BWYDLEN

Nawr Cyfaill Band Eang Teledu

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

NAWR Mae Cyfaill Band Eang TV yn eich galluogi i reoli pa wefannau y gall eich teulu gael mynediad iddynt. Mae hefyd yn helpu i'ch amddiffyn rhag gwefannau sy'n ceisio casglu'ch gwybodaeth breifat heb yn wybod ichi, a safleoedd a allai niweidio'ch cyfrifiadur neu ddyfeisiau eraill. Gweler ein canllaw cam wrth gam i sefydlu.

Nawr logo teledu

Beth sydd ei angen arna i?

Mae Bydi Band Eang ar gael i holl gwsmeriaid Band Eang NAWR a NAWR Teledu Combo heb unrhyw gost ychwanegol. Nid yw ar gael gydag unrhyw ddarparwyr band eang eraill, ac ni fydd Buddy Band Eang yn eich amddiffyn os byddwch chi'n newid i ddarparwr arall.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Dienw
icon Dating
icon Cyffuriau a Sgiliau Troseddol
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Safleoedd Phishing & Malware Heintiedig
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Hunanladdiad a Hunan-niweidio
icon Arfau a Thrais, Gore a Casineb

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

I ddechrau, dewiswch raddfa oedran sy'n addas ar gyfer y bobl a fydd yn defnyddio band eang yn eich cartref. Mae hyn yn creu'r gosodiadau diogelwch rhyngrwyd priodol yn awtomatig ar gyfer eich llechen/ffôn symudol a dyfeisiau eraill.

Ewch i nowtv.com, o dan 'Fy manylion a gosodiadau', cliciwch ar 'Settings & PINs'.

nawr-tv-cam-1
2

Yma gallwch weld y gosodiadau rheoli i droi PIN Rhiant ymlaen a/neu droi Broadband Buddy ymlaen.

nawr-tv-cam-2
3

Bydi Band Eang

Yma gallwch ddewis y sgôr oedran ar gyfer eich teulu.

awr-cam-3
4

Bydi Band Eang

Yma gallwch chi osod amser pori, blocio neu ganiatáu gwefannau neu dro o Ffrind Band Eang.

nawr-tv-cam-4