Tabl Tân Amazon

Canllaw Amazon Fire HD

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gallwch chi alluogi cyfyngiadau i atal eich plant rhag defnyddio nodweddion a chymwysiadau penodol ar yr Amazon Fire HD, gan gynnwys y gallu i atal pryniannau o siopau cynnwys, mynediad at fideos a ffilmiau â chyfyngiadau oedran a mynediad i'r camera.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Amazon (cyfeiriad e-bost a chyfrinair).

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sychwch i lawr o ben y sgrin ac yna tapiwch Gosodiadau. Tap Rheolaethau Rhieni.

amazon-fire-hd-1
2

Tap Ymlaen wrth ymyl Rheolaethau Rhieni.

amazon-fire-hd-2
3

Gyda Rheolaethau Rhieni wedi'u troi ymlaen, nodwch gyfrinair, cadarnhewch eich cyfrinair ac yna tapiwch Cyflwyno.

amazon-fire-hd-3
4

Creu a sefydlu Cyfrif Aelwyd Amazon

Mewngofnodwch i'ch cyfrif Amazon.

amazon-alexa-6
5

O dan 'Cyfrifon a Rhestrau' cliciwch 'Eich Cyfrif'

amazon-alexa-1-2
6

O dan 'Rhaglenni siopa a rhenti' cliciwch 'Amazon Household'

amazon-alexa-2-2
7

Cliciwch 'Ychwanegu plentyn'

amazon-alexa-3
8

Rhowch fanylion eich plentyn.

amazon-alexa-4
9

Cliciwch ar 'Rheoli'ch Cynnwys a'ch Dyfeisiau' i reoli'r cynnwys a brynwyd y gall eich plentyn ei gyrchu ac ar ba ddyfais.

amazon-alexa-5
10

Ychwanegwch pin / analluoga prynu llais i atal pryniannau diawdurdod

Agorwch yr Alexa App neu echo.amazon.com ar eich ffôn clyfar a tapiwch eicon y ddewislen.

amazon-alexa-mobile-6-2
11

Tap gosodiadau a sgrolio i lawr nes i chi ddod o hyd i 'Prynu Llais'

amazon-alexa-mobile-5
12

Ychwanegwch pin 4-digid a tap arbed i sefydlu'r pin. Fel arall, gallwch analluogi prynu llais yn gyfan gwbl trwy newid y gosodiad ar y dudalen hon.

amazon-alexa-mobile-4
Sgroliwch i Fyny