Gosodiadau preifatrwydd Instagram

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Instagram yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn i reoli pwy sy'n gallu gweld eu cynnwys a sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth adrodd i dynnu sylw at gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Instagram (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Yn ddiofyn, mae'r holl broffiliau yn Gyhoeddus ar Instagram. Gallwch chi osod cyfrif eich plentyn i 'Preifat' trwy ddewis yr eicon dotiau 3 ar ochr dde uchaf yr olygfa proffil ac ar y sgrin gosodiadau yn troi ymlaen 'Cyfrif Preifat.

screenshot_20180131-041817
2

Dileu dilynwyr - Ewch i'ch proffil a thapio 'Dilynwyr' ar frig y sgrin. Dewiswch y dilynwr / dilynwyr yr ydych am eu tynnu trwy dapio ar y dotiau 3 a thapio tynnu. Ni fyddant yn cael eu hysbysu ond ni fyddant yn gweld eich postiadau mwyach.

screenshot_20180131-041817-1
3

Cadw sylwadau'n ddiogel - Tapiwch eicon proffil, ac yna'r tri dot ar ochr dde'r sgrin i weld y ddewislen. Sgroliwch i lawr i weld sylwadau. Sicrhewch fod 'Cuddio Sylwadau Tramgwyddus' yn cael ei droi ymlaen. Gallwch hefyd rwystro sylwadau gan ddilynwyr penodol. Os hoffech chi ddiffodd hwn cyn ei bostio, cliciwch ar osodiadau uwch cyn ei bostio a swipe i 'Diffoddwch sylwadau'.

rhiant-reolaeth-instagram-step3
4

Dad-ollwng defnyddiwr - Os nad yw'ch plentyn eisiau gweld cynnwys defnyddiwr penodol mwyach neu os nad yw'n hoffi'r hyn y mae'n ei weld, dad-ddadlennwch y person hwnnw.

Gellir gwneud hyn yn uniongyrchol ar eu tudalen proffil trwy dapio'r eicon person ar frig y dudalen a chadarnhau 'Unfollow' neu o'u proffil o dan 'dilynwyr' a dad-ddewis 'Dilyn'.

screenshot_20180131-041817-2
5

Diffodd sylwadau - Tapiwch y dotiau 3 uwchben post eich plentyn a dewis 'Turn Off Commenting'.

screenshot_20180131-041817-3
6

Rheoli Gosodiadau Stori - Sicrhewch fod eich plentyn yn newid gosodiadau i ganiatáu i ddilynwyr bostio atebion neges i'w Stori yn unig. Ni fydd y rhain yn negeseuon cyhoeddus ond yn uniongyrchol.

screenshot_20180131-042416
7

Blocio defnyddiwr ac riportio cynnwys amhriodol: Gellir rhwystro defnyddiwr, neu adrodd bod ei gynnwys yn amhriodol, trwy dapio'r dotiau 3 yng nghornel dde uchaf eu proffil. Dewiswch 'Bloc' a / neu 'Adrodd'.

screenshot_20180131-042455-1
8

Riportio sylw am gamdriniaeth neu sbam - Dewiswch y sylw o dan y post. Tapiwch y marc ebychnod ar frig y sgrin. Tap Sbam neu Dwyll neu Gynnwys Camdriniol. Dewiswch reswm pam mae'r sylw yn ymosodol.

screenshot_20180131-050106-1
9

Rhoi gwybod am rywun sydd mewn perygl corfforol uniongyrchol - Os yw'ch plentyn yn dod ar draws cynnwys a rennir gan ffrind a allai awgrymu y gallai fod mewn perygl o hunan-anafu, gellir rhoi gwybod am hyn trwy dapio'r dotiau 3 uwchben y post, dewis 'Adrodd' a dewis 'Mae'n amhriodol> Hunan-anaf.'

screenshot_20180131-042714
10

I ddiffodd hysbysiad gwthio o'r app, gallwch yn syml ewch i leoliadau, ac yna sgroliwch a tap 'Push notifications' ac dewiswch 'off' ar gyfer yr opsiynau a restrir.

1-instagram
Sgroliwch i Fyny