BWYDLEN

Teledu nawr

Nawr canllaw teledu

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

NAWR Mae Bydi Band Eang teledu yn caniatáu ichi reoli pa wefannau y gall eich teulu eu cyrchu. Mae hefyd yn helpu i'ch amddiffyn rhag gwefannau sy'n ceisio casglu eich gwybodaeth breifat heb yn wybod ichi, a gwefannau a allai niweidio'ch cyfrifiadur neu ddyfeisiau eraill.

NAWR logo newydd

Beth sydd ei angen arna i?

Mae Bydi Band Eang ar gael i holl gwsmeriaid Band Eang NAWR a NAWR Teledu Combo heb unrhyw gost ychwanegol. Nid yw ar gael gydag unrhyw ddarparwyr band eang eraill, ac ni fydd Buddy Band Eang yn eich amddiffyn os byddwch chi'n newid i ddarparwr arall.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Dienw
icon Dating
icon Cyffuriau a Sgiliau Troseddol
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Safleoedd Phishing & Malware Heintiedig
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Hunanladdiad a Hunan-niweidio
icon Arfau a Thrais, Gore a Casineb

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

I ddechrau, dewiswch sgôr oedran i weddu i'r bobl a fydd yn defnyddio band eang yn eich cartref. Mae hyn yn awtomatig yn creu'r gosodiadau diogelwch rhyngrwyd priodol ar gyfer eich holl ddyfeisiau.

Ewch i nowtv.com, dan 'Fy manylion a gosodiadau', cliciwch 'Gosodiadau a PINau'

llun1-10
2

Yma gallwch droi PIN Rhiant ymlaen neu droi ymlaen Bydi Band Eang.

llun2-11
3

Bydi Band Eang

Yma gallwch ddewis y sgôr oedran ar gyfer eich teulu.

 

 

llun3-9
4

Bydi Band Eang

Yma gallwch chi osod amser pori, blocio neu ganiatáu gwefannau neu dro o Ffrind Band Eang.

llun4-9