BWYDLEN

Ffôn Smart Android

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae gan ffonau smart Android reolaethau rhieni ar gyfer y siop Chwarae ond nid ar y ddyfais ei hun. Mae'r rhain yn caniatáu ichi osod lefel aeddfedrwydd apiau a gosod cod PIN ar gyfer pryniannau.

logo ffonau smart android

Beth sydd ei angen arna i?

Fe fydd arnoch chi angen e-bost a chyfrinair eich cyfrif Google ar gyfer y ddyfais.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Mewn prynu App
icon Gemau ar-lein

Sut i sefydlu ffonau smart Android er diogelwch

Byddwch yn graff am ffonau clyfar

Mae sefydlu rheolyddion rhieni ar ffôn clyfar eich plentyn yn ffordd wych o gefnogi eu diogelwch ar-lein. Fodd bynnag, ni all rheolaethau rhieni weithio ar eu pen eu hunain. Mae sgyrsiau rheolaidd, cofrestru a ffiniau cyson i gyd hefyd yn hanfodol i gadw'ch plentyn yn ddiogel.

Gweld sut y gallwch chi gadw'ch plentyn yn ddiogel

Arweiniwch nhw i gynnwys sy'n briodol i'w hoedran

Cymeradwyo neu rwystro apiau y mae eich plentyn am eu lawrlwytho. Mae Family Link hefyd yn caniatáu ichi ddewis y profiadau YouTube cywir ar gyfer eich plentyn: profiad dan oruchwyliaeth ar YouTube, neu YouTube Kids.

   
1

Wrth sefydlu'ch ffôn bydd angen i chi actifadu cyfrif Google ar y set law. Gallwch ddefnyddio'ch cyfrif Google eich hun neu greu / defnyddio cyfrif eich plentyn. Byddwch yn galluogi PIN ar y set law y byddwch yn ei defnyddio i osod rheolaethau rhieni.

2

Lansio cymhwysiad “Play Store” Google ar eich set law.

amazon-fire-hd-10-2
3

Tapiwch y botwm dewislen.

androidphone_stepsscreens_step3
4

O'r ddewislen naidlen, sgroliwch i lawr a thapio “Settings”.

androidphone_stepsscreens_step4
5

Yn yr adran “Gosodiadau” sgroliwch i lawr a thapio ar “Rheolaethau rhieni”.

androidphone_stepsscreens_step5
6

Galluogi rheolyddion rhieni trwy dapio ar y botwm radio.

androidphone_stepsscreens_step6
7

Fe'ch anogir yn awr i greu PIN.

androidphone_stepsscreens_step7
8

Nawr gallwch chi osod cyfyngiadau ar gyfer “Apps & games”, “Films”, “TV”, “Magazines” a “Music” y gellir cyrchu pob un ohonynt trwy'r Play Store.

androidphone_stepsscreens_step8
9

Nawr byddwn yn galluogi'ch set law i ofyn am gyfrinair cyfrif Google wrth brynu. Dychwelwch i'r ddewislen “Settings” yn yr ap “Play Store” (Camau 2-4).

androidphone_stepsscreens_step9
10

Sgroliwch i lawr a dewis “Angen dilysu ar gyfer pryniannau”.

androidphone_stepsscreens_step10-1
11

Ar y naidlen “Angen dilysu” gallwch ddewis i ofyn am gyfrinair eich cyfrif Google ar gyfer pob pryniant, agor ffenestr 30-munud lle caniateir pob pryniant ar ôl mewnbynnu'ch cyfrinair, neu analluogi dilysu yn llwyr.

androidphone_stepsscreens_step11
12

Yn olaf, byddwn nawr yn rhwystro'r ddyfais rhag gallu gosod cymwysiadau o wasanaethau heblaw'r “Play store” lle rydyn ni wedi gosod y cyfyngiadau. O'ch dyfeisiau, mae “Home Screen” yn troi i lawr o ben y sgrin ac yna dewiswch y gosodiadau cog.

androidphone_stepsscreens_step12