Google Chwarae

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae cyfyngiadau Google Play yn caniatáu ichi osod lefel aeddfedrwydd apiau a gosod cod PIN ar gyfer pryniannau.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Google Play (E-bost a Chyfrinair).

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Mewn prynu App
icon Gemau ar-lein

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Arweiniwch nhw i gynnwys sy'n briodol i'w hoedran

Cymeradwyo neu rwystro apiau y mae eich plentyn am eu lawrlwytho. Mae Family Link hefyd yn caniatáu ichi ddewis y profiadau YouTube cywir ar gyfer eich plentyn: profiad dan oruchwyliaeth ar YouTube, neu YouTube Kids.

   
1

Ewch ymlaen i'r app Google Play ar eich dyfais. A dewiswch yr eicon tair llinell i agor y gosodiadau.

google-chwarae-cam-1
2

Sgroliwch i lawr a dewis 'Settings'.

google-chwarae-cam-2
3

Dewiswch 'Rheolaethau Rhieni'.

google-chwarae-cam-3
4

Newid y switsh rheolyddion rhieni i 'ymlaen'.

google-chwarae-cam-4
5

Bydd yn gofyn ichi greu PIN digid 4 y bydd ei angen i newid y gosodiadau yn y dyfodol. Bydd yn gofyn ichi nodi hyn ddwywaith i'w gadarnhau.

google-chwarae-cam-5
6

Yna mae gennych yr opsiwn i ychwanegu cyfyngiadau at yr holl wahanol fathau o gynnwys yn dibynnu ar oedran y plentyn.

google-chwarae-cam-6