BWYDLEN

Gosodiadau preifatrwydd Snapchat

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Snapchat yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn i reoli pwy sy'n gallu gweld eu cynnwys a sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth adrodd i dynnu sylw at gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Snapchat (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Rhannu lleoliad
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhannu Data
icon Rhannu lleoliad
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cam-wrth-gam diogelwch Snapchat

1

Beth yw Canolfan Deulu Snapchat?

Offeryn mewn-app yw Canolfan Deulu Snapchat sy'n caniatáu i rieni a gofalwyr aros ar ben pwy mae eu harddegau mewn cysylltiad â nhw ar yr ap. Dysgu mwy yma.

I sefydlu Canolfan Deulu Snapchat:

1 cam - Rhaid i chi lawrlwytho Snapchat i'ch dyfais. Creu neu Mewngofnodi i'ch cyfrif Snapchat personol. O'ch proffil, tap Ychwanegu Ffrindiau ac ychwanegu eich plentyn trwy chwilio eu henw defnyddiwr. Dychwelyd at eich proffil.
2 cam - Tap y eicon gêr yn y gornel dde uchaf i fynd i mewn Gosodiadau. Dan Rheoli Preifatrwydd, tap Canolfan Deulu a dewiswch eich enw'r plentyn > Anfon gwahoddiad.
3 cam – Gofynnwch i'ch plentyn gael mynediad i'w gyfrif Snapchat ar ei ddyfais. O'u proffil, tap Ychwanegu Ffrindiau ac yna eich enw defnyddiwr.
4 cam - Tap Gweld Gwahoddiad ac yna Derbyn.

Unwaith y cewch eich derbyn, gallwch tapiwch broffil eich plentyn yn y Ganolfan Deulu ar eich dyfais i weld eu gweithgarwch, y gallwch ei ddefnyddio i ddechrau sgyrsiau am eu profiadau ar-lein.

Am fwy o help, ewch i adnoddau rhieni Snapchat.

1
snapchat-cam-1
2
snapchat-cam-2
3
snapchat-cam-3
2

Sut mae diffodd Fy AI ar Snapchat?

Mae My AI yn chatbot sydd ar gael ar Snapchat sy'n cael ei ychwanegu'n awtomatig at restr gyswllt pob Snapchatters.

Dim ond tanysgrifwyr Snapchat+ all ddadbinio neu dynnu My AI oddi ar eu rhestr gyswllt.

Fodd bynnag, gall pob defnyddiwr gymryd camau i ddileu data My AI yn rheolaidd. Dysgwch fwy am bot AI Snapchat yma.

I ddileu Fy nata AI:

1 cam - O'ch proffil, tapiwch y eicon gêr i agor eich Gosodiadau.
2 cam – Ar Android, sgroliwch i lawr i Camau Cyfrif a tap Clirio Fy nata AI > cadarnhau.

Ar ddyfeisiau Apple, sgroliwch i lawr i Rheolaethau Preifatrwydd a tap Data Clir > Clirio Fy nata AI > cadarnhau.

3

Ble alla i ddileu data Dreams?

Mae Dreams on Snapchat yn defnyddio AI i gynhyrchu delweddau newydd yn seiliedig ar hunluniau rydych chi'n eu darparu. Gall eraill ddefnyddio'ch hunlun i greu Dreams hefyd.

I ddileu data Dreams:

1 cam - Yn eich Gosodiadau, dan Fy nghyfrif, dewiswch hunluniau AI. Os ydych wedi cadw data, fe welwch opsiynau i'w dileu. Os nad ydych wedi cadw data, fe welwch opsiwn i greu hunluniau AI.
2 cam - Os ydych wedi arbed data, gallwch ddewis Clirio fy hunluniau AI i'w ddileu.

Gallwch hefyd addasu pwy all gynhyrchu Breuddwydion sy'n cynnwys chi. Mae'n well gosod hyn i Dim ond fi.

4

Sut alla i ddiffodd hysbysiadau?

Gallwch chi addasu'r hysbysiadau gwthio y mae eich plentyn yn eu derbyn neu eu diffodd yn gyfan gwbl. Gall hyn helpu i hyrwyddo rheolaeth dda o amser sgrin ar Snapchat.

I ddiffodd hysbysiadau:

1 cam - O'ch sgrin gartref, tapiwch eich delwedd proffil yn y gornel chwith uchaf i gyrraedd eich proffil.
2 cam - Ar eich tudalen proffil, tapiwch y eicon gêr yn y gornel dde uchaf. Dewiswch Hysbysiadau a dewis pa hysbysiadau yr hoffech eu derbyn. Dad-diciwch unrhyw rai nad ydych am eu diffodd. Gallwch hefyd addasu a oes gan hysbysiadau sain, goleuadau a dirgryniad.

Nodyn: Ar ddyfeisiau iOS, gallwch hefyd reoli hysbysiadau ar gyfer Straeon. Gweld sut yma.

1
facebook-cam-4-a
2
facebook-cam-4-b
5

Addasu pwy all gysylltu â chi

Os yw'ch plentyn o dan 18, gallwch newid y gosodiad hwn fel mai dim ond ffrindiau all gysylltu â nhw.

I newid y gosodiad preifatrwydd hwn:

1 cam - Ewch i'ch proffil a tapiwch y eicon gêr yn y gornel dde uchaf i agor y ddewislen Gosodiadau.
2 cam - Sgroliwch i lawr i Rheolaethau Preifatrwydd a tap Cysylltwch â mi. Tapiwch naill ai Ffrindiau neu Ffrindiau a Chysylltiadau.

facebook-cam-5-2
6

Sut i newid gosodiadau sgwrsio

Gallwch reoli gosodiadau sgwrsio ar gyfer pob ffrind y mae eich plentyn yn ei anfon. Gall hyn gyfyngu ar ba fath o gyswllt sydd ganddynt yn ogystal â pha mor hir y bydd negeseuon yn para neu a fydd eich plentyn yn derbyn hysbysiadau gan y defnyddiwr.

I reoli gosodiadau sgwrsio:

1 cam - Ewch i'r proffil defnyddiwr. Gallwch wneud hyn trwy fynd i'r sgwrs a thapio ar ddelwedd proffil y defnyddiwr.
2 cam - Tap y 3 dot llorweddol yn y gornel dde uchaf. Dewiswch Gosodiadau sgwrsio.
3 cam – Toggle ar / oddi ar bob opsiwn yr hoffech ei reoli.

facebook-cam-6-2
7

Pwy all weld Fy Stori?

Cyfyngwch pwy all weld eich Stori trwy ddewis 'Fy Ffrindiau' neu 'Custom'.

I reoli pwy all weld eich Stori:

1 cam - Ewch i'ch proffil a tapiwch y eicon gêr yn y gornel dde uchaf i agor Gosodiadau.
2 cam - Sgroliwch i lawr i Rheolaethau Preifatrwydd a tap Gweld Fy Stori. Dewiswch pwy all weld eich stori. Gydag a Custom rhestr, gallwch rwystro cysylltiadau unigol.

Nodyn: Os byddwch chi'n newid eich gosodiadau ar ôl anfon Snap i'ch Stori, bydd y gosodiadau'n dal i fod yn berthnasol i Snaps a anfonwyd eisoes.

facebook-cam-7-2
8

Sut mae diffodd fy lleoliad?

Gall defnyddwyr ddiffodd eu lleoliad mewn sawl ffordd. Argymhellir hyn ar gyfer rhai dan 18 oed.

I ddiffodd rhannu lleoliad:

1 cam - O'ch tudalen hafan, Dewiswch y pin lleoliad yn y gornel chwith isaf.
2 cam - Tap y eicon gêr yn y gornel dde uchaf. Dewiswch Modd Ysbryd i guddio'ch lleoliad yn llwyr.

Fel arall, gallwch ddewis cuddio'ch lleoliad rhag pobl benodol.

Toggle ymlaen Cuddio fy lleoliad byw i ddiffodd diweddariadau lleoliad byw. Os caiff ei dynnu i ffwrdd, mae eich lleoliad yn diweddaru mewn amser real, hyd yn oed os yw'r ap ar gau.

Gallwch gyrraedd gosodiadau lleoliad o eich proffil hefyd. Yn syml, sgroliwch i lawr eich proffil i'ch Map Snap a thapio ar y arrow o dan y map.

Yn ogystal, gallwch fynd i'ch gosodiadau preifatrwydd a sgrolio i lawr i Gweler Fy Lleoliad.

facebook-cam-8-2
9

Sut i riportio, blocio neu ddileu rhywun

Os bydd eich arddegau yn derbyn cyswllt digroeso, gan gynnwys ymddygiad difrïol or cynnwys amhriodol, gallant adrodd a rhwystro'r defnyddiwr. Gallant hefyd dynnu defnyddwyr oddi ar eu rhestr ffrindiau.

I riportio, rhwystro neu ddileu rhywun:

1 cam - Ewch i'r defnyddiwr proffil. Gallwch chi wneud hyn trwy fynd i'ch rhestr sgyrsiau a thapio eu delwedd proffil.
2 cam - Tap y 3 dot llorweddol yn y gornel dde uchaf. Dewiswch Rheoli Cyfeillgarwch.
3 cam - Tap adroddiad i'w hadrodd. Dewiswch y rheswm a tap Cyflwyno.

Tap Bloc i'w rhwystro a Dileu Ffrind i'w tynnu.

facebook-cam-9-2
10

Ble gallaf adrodd am gynnwys?

Gallwch riportio cynnwys sy'n sarhaus, yn atgas neu sy'n mynd yn groes fel arall Canllawiau Cymunedol Snapchat.

I riportio cynnwys mewn Stori Snapchat:

1 cam – Wrth wylio stori, naill ai tapiwch y Dotiau 3 yn y gornel dde uchaf neu hirwasg y stori ei hun.
2 cam - Tap adroddiad, Dewiswch y rheswm ar gyfer adrodd ac ychwanegu a esboniad os oes angen cyn tapio Cyflwyno.

Mae hyn yn gweithio i Sbotolau yn ogystal â Straeon ffrind.

Gallwch hefyd adrodd ar y Gwefan Cymorth Snapchat.

facebook-cam-10-2
11

Sut i sefydlu dilysiad dau ffactor

Mae dilysu dau ffactor yn gwneud eich cyfrif yn fwy diogel. Mae'n nodwedd ddiogelwch ddewisol i wirio mai chi mewn gwirionedd yw pan fyddwch chi'n mewngofnodi i'ch cyfrif Snapchat.

I sefydlu dilysiad 2-ffactor:

1 cam - Ewch i'ch proffil a tapiwch y eicon gêr yn y gornel dde uchaf i agor Gosodiadau. Dewiswch Dilysu Dau Ffactor.
2 cam - Tap parhau a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Gallwch chi sefydlu dilysiad dau ffactor gan ddefnyddio ap dilysu neu'ch rhif ffôn symudol.

1
facebook-cam-11-a
2
facebook-cam-11-b