BWYDLEN

Rheolaethau rhieni Rocket League

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Rocket League yn gêm boblogaidd o Epic Games sydd ar gael am ddim ar ystod o gonsolau a systemau. Gallwch chi osod rheolaethau rhieni Rocket League yn y gêm i gyfyngu ar wariant, rheoli pwy all gysylltu â'ch plentyn a mwy.

logo cynghrair roced

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Gemau Epig a mynediad i ddyfais hapchwarae

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Sgwrsio
icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Prynu

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ble i reoli gosodiadau sgwrsio testun a fideo

Os yw'ch plentyn dros 13 oed, mae ganddo fynediad ar unwaith at sgwrs testun yn ogystal â sgwrs fideo. Fodd bynnag, i'w cadw'n ddiogel, argymhellir eich bod yn sefydlu cyfyngiadau yn y gêm.

I reoli gosodiadau sgwrsio yn y gêm:

1 cam - Unwaith yn y gêm, ewch i'r Prif fwydlen. Oddi yno, dewiswch SETTINGS ar ochr chwith y sgrin.
2 cam - Dewiswch y CHAT tab ar frig y sgrin gosodiadau.

I reoli sgwrs testun:

O dan TESTUN A GOSODIADAU SGORIO CYFLYM, addasu SGWRS GYFLYM, SGWRS CYFATEB ac SGWRS PARTI i ganiatáu gyda ffrindiau yn unig oni bai bod eich plentyn yn ei arddegau hŷn.

I reoli sgwrs llais:

O dan GOSODIADAU Sgwrs LLAIS, addasu SGWRS LLAIS i ganiatáu gyda ffrindiau yn unig oni bai bod eich plentyn yn ei arddegau hŷn. Gallwch hefyd addasu gosodiadau sgwrsio llais eraill isod i'r hyn sy'n gweddu orau i'ch plentyn.

1
roced-gynghrair-cam-1
2
roced-gynghrair-cam-2
3
roced-gynghrair-cam-3
2

Sut i newid gorchmynion sgwrsio cyflym

Mae'r swyddogaeth sgwrsio cyflym yn caniatáu i ddefnyddwyr Rocket League gyfathrebu'n gyflym ac yn ddiogel â chwaraewyr eraill. Gallwch chi sefydlu'r gorchmynion hyn i annog gameplay cadarnhaol.

I newid gorchmynion sgwrsio cyflym:

1 cam - Unwaith yn y gêm, ewch i'r Prif fwydlen. Oddi yno, dewiswch SETTINGS ar ochr chwith y sgrin.
2 cam - Dewiswch y CHAT tab ar frig y sgrin gosodiadau. Dan TESTUN A GOSODIADAU SGORIO CYFLYM, dewiswch GWELD/NEWID SGWRS GYFLYM.
3 cam - Adolygu'r gorchmynion sgwrsio cyflym. Gan ddefnyddio'r blychau gollwng, addasu pa ymadroddion i'w defnyddio.

1
roced-gynghrair-cam-4
2
roced-gynghrair-cam-5
3
roced-gynghrair-cam-6
3

Deall pryniannau yn y gêm

Er bod Rocket League yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho a'i chwarae, mae'n cynnwys nodweddion sydd ar gael i'w prynu. Gallai plant ifanc gael eu dylanwadu’n arbennig, felly dysgwch am y nodweddion i’w helpu i reoli neu gyfyngu ar wariant.

Prynu ar Rocket League:

Cam 1 - O'r Prif fwydlen, Ewch i SIOP EITEM ar yr ochr chwith. Yma, gallwch weld yr eitemau sydd ar gael i'w prynu gyda'r arian yn y gêm, credydau.
2 cam – Efallai y bydd eich plentyn yn dymuno prynu eitemau, crwyn neu docyn tymor. I wneud y pryniant, rhaid iddynt brynu yn gyntaf credydau. Gellir gwneud hyn trwy ddewis PRYNU CREDYDAU ar waelod chwith y sgrin. Yma, fe welwch faint o arian cyfred byd go iawn y mae pob bwndel yn ei gostio. Dewiswch un ac yna PRYNU.

Bydd eich plentyn yn cael ei ddwyn i'r sgrin talu. Os caiff manylion eich cerdyn eu cadw, gallai hyn ei gwneud yn hawdd iawn gorwario.
3 cam – I reoli gwariant eich plentyn, sefydlu rheolaethau rhieni ar ba bynnag gonsol neu blatfform maent yn defnyddio. Ar gyfer y Siop Gemau Epig, gallwch gael mynediad cam-wrth-gam arweiniad yma. Byddwch yn siwr i wneud hyn cyn iddynt ddechrau chwarae.

1
roced-gynghrair-cam-7
2
roced-gynghrair-cam-8
3
roced-gynghrair-cam-9
4

Gwylio esports

Mae Esports yn gemau fideo sy'n cael eu chwarae'n gystadleuol ar gyfer cynulleidfaoedd. Os yw'ch plentyn yn chwarae Rocket League, mae'n debygol y byddant yn mwynhau gwylio rhai o chwaraewyr gorau'r byd yn cystadlu. Mae gwylio esports yn gofyn am ddefnyddio gwahanol lwyfannau.

I weld esports o Rocket League:

Cam 1 - O'r Prif fwydlen, dewiswch CHWARAEON o'r ddewislen ar y chwith os yw ar gael.
Cam 2 - Bydd hyn yn agor phlwc. Yn gyffredinol, mae nentydd yn gyfeillgar i deuluoedd. Fodd bynnag, mae'r sgwrs yn fyw yn ystod digwyddiad cystadleuol gwefreiddiol. Archwiliwch opsiynau rheolaethau rhieni ar gyfer Twitch i annog defnydd diogel.

1
roced-gynghrair-cam-10
2
roced-gynghrair-cam-11
5

Deall cyfrifon cabanedig

Bydd cyfrifon Rocket League ar gyfer chwaraewyr o dan 13 oed yn gyfyngedig i gyfrifon caban nes bod rhieni'n rhoi caniatâd ar gyfer nodweddion ychwanegol.

Beth yw cyfrifon cabanedig?

Mae cyfrifon mewn caban yn caniatáu i blant chwarae Rocket League a gemau eraill o Epic Games gyda nodweddion cyfyngedig. Gallant gyrchu'r holl gynnwys a brynwyd yn flaenorol ond ni allant siarad â chwaraewyr eraill, gwneud pryniannau newydd na derbyn unrhyw hysbysiadau ymhlith cyfyngiadau eraill.

Rhaid i rieni gydsynio i ganiatáu i'w plentyn gael mynediad i'r cyfyngiadau hyn.

Dysgwch sut i roi caniatâd rhieni gyda canllawiau cam wrth gam.

1
cwymp-gwyr-10a
6

Mwy o reolaethau rhieni

Daw rheolaethau rhieni mewn tair ffurf: platfform-benodol, siop-benodol a gêm-benodol. I gael arweiniad ar osod rheolaethau rhieni ar gonsolau neu mewn siopau, gweler yr isod.

Llwyfannau a chonsolau

PlayStation 5
PlayStation 4
XBOX Un
PC

Storfeydd

Siop Gemau Epig