BWYDLEN

Ffenestri 11

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gyda Windows 11, gall rhieni sefydlu cyfrif ar gyfer eu plentyn i reoli gweithgaredd plant ar ddyfeisiau ac ar-lein i'w cadw'n ddiogel.

Sicrhewch adroddiadau a negeseuon e-bost wythnosol o weithgarwch eich teulu i'ch helpu i ddeall sut y gall gosodiadau preifatrwydd helpu pawb yn y teulu i ddefnyddio eu dyfais yn ddoeth. Yn ogystal, gosodwch ap Microsoft Family i fonitro gweithgaredd o unrhyw le.

Er bod gan Windows 11 rywfaint o wahaniaeth o Ffenestri 10, mae llawer o reolaethau rhieni yn aros yr un fath.

logo windows 11

Beth sydd ei angen arna i?

Mynediad gweinyddwr i'ch cyfrifiadur Windows 11 trwy gyfrif rhiant

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Mynediad Porwr
icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i sefydlu cyfrif plentyn

Ar ddyfeisiau a rennir gyda Windows 11, mae'n syniad da creu cyfrifon ar wahân ar gyfer gwahanol aelodau o'r teulu i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

I sefydlu cyfrif plentyn:

1 cam - Mewngofnodi i'r cyfrif gweinyddwr (neu eich cyfrif os mai chi yw'r unig ddefnyddiwr).
2 cam - Chwilio lleoliadau yn y bar chwilio yng nghanol gwaelod y sgrin. Cliciwch Gosodiadau ac yna Cyfrif .
3 cam - Cliciwch teulu ac yna Ychwanegu rhywun.
4 cam - Creu cyfeiriad e-bost cyfrif Microsoft ar gyfer eich plentyn trwy glicio Creu un ar gyfer plentyn o dan y blwch ac yn dilyn yr awgrymiadau (neu rhowch un y maent eisoes yn ei ddefnyddio). Dylai hwn fod yn gyfrif personol yn hytrach na chyfrif ysgol. Ar ôl ei ychwanegu, byddwch yn cael hysbysiad eu bod wedi ymuno â'ch teulu.
5 cam - Dan Dy deulu, cadarnhewch fod eich plentyn wedi'i ychwanegu. Yna, Mewngofnodi i'w cyfrif.
6 cam – Pan fyddwch chi'n mewngofnodi gyntaf ar gyfrif eich plentyn, mae yna gamau ychwanegol i gwblhau'r gosodiad. O'ch cyfrif, cliciwch ar y Eicon Windows yng nghanolfan waelod y sgrin. Yna, cliciwch eich eicon proffil/enw i ddewis eich cyfrif plentyn.
7 cam - Rhowch eu henw defnyddiwr a'u cyfrinair i cadarnhau eu cyfrif a chymeradwyo'r mewngofnodi. Yna, agor Microsoft Edge i gwblhau'r tasgau agored tro cyntaf cyn dychwelyd i eich cyfrif eich hun.

1
ffenestri-11-cam-1
2
ffenestri-11-cam-2
3
ffenestri-11-cam-3
4
ffenestri-11-cam-4
5
ffenestri-11-cam-5
2

Ble i reoli amser sgrin

Mae Windows 11 yn gadael ichi olrhain faint o amser y mae'ch plentyn yn ei dreulio ar wahanol apiau. Gallwch hefyd osod terfynau i'w helpu i gydbwyso eu hamser ar-lein â gweithgareddau all-lein.

I osod terfynau amser sgrin:

1 cam - Oddi wrth eich cyfrif, chwilio opsiynau teulu ym mar chwilio dewislen y ganolfan. Cliciwch Opsiynau teulu.
2 cam - Cliciwch Gweld gosodiadau teulu a chliciwch ar eich proffil plentyn. Cliciwch Amser sgrin o'r ddewislen ar y chwith.
3 cam – Yma, fe welwch ddadansoddiad o'r amser a dreulir ar bob dyfais y mae eich plentyn yn ei defnyddio ynghyd â sut mae'r amser hwnnw'n cael ei rannu ymhlith Apiau a gemau. Sgroliwch i lawr a cliciwch Troi terfynau ymlaen i osod terfynau amser sgrin.
4 cam - Dewiswch a gosod faint o amser gall eich plentyn wario ar eu dyfeisiau neu mewn apiau a gemau penodol bob dydd. Mae hyn yn ddefnyddiol os hoffech roi mwy o amser iddynt ar benwythnosau yn erbyn nosweithiau ysgol. Adolygwch hyn o gwmpas egwyliau ysgol os yw'n berthnasol.

1
ffenestri-11-cam-6
2
ffenestri-11-cam-7
3
ffenestri-11-cam-8
4
ffenestri-11-cam-9
5
ffenestri-11-cam-10
3

Gosod hidlwyr oedran

Gall gosod terfynau oedran ar Windows 11 hidlo apiau, gemau a chyfryngau sy'n amhriodol i oedran. Mae'r gosodiadau hyn yn berthnasol i ddyfeisiau Windows 11 ac Xbox. Os yw plant yn ceisio cyrchu cynnwys y tu hwnt i'r terfyn oedran, bydd angen i chi ei gymeradwyo.

I sefydlu hidlwyr oedran:

1 cam - Oddi wrth eich cyfrif, chwilio opsiynau teulu ym mar chwilio'r ganolfan. Cliciwch Opsiynau teulu.
2 cam - Cliciwch Gweld gosodiadau teulu a chliciwch ar eich proffil plentyn. Cliciwch Hidlwyr cynnwys o'r ddewislen ar y chwith.
3 cam - Dewiswch hyd at pa oedran y gall eich plentyn gael mynediad at gynnwys ar gyfer yn y ddewislen ar y dde.

1
ffenestri-11-cam-11
2
ffenestri-11-cam-12
3
ffenestri-11-cam-13
4

Sut i fonitro gweithgarwch chwilio

Er mwyn eich helpu i ddal unrhyw beth sy'n peri gofid neu i'ch helpu i ddechrau sgyrsiau pwysig, gallwch fonitro gweithgaredd chwilio gyda gosodiadau Windows 10.

I adolygu gweithgaredd chwilio:

1 cam - Oddi wrth eich cyfrif, chwilio opsiynau teulu ym mar chwilio'r ganolfan. Cliciwch Opsiynau teulu.
2 cam - Cliciwch Gweld gosodiadau teulu a chliciwch ar eich proffil plentyn. O'r tab Trosolwg, sgroliwch i lawr.
3 cam - Cliciwch ar Gwe a chwilio. Yma, gallwch weld termau chwilio a allai fod yn niweidiol a pha wefannau yr ymwelir â nhw gyda Microsoft Edge.

1
ffenestri-11-cam-14
2
ffenestri-11-cam-15
5

Ble i rwystro cynnwys diangen ac amhriodol

Yn dibynnu ar oedran eich plentyn, efallai y byddwch am rwystro ei fynediad i gynnwys penodol. Mae Windows 11 yn caniatáu ichi wneud hynny trwy osodiadau Teulu.

I rwystro cynnwys:

1 cam - Oddi wrth Lleoliadau teuluol, dewiswch eich proffil plentyn a chliciwch ar Hidlwyr cynnwys yn y ddewislen ar y chwith. Yna, dewiswch y Apiau a gemau tab.
2 cam - Ychwanegu apps yr hoffech chi ei rwystro i'r rhestr. Gellir rhwystro porwyr heblaw Edge i sicrhau na allant gael mynediad at gynnwys sydd wedi'i rwystro ar Microsoft Edge yn rhywle arall.

ffenestri-11-cam-16
6

Ap Diogelwch Teulu Microsoft

Er hwylustod, creodd Microsoft yr ap Diogelwch Teuluol, y gellir ei ddefnyddio gyda Windows 11 ac ar draws dyfeisiau.

I sefydlu Diogelwch Teuluol:

1 cam - Lawrlwytho a gosod yr app ar bob dyfais rydych chi am ei gynnwys. Mae am ddim oni bai eich bod chi eisiau nodweddion ychwanegol fel rhybuddion lleoliad a gyrru.
2 cam - Mewngofnodi i bob dyfais gan ddefnyddio manylion Microsoft aelodau eich teulu. Yna, byddwch chi'n gallu monitro gweithgaredd ar draws dyfeisiau a defnyddio'r un nodweddion a amlinellir yn y cyfarwyddiadau uchod.

ffenestri-11-cam-17