BWYDLEN

YouTube Kids

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae ap YouTube Kids yn cynnig rheolaethau i gyfyngu ar chwilio a chynnwys, gosod terfynau amser a rheoli hanes gwylio i helpu i hyrwyddo diogelwch rhyngrwyd. Gallwch hefyd osod cod pas i sicrhau mai dim ond chi all newid gosodiadau yn yr app.

logo plant youtube

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Google (E-bost a Chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Porwr
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Rheolaeth rhieni
icon Amser sgrin
icon Chwilio engeses

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Cafodd y camau hyn eu hail-greu ar wefan YouTube Kids ar gyfrifiadur personol, ond mae'r nodweddion canlynol ar gael ar amrywiaeth o ddyfeisiau mewn fformat tebyg.

Sut i sefydlu mynediad i YouTube Kids
Creu proffil newydd
Sut i sefydlu cod pas
Sut i reoli amser sgrin
Gosodiadau cyfrif eraill

1

Sut i sefydlu mynediad i YouTube Kids

Mae YouTube Kids yn cynnig profiad ar-lein mwy diogel i blant dan 13 oed. Mae'n eu hamddiffyn rhag cynnwys sy'n amhriodol ar gyfer eu datblygiad.

I sefydlu mynediad i YouTube Kids:

1 cam - Dadlwythwch a lansiwch yr ap ar eich dyfais. Cliciwch RHIANT ydw i.

2 cam - Dilynwch y ysgogiadau i sefydlu cyfrif eich plentyn. Mae'r rhain yn cynnwys gwirio eich oedran, yn arwyddo i mewn gyda'ch Cyfrif Google a dewis neu greu eich proffil plentyn.

1
1-15
2
2-11
3
3-12
2

Creu proffil newydd

Pan fyddwch chi'n sefydlu ap YouTube Kids, byddwch yn dod i'r dudalen broffil. Gallwch osod caniatâd unigol ar gyfer pob cyfrif.

I greu proffil newydd

1 cam - O'r sgrin proffil, dewiswch y + symbol i greu proffil newydd.

2 cam – Mewngofnodwch i'ch Cyfrif Google trwy nodi'ch cyfrinair.

3 cam - Llenwch y wybodaeth berthnasol gwybodaeth ac addasu eu Avatar. Efallai y byddwch am iddynt ddewis eu avatar eu hunain i'w helpu i adnabod eu cyfrif yn well. Dewiswch y > botwm.

4 cam - Dewiswch yr hyn a argymhellir gosodiadau cynnwys ar gyfer oedran eich plentyn. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn gweld cynnwys sy'n briodol i'w hoedran. Tapiwch y > botwm i gwblhau'r proffil.

1
4-7
2
5-8
3
6-4
3

Sut i sefydlu cod pas

Unwaith y byddwch wedi creu proffil YouTube Kids, gallwch osod terfynau ychwanegol yn eu cyfrif. Dylech wneud hyn cyn iddynt ddefnyddio'r proffil.

I osod terfynau:

1 cam - O'r sgrin proffil, dewiswch y proffil rydych chi eisiau diweddaru. Ar y dudalen gartref, dewiswch y cloi yn y gornel isaf dde.

2 cam —Ateb y cwestiwn mathemateg i gael mynediad, yna tapiwch CYFLWYNO. Rhowch a cod pas 4 digid y byddwch yn eu defnyddio pryd bynnag y byddwch am ddiweddaru gosodiadau.

1
7-6
2
8-4
3
9-4
4
10-2
4

Sut i reoli amser sgrin

Bydd gosod amserydd ar YouTube Kids yn eich helpu chi a'ch plentyn i reoli faint o amser maen nhw'n ei dreulio yn gwylio cynnwys.

I sefydlu amserydd:

1 cam - O'r sgrin proffil, dewiswch y proffil rydych chi eisiau diweddaru. Ar y dudalen gartref, dewiswch y cloi yn y gornel isaf dde.

2 cam - Rhowch eich cyfrinair yna dewiswch y Amserydd icon.

3 cam - Gosod a amser mewn munudau ac yna cliciwch Dechreuwch amserydd. Gadael y gosodiadau a rhoi'r ddyfais i'ch plentyn i ddechrau gwylio.

1
11-2
2
12-3
3
13-3
5

Gosodiadau cyfrif eraill

Ar ap YouTube Kids, gallwch hefyd ddiffodd chwiliad, diweddaru gosodiadau oedran, clirio hanes i ddileu awgrymiadau tebyg a mwy.

I ddefnyddio gosodiadau rhieni eraill:

1 cam – O sgrin gartref unrhyw broffil, dewiswch y cloi yn y gornel waelod dde.

2 cam - Tap Gosodiadau. Yma, gallwch gael mynediad at gyfrif y rhiant, gosodiadau app cyffredinol a phroffil pob plentyn.

3 cam – I ddiweddaru gosodiadau ar gyfer plentyn, dewiswch y rhai perthnasol proffil. Rhowch eich cyfrinair i olygu eu gosodiadau.

4 cam - Dewiswch y rhai perthnasol gosod yr ydych yn dymuno golygu a dilyn unrhyw rai ysgogiadau. Tap y saeth yn ôl yn y gornel chwith uchaf i ddychwelyd i sgriniau blaenorol.

Nodyn: gellir cyrchu'r gosodiadau hyn hefyd trwy eich Google Family Link cyfrif. Yn syml, dewiswch eich plentyn Yna, Rheolaethau > Cyfyngiadau cynnwys > YouTube a mynd i Gosodiadau YouTube Kids.

1
14-2
2
15-2
3
16-2