BWYDLEN

Traciwr ffitrwydd Fitbit

Canllaw rheolaethau a gosodiadau

Mae traciwr plant Fitbit, Fitbit Ace, yn rhoi cyfle i rieni sefydlu Cyfrif Teulu i gael pawb i ymwneud â ffitrwydd. Gall defnyddio'r traciwr hwn sydd wedi'i gynllunio ar gyfer plant eu helpu i olrhain eu hiechyd gyda chefnogaeth agos gennych chi.

Logo Fitbit ar gefndir gwyn.

Beth sydd ei angen arna i?

Eich cyfrif Fitbit eich hun a Fitbit Ace ar gyfer eich plentyn.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Rhannu Data
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Cafodd y camau hyn eu hail-greu ar ddyfeisiau Android ac Apple:

Sut ydych chi'n creu cyfrif teulu Fitbit?
Sut ydych chi'n creu cyfrif plentyn Fitbit?

1

Sut ydych chi'n creu cyfrif teulu Fitbit?

Mae creu cyfrif teulu gyda Fitbit yn ffordd wych o reoli ffitrwydd y teulu cyfan wrth osod heriau i'w gilydd.

I greu cyfrif teulu:

1 cam - Mewngofnodi i'ch cyfrif ar ap Fitbit eich dyfais.

2 cam - Dewiswch eicon eich proffil ac yna Creu Cyfrif Teulu> Creu Teulu.

3 cam - Yna gallwch chi ychwanegu gwarcheidwaid a gwahodd aelodau i ymuno â'r cyfrif. Peidiwch ag ychwanegu cyfrif plentyn yma. Yn lle hynny, newidiwch i'w dyfais.

1
fitbit-cam-1
2
fitbit-cam-2
2

Sut ydych chi'n creu cyfrif plentyn Fitbit?

Os oes gan eich plentyn Fitbit Ace - y traciwr ffitrwydd a ddyluniwyd ar gyfer plant - bydd yn rhaid i chi greu ei gyfrif ei hun. Fodd bynnag, er mwyn gwneud hynny, bydd angen eich cyfrif eich hun arnoch.

I greu cyfrif plentyn gyda Fitbit:

1 cam - Gosodwch yr app Fitbit ar y ddyfais y bydd eich plentyn yn ei chysylltu â'i Fitbit.

2 cam – Ar eu dyfais, mewngofnodwch i'r app gyda'ch manylion. Ewch i eicon eich proffil > Fy Nheulu > Creu Cyfrif Plentyn.

3 cam - Rhowch eich cyfrinair eich hun i'w gadarnhau. Darllenwch y wybodaeth a dilynwch yr awgrymiadau.

4 cam – Rhowch wybodaeth eich plentyn. Dim ond chi, y rhai ar eich cyfrif a'r plentyn ei hun sy'n gweld hyn. Fe'i defnyddir i olrhain eu ffitrwydd yn gywir.

5 cam - Parwch eu Fitbit â'u dyfais pan ofynnir iddynt. Sicrhewch fod y ddyfais a'r traciwr yn agos at ei gilydd. Gwiriwch eich bod yn paru'r traciwr cywir ac yna dilynwch yr awgrymiadau ar y sgrin.

6 cam – Darllenwch unrhyw ddogfennaeth bellach cyn derbyn a pharhau.

Gall eich plentyn nawr gael mynediad at Kid View o'u app Fitbit, sy'n fersiwn symlach o olwg y rhiant llawn. I weld mwy o nodweddion, bydd angen iddynt nodi'ch cyfrinair.

Trwy Kid View, gall plant ryngweithio ag aelodau eu teulu trwy bonllefau neu wawd. I ychwanegu ffrindiau gyda Fitbits, bydd angen eich caniatâd arnynt.

1
fitbit-cam-3
2
fitbit-cam-4

Mwy i'w archwilio

Gweld mwy o adnoddau ac erthyglau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

Dolenni gwe cysylltiedig