BWYDLEN

Ap Plant YouTube

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae YouTube Kids App yn cynnig rheolaethau i chwilio cyfyngedig, gosod terfynau amser a gosod cyfrinair i sicrhau mai dim ond rhieni ar yr ap sy'n gallu newid gosodiadau.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Google (E-bost a Chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Porwr
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Rheolaeth rhieni
icon Chwilio engeses

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Lansio ap YouTube Kids ar y ddyfais.

screenshot_20180207-124349
2

Tapiwch yr eicon chwilio i ddiffodd y swyddogaeth chwilio neu ar yr app

screenshot_20180206-031805
3

Tapiwch yr eicon clo clap yng nghornel dde'r sgrin i weld y rheolyddion rhieni.

screenshot_20180207-123541
4

Ar y sgrin hon nodwch y rhifau neu cliciwch 'Gosod fy nghod pas fy hun' i weld y rheolyddion.

screenshot_20180206-031834
5

Cliciwch ar yr eicon 'Amserydd' i osod terfyn amser ar yr ap

yt_kids_step_7-1
6

Tap ar 'Settings' i weld yr opsiynau gosodiadau app

yt_kids_step_7-2
7

Ar y ddewislen gosod, tapiwch 'Lefel oedran sgrin gartref' a byddwch yn gallu gwneud y sgrin gartref yn briodol i'w hoedran ar gyfer eich plentyn. Gallwch ddewis o blith 'Pob plentyn', 'Cyn-ysgol' neu 'Oed ysgol'.

screenshot_20180206-032529
8

Gallwch hefyd greu cyfrinair o'r ddewislen gosodiadau.

screenshot_20180206-032529-1
9

Trwy fanteisio ar y 'Hanes clir' bydd hyn yn dileu'r holl fideos sydd wedi'u logio y mae'ch plentyn wedi'u gwylio, eu chwilio a bod yr ap wedi'i argymell iddynt ar sail eu harferion gwylio.

screenshot_20180206-032529-2
10

Gallwch atal yr ap rhag recordio eu hanes trwy droi 'Saib hanes' ymlaen.

screenshot_20180206-032624
11

I riportio fideos amhriodol ar yr ap, tapiwch y fideo i weld yr eicon tri botwm yng nghornel dde'r fideo.

screenshot_20180207-124539-2
12

Tapiwch eicon yr adroddiad a dewiswch o'r opsiynau 'Sain amhriodol' neu 'Delweddau amhriodol'. Os ydych wedi mewngofnodi wrth riportio'r fideo, bydd yn cael ei rwystro'n awtomatig o'r app YouTube Kids.

Dywed YouTube: ”Mae fideos sydd wedi’u fflagio yn cael eu hadolygu 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos a chânt eu tynnu o ap YouTube Kids os oes angen.”

screenshot_20180207-124539-1
13

Dewiswch cynnwys cymeradwy yn unig

Tap y Cloi eicon yng nghornel isaf unrhyw dudalen yn yr app yna cwblhewch y broblem lluosi neu darllenwch a nodwch y rhifau sy'n ymddangos. Neu, nodwch eich cod pas arfer.

youtubekids
14

dewiswch Gosodiadau yna dewiswch broffil eich plentyn a nodi cyfrinair eich cyfrif rhiant i addasu gosodiadau.

youtubekids1
15

dewiswch Cynnwys cymeradwy yn unig i alluogi. Adolygwch y wybodaeth yn y naidlen 'Dechrau arni'.

1
youtubekids2
2
youtubekids3
16

dewiswch DECHRAU. Tap y + eicon ar unrhyw gasgliad, sianel neu fideo i gymeradwyo cynnwys yr hoffech ei ddarparu i'ch plentyn.

Yna Dewiswch Wedi'i wneud yn y blwch coch ar waelod y sgrin i adael.

youtubekids4