Teledu nawr

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Bydi Band Eang yn caniatáu ichi reoli pa wefannau y gall eich teulu eu cyrchu. Mae hefyd yn helpu i'ch amddiffyn rhag gwefannau sy'n ceisio casglu eich gwybodaeth breifat heb yn wybod ichi, a gwefannau a allai niweidio'ch cyfrifiadur neu ddyfeisiau eraill.

Beth sydd ei angen arna i?

Mae Bydi Band Eang ar gael i holl gwsmeriaid Band Eang NAWR a NAWR Teledu Combo heb unrhyw gost ychwanegol. Nid yw ar gael gydag unrhyw ddarparwyr band eang eraill, ac ni fydd Buddy Band Eang yn eich amddiffyn os byddwch chi'n newid i ddarparwr arall.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Dienw
icon Dating
icon Cyffuriau a Sgiliau Troseddol
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Safleoedd Phishing & Malware Heintiedig
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Hunanladdiad a Hunan-niweidio
icon Arfau a Thrais, Gore a Casineb

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

I ddechrau, dewiswch sgôr oedran i weddu i'r bobl a fydd yn defnyddio band eang yn eich cartref. Mae hyn yn awtomatig yn creu'r gosodiadau diogelwch rhyngrwyd priodol ar gyfer eich holl ddyfeisiau.

Ewch i nowtv.com, cliciwch y tab 'Fy Nghyfrif', ac edrychwch am yr opsiwn Rheolaethau Rhieni.

cam-1-rhiant-reolaethau
2
  1. Os nad ydych chi eisoes wedi mewngofnodi, nodwch eich ID Teledu a'ch Cyfrinair NAWR i fewngofnodi i'ch cyfrif.
step-2-enter-details-1
3
  1. Chwiliwch am adran 'Bydi Band Eang' y dudalen Rheolaethau Rhieni. Cliciwch 'Newid gosodiadau'.
step-3-change-settings
4
  1. Yna dewiswch y sgôr oedran briodol ar gyfer eich cartref. Gallwch ddewis rhwng categorïau oedran syml; PG 13 a 18, neu addasu amddiffyniad i'ch categorïau eich hun.
gradd-4-dewis-oedran-graddio
Sgroliwch i Fyny