BWYDLEN

Rhannu Teulu Afal

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Rhannu Teulu yn ei gwneud hi'n hawdd i chi a hyd at bum aelod o'r teulu rannu Apple Books, pryniannau App Store, albwm lluniau, calendr y teulu a gwasanaethau Apple eraill.

Mae hefyd yn app gosodiadau rheolaethau rhieni defnyddiol os oes gennych chi blant. Gallwch chi sefydlu offer fel 'Gofyn i Brynu', lleoli eu dyfeisiau, gosod terfynau amser sgrin ar gyfer apiau penodol a llawer mwy. Gall rhiant neu warcheidwad hefyd sefydlu cyfrif Apple ID ar gyfer plentyn o dan 13 oed.

Beth sydd ei angen arna i?

Dyfais iOS a chyfrif Apple ID

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Gemau ar-lein
icon Rhannu lleoliad

Cyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer defnyddwyr iPhone, iPad, neu iPod touch

1

Dechrau arni

Yn gyntaf, bydd angen 2 pethau:
An Apple ID wedi mewngofnodi i iCloud ac an iPhone, iPad, neu iPod touch gydag iOS 8 neu'n hwyrach, neu Mac gydag OS X Yosemite neu'n hwyrach.

Os oes angen, gallwch greu ID Apple i'ch plentyn, yna eu hychwanegu at eich grŵp teulu.

Os oes gan eich plentyn ID Apple eisoes, gallwch ei ychwanegu at eich grŵp teulu a diweddaru eu cyfeiriad e-bost, dyddiad geni, cwestiynau diogelwch, a mwy.
Os yw'ch plentyn o dan 13 oed, ewch i gam 6.

rhannu afal-1
2

Gall oedolyn yn y teulu sefydlu Rhannu Teulu o'u dyfais Apple.

Ewch i Gosodiadau > [eich enw]. Os ydych chi'n defnyddio iOS 10.2 neu'n gynharach, ewch i Gosodiadau > iCloud.

rhannu afal-2
3

Tap 'Sefydlu Rhannu Teulu ', yna tap 'Dechrau'. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i sefydlu'ch teulu a gwahodd aelodau'ch teulu.

Os ydych chi'n defnyddio iOS 10.2 neu'n gynharach, ewch i Gosodiadau > icloud. Tap 'Codwch Rhannu Teulu', yna tap 'Dechrau'.

rhannu afal-3
4

Gwahoddwch bobl i ymuno â'ch teulu

Gallwch ychwanegu unrhyw un sydd ag ID Apple i'ch teulu cyhyd â'ch bod chi'ch dau yn defnyddio iOS 8 ac yn ddiweddarach neu OS X Yosemite ac yn ddiweddarach.

Ewch i Gosodiadau > [eich enw]> Rhannu Teuluoedd. Os ydych chi'n defnyddio iOS 10.2 neu'n gynharach, ewch i Gosodiadau > icloud > teulu.

Tap 'Ychwanegu Aelod o'r Teulu'.

Rhowch enw neu gyfeiriad e-bost aelod o'ch teulu a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Unwaith y bydd aelod o'ch teulu yn derbyn eich gwahoddiad, gallant naill ai ei dderbyn neu ei wrthod.

5

Gwahoddiad aelod o'r teulu

Ar ôl i chi anfon y gwahoddiad, gallwch wirio ei statws o dan enw'r person.

Ewch i Gosodiadau > [eich enw]> Rhannu Teuluoedd.

Gall aelod o'ch teulu dderbyn neu wrthod y gwahoddiad ac os caiff ei dderbyn, fe welwch ei enw yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif.

1
rhannu afal-4
2
rhannu afal-5
6

Sut i greu ID Apple ar gyfer plentyn o dan 13 oed

I gymryd rhan mewn Rhannu Teulu, rhaid i bob aelod o'r teulu gael ei ID Apple ei hun.

Ni all plant dan 13 oed greu ID Apple ar eu pennau eu hunain. Fodd bynnag, gall trefnydd y teulu ddarparu caniatâd rhiant wedi'i ddilysu a chreu ID Apple ar ran y plentyn yn ei grŵp teulu.

7

Gwiriwch eich dull talu

Cyn i chi ddechrau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio dull talu â chymorth. Gallwch wirio'ch dull talu o'ch Tudalen cyfrif ID Apple, lle gallwch reoli a newid eich dull talu o'ch dyfais.

Er mwyn cydymffurfio â deddfau amddiffyn preifatrwydd plant ar-lein, rydych chi'n defnyddio'r CVV, y cod gwirio a anfonir trwy SMS, neu'r cod diogelwch o'ch dull talu fel rhan o ddarparu eich caniatâd rhiant wedi'i ddilysu

8

Creu ID Apple ar gyfer eich plentyn

Gall hyn eich helpu i osod rheolaethau rhieni Apple i ddefnyddio gosodiadau yn yr app.

Ewch i Gosodiadau > [eich enw]> Rhannu Teuluoedd > Ychwanegu Aelod o'r Teulu > Creu Cyfrif Plentyn > Digwyddiadau.

Os ydych chi'n defnyddio iOS 10.2 neu'n gynharach, ewch i Gosodiadau > icloud > teulu.

Rhowch ben-blwydd a thap eich plentyn 'Nesaf'. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi'r dyddiad cywir.

rhannu afal-6
9

Adolygu'r Datgeliad Preifatrwydd Rhieni a thapio 'Cytuno'.

10

Rhowch y wybodaeth y gofynnwyd amdani ar gyfer eich dull talu a thapio 'Nesaf'. Os nad oes gennych ddull talu ar ffeil, mae angen ichi ychwanegu un.

11

Rhowch enw eich plentyn, tap 'Nesaf', yna creu eu ID Apple ([e-bost wedi'i warchod]) a thapio 'Nesaf'. Tap 'Creu'.

12

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i osod cyfrinair, dewis cwestiynau diogelwch, a sefydlu cyfrif eich plentyn. Dewiswch gyfrineiriau a chwestiynau diogelwch y gall y ddau ohonoch eu cofio.

Nesaf, trowch ymlaen Gofynnwch i Brynu i gymeradwyo pob pryniant iTunes Store, Apple Books, ac App Store a gychwynnwyd gan eich plentyn. Byddwch yn gyfrifol am yr holl daliadau i'ch cyfrif. Tap Digwyddiadau.
Adolygu'r Telerau ac Amodau. Tap 'Cytuno'.

rhannu afal-7