BWYDLEN

EE symudol

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae gwasanaeth Set Up Safe EE yn helpu i gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein trwy ddarparu pecynnau oedran-benodol i rwystro cynnwys oedolion, gosod capiau gwariant, a'u hatal rhag ychwanegu taliadau ychwanegol at eich bil. Mae tri phecyn sy'n amrywio o rai dan 9 oed, 10-12 oed a thros 13 oed.

Logo symudol EE

Beth sydd ei angen arna i?

Dyfais y Plentyn, cyfrif EE (cyfeiriad e-bost a Chyfrinair) a rhaid i chi fod yn ddeiliad y cyfrif i wneud newidiadau

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Sgwrsio
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Gemau ar-lein
icon Chwilio engeses
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

I ddefnyddio'r gwasanaeth Set Up Safe, SET UP SAFE i 150. Rhaid i chi fod yn ddeiliad y cyfrif.

ee-symudol-cam-1
2

Fe'ch gwahoddir i ddewis o'r lleoliadau unigol (gosodiad clo cynnwys, gan ychwanegu a cap gwario, stopio cyfradd premiwm neu alwadau rhyngwladol or blocio taliadau trydydd parti ar eich bil) , neu dewis pecyn o'n gosodiadau argymelledig yn seiliedig ar oedran y plentyn (gallwch ddewis o dan 9 oed, 10-12 oed neu dros 13 oed). Sylwch fod y rheolyddion hyn yn gweithio ar rwydwaith EE yn unig felly os yw'ch plentyn yn defnyddio Wi-Fi mae'n syniad da ychwanegu hidlwyr ar fand eang eich cartref trwy eich darparwr rhyngrwyd.