BWYDLEN

YouTube

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Dysgwch sut i sefydlu a defnyddio lleoliadau diogelu fel profiad dan oruchwyliaeth i blant pan fyddant ar YouTube.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif YouTube (E-bost a Chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Rheolaeth rhieni

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Dechreuwch gyda chyfrif dan oruchwyliaeth

Mae hyn yn wych i rieni sydd am ganiatáu i'w plentyn drosglwyddo o YouTube Kids i fynediad dan oruchwyliaeth i'r prif blatfform YouTube.

I greu cyfrif dan oruchwyliaeth: Mae pedair ffordd wahanol i gael mynediad at hyn. Cwblhawyd y camau canlynol o'r app YouTube ar ddyfais rhiant:

Cam 1 - Creu a rheoli Cyfrif Google ar gyfer eich plentyn gyda Family Link. Os ydych chi eisoes yn rheoli Cyfrif Google ar gyfer eich plentyn gyda Cyswllt Teulu, sgipiwch i'r cam nesaf.

Cam 2 - Mewngofnodi i YouTube gyda'r Cyfrif Google rydych chi'n ei ddefnyddio fel rhiant-reolwr cyfrif eich plentyn.
Cam 3 - Ewch i'ch llun proffil.
Cam 4 - Dewiswch Gosodiadau yna dewiswch Gosodiadau Rhieni.
Cam 5 - Dewiswch eich plentyn a dilynwch y camau nesaf.

1
yt-cam-2-1
2
yt-cam-2-2
2

Newidiwch eich gosodiadau gyda chyfrif dan oruchwyliaeth

Cam 1 - Mewngofnodi i YouTube ac ewch i'ch llun proffil.
Cam 2 - Dewiswch Gosodiadau yna dewiswch Gosodiadau Rhieni.
Cam 3 - Dewiswch gyfrif eich plentyn yr hoffech ei olygu.
Cam 4 - O dan Gosodiadau YouTube, dewiswch golygu wrth ymyl “Gosodiadau Cynnwys”.
Cam 5 - Dewiswch osodiad cynnwys ar gyfer eich plentyn a dewiswch dewiswch i achub.

yt-cam1
3

Adolygu hanes gwylio plentyn gyda chyfrif dan oruchwyliaeth

Adolygu hanes gwylio eich plentyn yn ei gyfrif dan oruchwyliaeth:

Cam 1 - Ar ddyfais eich plentyn, ewch i'r dudalen Fy Ngweithgaredd.
Cam 2 - Dewiswch “Hanes YouTube”.
Cam 3- Dewiswch “Rheoli gweithgaredd”.
Cam 4 - Sgroliwch i fynd i holl weithgaredd y gorffennol.