BWYDLEN

Tri Symudol

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae gan bob dyfais Three newydd floc diofyn ar gynnwys oedolion. Fodd bynnag, os ydych dros 18 oed gellir diffodd hyn drwy broses ddilysu gan ddefnyddio cerdyn credyd.

tri logo symudol

Beth sydd ei angen arna i?

Cerdyn credyd i wirio eich bod dros 18.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ar ffôn clyfar eich plentyn, ewch i symudol.three.co.uk a dewiswch 'My3 cyfrif'.

tri-symudol-cam-1
2

Sgroliwch i lawr a dewiswch yr eicon 'Security'.

tri-symudol-cam-2
3

Dewiswch 'Diweddaru gosodiadau hidlydd oedolion'.

tri-symudol-cam-3
4

Bydd yn rhaid i chi nawr ddefnyddio cerdyn credyd i brofi eich oedran, wedi hynny byddwch yn gallu cyfyngu ar gynnwys yr oedolyn a chreu cod PIN ar gyfer newidiadau yn y dyfodol.

tri-symudol-cam-4