BWYDLEN

Epic Games Store rheolaethau rhieni

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae'r Epic Games Store yn flaen siop gemau fideo digidol ar gyfer Microsoft Windows a macOS. Gall defnyddwyr hefyd ei ddefnyddio i chwarae gemau. Mae gemau unigryw yn cynnwys y poblogaidd iawn Fortnite, Fall Guys ac roced League.

Rheoli cyfrifon caban ar gyfer plant dan 13 oed a dysgu sut i ddefnyddio PIN yn y Epic Games Store i reoli cynnwys gêm amhriodol yn seiliedig ar gyfraddau oedran.

logo gemau epig

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Gemau Epig a mynediad i ddyfais hapchwarae

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Sgwrsio
icon Sgoriau Gêm
icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Rheolaeth rhieni
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Prynu

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Beth sydd angen i chi ei wybod am gyfrifon cabanedig

Os yw plentyn o dan 13 oed yn ymuno â'r Epic Games Store, bydd yn derbyn cyfrifon caban yn awtomatig.

Beth yw cyfrifon cabanedig?

Mae cyfrifon cabanedig yn caniatáu i blant chwarae Fortnite, Rocket League a Fall Guys gyda nodweddion cyfyngedig. Gallant gyrchu'r holl gynnwys a brynwyd yn flaenorol ond ni allant siarad â chwaraewyr eraill, gwneud pryniannau newydd na derbyn unrhyw hysbysiadau ymhlith cyfyngiadau eraill.

Rhaid i rieni gydsynio i ganiatáu i'w plentyn gael mynediad i'r cyfyngiadau hyn.

2

Rhoi caniatâd rhieni i rai dan 13 oed

Os yw'ch plentyn o dan 13 oed, mae angen caniatâd rhiant i ddefnyddio rhai nodweddion yn y Storfa Gemau Epig.

I sefydlu hawliau rhieni:

1 cam – Os oes gan eich plentyn gyfrif eisoes, bydd angen iddo wneud hynny rhowch eich cyfeiriad e-bost fel y gallwch roi caniatâd. Os yw eich plentyn yn newydd i Epic Games, creu eich cyfrif a mynd i mewn eu pen-blwydd. Byddwch yn creu cyfrif ar eu cyfer yn nes ymlaen.
2 cam - Gwiriwch eich e-bost am un o Epic Games. Cliciwch PARHAU yn yr e-bost ar gyfer y cam nesaf.
3 cam - Darllenwch trwy Gemau Epig' Telerau Gwasanaeth. Cliciwch CYTUNO a dilynwch yr awgrymiadau.
4 cam – Penderfynwch ble gall eich plentyn gael mynediad gemau o lwyfannau eraill gyda'u cyfrif. Argymhellir eich bod yn dewis Na ar gyfer arferion diogelwch gorau.
5 cam - Gosod gyda phwy y gall eich plentyn gyfathrebu. Cyfeillion yn Unig ac Nid oes neb yw’r opsiynau gorau i rai dan 13 oed.
6 cam - Dewiswch y cynnwys rydych chi am i'ch plentyn gael mynediad ato. Mae gan Fortnite, er enghraifft, sgôr PEGI 12. Beth bynnag rydych chi'n ei osod, bydd gan eich plentyn fynediad i'r holl gynnwys o fewn ac o dan y sgôr honno.
7 cam - Gwirio eich oedran trwy ddewis yr opsiwn sy'n gweithio i chi. Maent yn cynnwys a sgan wyneb neu drwy a cerdyn debyd/credyd or ID.
8 cam - Sefydlu manylion cyfrif eich plentyn os yn berthnasol.

1
gemau epig-cam-1
2
gemau epig-cam-2
3
gemau epig-cam-3
4
gemau epig-cam-4
5
gemau epig-cam-5
6
gemau epig-cam-6
3

Sut i sefydlu PIN

I ddechrau defnyddio rheolyddion rhieni yn y Storfa Gemau Epig, yn gyntaf mae angen i chi sefydlu PIN.

I sefydlu PIN:

Cam 1 - Creu cyfrif ar gyfer eich plentyn a/neu Mewngofnodi i'r ap gyda'r cyfrif y mae eich plentyn yn ei ddefnyddio. Cliciwch ar y eicon proffil yn y gornel dde uchaf.
2 cam - Cliciwch ar Cyfrif ac yna RHEOLAETHAU RHIENI. Dewiswch gofiadwy PIN 6 digid a mynd i mewn iddo. Bydd angen y PIN hwn arnoch i newid unrhyw reolaethau.

1
gemau epig-cam-7
2
gemau epig-cam-8
3
gemau epig-cam-9
4

Ble i gyfyngu ar wariant a phryniannau

Helpwch eich plentyn i reoli faint mae'n ei wario yn y Storfa Gemau Epig neu i'w atal rhag gwario o gwbl o dan yr adran rheolaethau rhieni.

I reoli gosodiadau gwariant:

Cam 1 - O'r cartref sgrin, cliciwch y eicon proffil yn y gornel dde uchaf wedyn Cyfrif .
Cam 2 - Cliciwch RHEOLAETHAU RHIENI a rhowch eich PIN 6 digid.
3 cam - Dan TALIAD GEMAU EPIC, Cliciwch ar y toggle. Pan fyddo glas, bydd angen eich PIN 6 digid ar gyfer pob pryniant.

Cofiwch: mae hyn ond yn effeithio ar wariant trwy'r Epic Games Store ac nid trwy lwyfannau eraill. Gweler eraill canllawiau consol ar gyfer rheolaethau rhieni ar ddyfeisiau ac apiau eraill.

1
gemau epig-cam-10
2
gemau epig-cam-11
3
gemau epig-cam-12
5

Sut i sefydlu terfynau cynnwys yn ôl oedran

I reoli pa fath o gynnwys neu gemau y gall eich plentyn gael mynediad iddynt yn y Storfa Gemau Epig, gosodwch derfynau oedran i gyfyngu ar gynnwys amhriodol.

Sut i osod terfynau oedran:

Cam 1 - O'r cartref sgrin, cliciwch y eicon proffil yn y gornel dde uchaf wedyn Cyfrif .
Cam 2 - Cliciwch RHEOLAETHAU RHIENI a rhowch eich PIN 6 digid.
3 cam - Sgroliwch i lawr i STOR GEMAU EPIC. Dan SYSTEM ARDRETHU, dewis o ESRB, PEGI neu GRAC. Mae'r DU yn aml yn defnyddio'r PEGI system. Dysgwch fwy am y graddfeydd oedran hyn yma.
4 cam - Defnyddiwch y llithrydd i ddewis y sgôr cynnwys uchaf gall eich plentyn gael mynediad. Byddant yn gallu cyrchu unrhyw beth o fewn y sgôr a ddewiswch yn ogystal â phopeth oddi tano.

1
gemau epig-cam-13
2
gemau epig-cam-14
3
gemau epig-cam-15
6

Rheoli cyfathrebiadau

Mae rheolaethau rhieni Epic Games Store yn caniatáu ichi reoli pwy all anfon neges at eich plentyn yn ogystal â'u 'ffrind' neu gymryd rhan mewn sgwrs llais.

I gyfyngu ar bwy all gysylltu â’ch plentyn:

Cam 1 - O'r cartref sgrin, cliciwch y eicon proffil yn y gornel dde uchaf wedyn Cyfrif .
Cam 2 - Cliciwch RHEOLAETHAU RHIENI a rhowch eich PIN 6 digid.
3 cam - Sgroliwch i CANIATÂDAU CYMDEITHASOL CYFFREDINOL.

I gyfyngu ar bwy all ychwanegu eich plentyn fel ffrind:

O dan CANIATÂD CYFEILLION EPIC, Cliciwch ar y toggle i las. Mae hyn yn golygu y bydd angen eich PIN ar eich plentyn i ychwanegu neu dderbyn ceisiadau ffrind fel y gallwch sgrinio gyda phwy mae'n siarad ar-lein.

I gyfyngu gyda phwy maen nhw'n lleisio sgwrs:

Sgroliwch ymhellach i lawr i GEMAU EPIC CANIATÂD SGWRS LLAIS. Dewiswch rhwng sgwrsio llais gyda Pawb, Ffrindiau a Chyfeillion Tîm, Ffrindiau yn Unig neu Neb. Cyfeillion yn Unig ac Nid oes neb sydd orau i'r rhan fwyaf o blant oni bai eu bod yn eu harddegau hŷn.

I gyfyngu gyda phwy maen nhw'n siarad trwy sgwrs testun:

Sgroliwch i lawr i GEMAU EPIC CANIATÂDAU Sgwrs TESTUN. Dewiswch rhwng sgwrsio testun gyda Pawb, Ffrindiau a Chyfeillion Tîm, Ffrindiau yn Unig neu Neb. Cyfeillion yn Unig ac Nid oes neb sydd orau i'r rhan fwyaf o blant oni bai eu bod yn eu harddegau hŷn.

1
gemau epig-cam-16
2
gemau epig-cam-17
3
gemau epig-cam-18
7

Ble i hidlo iaith amhriodol

Gallwch ddefnyddio rheolaethau rhieni Epic Games Store i gyfyngu ar yr iaith amhriodol y mae eich plentyn yn ei gweld. Mae unrhyw iaith aeddfed yn cael ei ddisodli gan galonnau.

I sefydlu hidlwyr iaith amhriodol:

Cam 1 - O'r cartref sgrin, cliciwch y eicon proffil yn y gornel dde uchaf wedyn Cyfrif .
Cam 2 - Cliciwch RHEOLAETHAU RHIENI a rhowch eich PIN 6 digid.
3 cam - Sgroliwch i lawr i CANIATÂDAU YCHWANEGOL. Dan IAITH Aeddfed, Cliciwch ar y toggle i las i alluogi'r hidlydd.

1
gemau epig-cam-19
2
gemau epig-cam-20
8

Sut i reoli amser sgrin

Gallwch ddefnyddio rheolaethau rhieni Epic Games Store i helpu i reoli faint o amser mae'ch plentyn yn ei dreulio yn chwarae. Galluogi Gemau Epic i anfon adroddiadau defnydd wythnosol atoch chi fel y gallwch chi helpu'ch plentyn cydbwyso eu hamser sgrin.

I sefydlu adroddiadau amser sgrin:

Cam 1 - O'r cartref sgrin, cliciwch y eicon proffil yn y gornel dde uchaf wedyn Cyfrif .
Cam 2 - Cliciwch RHEOLAETHAU RHIENI a rhowch eich PIN 6 digid.
3 cam - Sgroliwch i lawr i CANIATÂDAU YCHWANEGOL. Dan ADRODDIAD OLIO AMSER CHWARAE, Cliciwch ar y toggle i las i alluogi'r hidlydd.

1
gemau epig-cam-21
2
gemau epig-cam-22