BWYDLEN

Tabl Tân Amazon

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gallwch alluogi cyfyngiadau i atal eich plant rhag defnyddio nodweddion a chymwysiadau penodol ar dabled Amazon Fire HD. Mae'r rheolaethau rhieni hyn yn cynnwys y gallu i atal pryniannau o siopau cynnwys ynghyd â mynediad at gynnwys â chyfyngiad oedran a'r camera i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Amazon a mynediad i dabled Amazon Fire HD.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Cafodd y camau hyn eu hail-greu ar dabled Amazon Fire HD:

Ysgogi rheolaethau rhieni
Opsiynau rheoli rhieni

1

Ysgogi rheolaethau rhieni

Os yw'ch plentyn yn defnyddio tabled Amazon Fire HD, mae sefydlu rheolyddion rhieni yn rhan allweddol o'u helpu i gadw'n ddiogel ar-lein.

I sefydlu rheolaethau rhieni:

1 cam - O'ch tabled sgrin gartref, swipe i lawr o'r brig a dewiswch y eicon gêr wrth ymyl yr eicon proffil. Dan Personol, dewiswch Rheolaethau Rhiant.

2 cam - Trowch nhw ymlaen erbyn tapio'r togl i ymlaen. Rhaid i chi fynd i mewn i'ch cyfrif cyfrinair i wneud hyn, y gellir ei newid hefyd ar y dudalen hon. Nawr, gallwch chi osod gwahanol reolaethau rhieni.

1
amazon-tân-hd-tabled-1
2
amazon-tân-hd-tabled-2
2

Opsiynau rheoli rhieni

Mae amrywiaeth o reolaethau rhieni y gallwch eu sefydlu gydag Amazon Fire HD, gan gynnwys cyfyngiadau cynnwys, pryniannau ac amser sgrin.

Y gwahanol fathau o reolaethau rhieni yw:

  • Rhwystro cynnwys ac apiau Amazon
  • Ychwanegu cyfrineiriau i gael mynediad at gynnwys neu newid gosodiadau
  • Rhwystro mynediad i siopau Amazon
  • Angen cyfrineiriau ar gyfer pryniannau o Amazon Stores neu Shop Amazon apps
  • Rhannu cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol
  • Cyfyngu mynediad ar adegau penodol o'r dydd
  • Monitro gweithgaredd proffil
amazon-tabled-rhieni-rheolaethau-opsiynau