BWYDLEN

Google Chwarae

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae cyfyngiadau Google Play yn caniatáu ichi osod lefel aeddfedrwydd apiau a gosod cod PIN ar gyfer pryniannau.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Google Play (E-bost a Chyfrinair).

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Wrth brynu App
icon Gemau ar-lein

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch ymlaen i'r app Google Play ar eich dyfais. A dewiswch yr eicon tair llinell i agor y gosodiadau.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-ganllaw-google-play_step-1
2

Sgroliwch i lawr a dewis 'Settings'.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-ganllaw-google-play_step-2
3

Dewiswch 'Rheolaethau Rhieni'.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-ganllaw-google-play_step-3
4

Newid y switsh rheolyddion rhieni i 'ymlaen'.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-ganllaw-google-play_step-4
5

Bydd yn gofyn ichi greu PIN digid 4 y bydd ei angen i newid y gosodiadau yn y dyfodol. Bydd yn gofyn ichi nodi hyn ddwywaith i'w gadarnhau.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-ganllaw-google-play_step-5
6

Yna mae gennych yr opsiwn i ychwanegu cyfyngiadau at yr holl wahanol fathau o gynnwys yn dibynnu ar oedran y plentyn.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-ganllaw-google-play_step-6