Gosodiadau preifatrwydd Snapchat

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Snapchat yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn i reoli pwy sy'n gallu gweld eu cynnwys a sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth adrodd i dynnu sylw at gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Snapchat (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Rhannu lleoliad
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhannu Data
icon Rhannu lleoliad
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Hysbysiadau

Gallwch ddewis galluogi neu analluogi derbyn hysbysiadau fel Straeon gan ffrindiau, Syniadau, Atgoffa.

Agor Snapchat, tapiwch y cylch neu'ch eicon yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Nesaf, tapiwch yr eicon Gosodiadau sydd wedi'i leoli yn y gornel dde uchaf.

cam1-3
2

Tap 'Hysbysiadau' Yna, 'Galluogi Hysbysiadau' (os yw eisoes yn anabl) ac yna trowch ar y togl am ba bynnag nodwedd rydych chi am ei galluogi neu ei anablu.

Efallai y bydd anablu hysbysiadau yn dda i'ch plentyn yn eu harddegau fel nad ydyn nhw'n cael eu gorlethu â llawer yn derbyn llawer o hysbysiadau.

cam3-3
3

Dewiswch pwy all gysylltu â chi
Agor Snapchat, tapiwch y cylch neu'ch eicon yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Nesaf, tapiwch yr eicon Gosodiadau sydd wedi'i leoli yn y gornel dde uchaf.

cam1-3
4

Sgroliwch i lawr i 'Pwy all', yna tap Cysylltwch â mi, yna dewiswch y naill neu'r llall 'Pawb' or 'Fy ffrindiau' opsiwn.

Wrth ddewis yr opsiwn hwn rydych yn caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu â chi'n uniongyrchol trwy Snaps, Sgwrs, galwadau, ac ati.

cam1-1
5

Dewiswch pwy all anfon hysbysiadau atoch

Agor Snapchat, tapiwch y cylch neu'ch eicon yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Nesaf, tapiwch yr eicon Gosodiadau sydd wedi'i leoli yn y gornel dde uchaf.

Nesaf, tap 'Anfon Hysbysiadau ataf' yna dewiswch pa bynnag opsiwn sydd orau gennych.

cam2-3
6

Dewiswch pwy all weld eich stori

Agor Snapchat, tapiwch y cylch neu'ch eicon yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Nesaf, tapiwch yr eicon Gosodiadau sydd wedi'i leoli yn y gornel dde uchaf.

cam1-3
7

Nesaf, tap 'Gweld Fy Stori' yna dewiswch pa bynnag opsiwn sydd orau gennych.

step4
8

Rhannu lleoliad
Argymhellir nad yw'ch plentyn yn rhannu ei leoliad. I analluogi rhannu lleoliad:

Agor Snapchat, tapiwch y cylch neu'ch eicon yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Nesaf, tapiwch yr eicon Gosodiadau sydd wedi'i leoli yn y gornel dde uchaf.

cam1-3
9

'Modd Ghost' - pan fydd hyn wedi'i alluogi, ni all eich ffrindiau weld eich lleoliad. Tapiwch y nodwedd toggle nes ei fod yn troi'n las.

Os ydych chi'n anabl (llwyd), gallwch ddewis o dri opsiwn arall - 'Fy Ffrindiau,' Fy Ffrindiau, Ac eithrio 'a' Dim ond y Ffrindiau hyn '.


Ceisiadau Lleoliad
Rydym hefyd yn argymell analluogi'r 'Caniatáu i ffrindiau ofyn am fy lleoliad'.

Mae eich lleoliad yn diweddaru pan fydd gennych Snapchat ar agor.

step5
10

Sut i riportio rhywun
Agor Snapchat, tap 'Sgwrs' yn y gornel chwith isaf.

Dewiswch pwy rydych chi am roi gwybod amdanynt trwy dapio a dal eu henw i lawr. Tap 'Mwy'.

step0
11

Nesaf, tap 'Adrodd', yna dewiswch y rheswm rydych chi am eu riportio a dilynwch yr awgrymiadau.

000
12

Sut i riportio rhywbeth arall

Rydych chi'n riportio Stori, cam-drin, lensys, pryder diogelwch neu dorri.

Agor Snapchat, tapiwch y cylch neu'ch eicon yn y gornel chwith uchaf. Nesaf, tapiwch yr eicon Gosodiadau sydd wedi'i leoli yn y gornel dde uchaf.

cam1-3
13

Sgroliwch i lawr iCymorth tap 'Dwi Angen Cymorth', tap 'Diogelwch' yna dewiswch yr hyn rydych chi am ei riportio. Dilynwch y cyfarwyddiadau a ddangosir ar eich sgrin.

step8
14

Sut i rwystro rhywun

Mae dwy ffordd i rwystro rhywun:
1- bloc o'ch hanes sgwrsio neu 2 - blociwch rywun o'ch rhestr ffrindiau.

I rwystro rhywun o'ch hanes sgwrsio:
Agor Snapchat, tap 'Sgwrs' yn y gornel chwith isaf. Dewiswch pwy rydych chi am eu blocio trwy dapio a dal eu henw i lawr. Tap 'Mwy'.

Nesaf, tap 'Bloc', cadarnhewch eich bod am Blocio trwy dapio 'Bloc' unwaith eto.

666666
15

I rwystro rhywun o'ch rhestr ffrindiau.

Tapiwch eich eicon yn y gornel chwith uchaf, yna tapiwch 'Fy ffrindiau'. Yna, tapiwch a daliwch eu henw tan y 'Bloc' opsiwn pops i fyny. Tap 'Bloc'.

1
111
2
3s
Sgroliwch i Fyny