Gosodiadau preifatrwydd Snapchat

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Snapchat yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn i reoli pwy sy'n gallu gweld eu cynnwys a sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth adrodd i dynnu sylw at gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Snapchat (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Tap ar yr eicon gêr ar ochr dde'r sgrin Proffil

screenshot_20180131-032747
2

Sgroliwch i 'Pwy all…'adran o'r dudalen a dewis'Cysylltwch â mi'. Yma gallwch ddewis pwy all gysylltu â'ch plentyn yn uniongyrchol â Snaps, Chats, galwadau a mwy. Byddem yn argymell bod hyn yn barod i 'Fy Ffrindiaufel na all dieithriaid gysylltu â'ch plentyn yn uniongyrchol. Sylwch, hyd yn oed os dewisir yr opsiwn “Fy Ffrindiau”, bydd unrhyw un y mae eich plentyn mewn grŵp ag ef yn gallu cyfathrebu â nhw.

screenshot_20180131-032817
3

Unwaith eto yn y 'Pwy all…'adran, tap ar'Gweld Fy Stori'. Yma gallwch ddewis pwy all weld 'Stori' eich plentyn neu dapio ar 'Custom' i rwystro ffrindiau penodol rhag gweld 'Stori' eich plentyn. Byddem yn argymell gosod hyn i 'Fy Ffrindiau'fel mai dim ond ffrindiau eich plentyn sy'n gallu gweld y stori hon.

Sylwch, os ydynt wedi postio 'Stori' yn ddiweddar ac yna wedi newid hyn i 'Fy Ffrindiau' efallai y bydd rhai pobl yn dal i allu cyrchu'r Stori.

screenshot_20180131-032817-1
4

O dan leoliadau a 'Pwy all'adran, Dewis 'Gwelwch Fi yn Ychwanegu'n Gyflym'ac ar y sgrin nesaf, sicrhewch fod yr opsiwn heb ei glicio fel nad yw'ch plentyn yn ymddangos ar gyfrifon' ffrindiau 'o dan yr opsiwn' Ychwanegu'n Gyflym '.

screenshot_20180131-032817-2
5

Rheoli Mapiau Snap - Tap ar yr eicon gêr i fynd i'r ddewislen gosodiadau. Sgroliwch i adran 'Pwy all ...' a thapio 'Gweld fy lleoliad'. Gosodwch ef i 'Ghost Mode' i sicrhau nad yw lleoliad eich plentyn yn cael ei rannu. Os oes gennych y set hon i 'Fy Ffrindiau' dim ond pan fydd yn agor yr app SnapChat y bydd lleoliad eich plentyn yn cael ei ddiweddaru. Gallwch hefyd ddewis gadael i restr ddethol o ffrindiau weld lleoliad eich plentyn yn unig.

screenshot_20180131-032817-3
6

Optio allan o 'Dod o hyd i ffrindiau' - Tap ar eicon gêr a chlicio ar 'Rhif Symudol'. Yna tap ar yr eicon wrth ymyl 'Gadewch i eraill ddod o hyd i mi gan ddefnyddio fy rhif ffôn symudol' i eithrio'ch rhif ffôn symudol o'r nodwedd 'Find Friends' ar y platfform.

screenshot_20180131-035728-1
7

Adrodd ar Snapchat: Gellir gwneud hyn trwy wasgu a dal y Snap i weld y ddewislen 'Report Snap' ac yna dewis y rheswm dros riportio'r Snap.

snapchat-adrodd-1-1-1
8

I rwystro, riportio neu dynnu ffrind, dewiswch yr eicon gêr i weld eich dewislen proffil, dewiswch 'Fy ffrindiau'. Tapiwch y defnyddiwr yr hoffech chi ei newid a dewis yr opsiwn perthnasol o'r ddewislen a chadarnhau'r newid.

screenshot_20180131-032747-1
Sgroliwch i Fyny