BWYDLEN

Band Eang BT

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Rheolaethau Rhieni BT yn caniatáu ichi gyfyngu ar rai mathau o wefannau ar bob dyfais sy'n gysylltiedig â Hwb Smart BT a phan fyddant wedi'u cysylltu â man cychwyn Wi-Fi BT yn y DU gan ddefnyddio ID BT. Mae yna ystod o hidlwyr i ddewis ohonynt i rwystro cynnwys a defnydd.

Beth sydd ei angen arna i?

A Fy nghyfrif BT (ID BT a Chyfrinair) Os nad ydych wedi cofrestru, bydd angen cyfeiriad e-bost cyswllt a'ch rhif cyfrif BT (sydd ar frig eich bil)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Alcohol a Thybaco
icon Dating
icon Dadlwytho rhannu ffeiliau
icon Cyffuriau a Sgiliau Troseddol
icon Ffasiwn a Harddwch
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Gamblo
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Anweddus a di-chwaeth
icon Gemau ar-lein
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Chwilio engeses
icon Addysg rhyw
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Hunanladdiad a Hunan-niweidio
icon Arfau a Thrais, Gore a Casineb

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i MyBT a mewngofnodi gan ddefnyddio'ch ID BT a'ch Cyfrinair. Os nad oes gennych gyfrif, cliciwch y botwm 'Cofrestru'.

cam-1-1
2

Sgroliwch i lawr i 'Defnyddiwch eich pethau ychwanegol, heb unrhyw gost ychwanegol' a chlicio 'Rheoli'ch pethau ychwanegol'

step-2
3

Yna cliciwch ar 'Gosod Rheolaethau Rhieni BT'

cam-3a
4

Yna fe welwch dudalen yn dweud wrthych fod BT yn actifadu eich Rheolaethau Rhieni. Byddwch yn cael eich actifadu gyda'r gosodiad hidlo 'ysgafn'. Gall setup gymryd hyd at 2 awr.

cam-3b
5

Ar ôl ei actifadu, byddwch wedyn yn gallu newid lefel eich hidlydd i weddu i'ch teulu. Gallwch ddewis o ystod o hidlwyr fel Strict, Moderate and Light. Mae yna hefyd y gallu i rwystro categorïau neu wefannau unigol, ynghyd â gosodiad Amser Gwaith Cartref a all rwystro safleoedd twyllo cyfryngau cymdeithasol, hapchwarae a gwaith cartref ar adegau penodol.

step-4