneud y rhyngrwyd yn lle mwy diogel i'ch teulu cyfan ac mae'n cynnig y nodweddion canlynol - amddiffyniad malware a rheolaethau rhieni.

Beth sydd ei angen arna i?

ID Sky (Enw Defnyddiwr a Chyfrinair) - Os nad ydych wedi cofrestru, bydd angen cyfeiriad e-bost cyswllt a rhif eich cyfrif Sky neu fanylion debyd uniongyrchol eich cyfrif.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cyffuriau a Sgiliau Troseddol
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Safleoedd Phishing & Malware Heintiedig
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Arfau a Thrais, Gore a Casineb

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i Sky.com, mewngofnodwch i'ch cyfrif gan ddefnyddio'ch ID Sky (enw defnyddiwr) a'ch cyfrinair

1-8
2

Cyrraedd eich gosodiadau Tarian Band Eang trwy fynd i Fy nghyfrif. Nesaf, cliciwch ar Band Eang a Sgwrs opsiwn.

Sgroliwch i lawr a chliciwch ar y Tarian Band Eang opsiwn.

Yma fe welwch y gosodiadau i wneud cais am bob Custom, PG, 13, Oedolion a gallwch hefyd Analluogi Tarian.

1
2-4
2
22
3
3-3
4
4-2
3

Dewiswch pryd y dylai Tarian Band Eang Sky fod yn weithredol

Sgroliwch i lawr nes i chi gyrraedd yr adran hon yna dewiswch a ydych chi am i'r Darian fod yn 'Bob amser yn weithredol' neu gallwch ddewis ei gosod ar adegau penodol o'r dydd.

Sylwch, pan fydd y darian Band Eang yn anactif, fe welwch wefannau sy'n addas i oedolion ond a fydd yn dal i gael eu hamddiffyn rhag gwefannau gwe-rwydo a meddalwedd faleisus.

4-3
4

Dewiswch yr hyn rydych chi am i grŵp oedran penodol ei weld

Dewiswch pa bynnag gategori rydych chi am ei gyfyngu a chlicio Cadw lleoliadau.

Gallwch ddewis mwy nag un categori.

Sylwch: Mae rhai categorïau yn cael eu blocio'n awtomatig ar gyfer y grwpiau oedran PG a 13, ond gallwch reoli eithriadau.

7-2
5

Rheoli eithriadau

Gallwch ganiatáu neu rwystro safle y mae eich plentyn yn ymweld ag ef.

I rwystro gwefan:

O dan y categori oedran o'ch dewis, cliciwch Rheoli eithriadau, nodwch y wefan rydych chi am ei blocio yna cliciwch Gwefan bloc a chliciwch Cadw lleoliadau.

I ganiatáu gwefan:

Rhowch y wefan rydych chi am ei chau yna cliciwch Caniatáu gwefan a chliciwch Cadw lleoliadau.

1
5-3
2
5-4
6

Analluogi Tarian

Cliciwch yr opsiwn Tarian Anabl, yna cliciwch arbed gosodiadau.

Sylwch: Gallwch chi analluogi'r Darian Band Eang, fodd bynnag, ni chewch eich amddiffyn rhag gwefannau sy'n ceisio cael gafael ar eich gwybodaeth bersonol trwy dwyll neu gael mynediad i'ch cyfrif heb ganiatâd.

Dewiswch 18 a bydd Sky yn rhwystro gwefannau gwe-rwydo a meddalwedd faleisus niweidiol ond fe welwch bopeth arall.

6