Gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd Instagram

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Instagram yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn i reoli pwy sy'n gallu gweld eu cynnwys a sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth adrodd i dynnu sylw at gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Instagram (enw defnyddiwr a chyfrinair) a'r ap

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Gosod cyfrif i breifat

O'ch cyfrif, tap . Tap “Gosodiadau”. Tap “Preifatrwydd” ac yna “Preifatrwydd cyfrifon”. Yna swipe i toggle y nodwedd ar.

instagram-privacy-guide-1
2

Dad-ddadlennu defnyddiwr 

Ewch i'ch proffil a tapiwch 'Followers' ar frig y sgrin. Dewiswch y dilynwr / dilynwyr yr ydych am eu tynnu trwy dapio ar y Yn dilyn botwm.

Gallwch hefyd ddadorchuddio cyfrif trwy fynd yn uniongyrchol i'w proffil a thapio “Yn dilyn”. Ni fyddant yn cael eu hysbysu ond ni fyddant yn gweld eich postiadau mwyach.

unfollow-instagram-1
3

Caniatáu neu rwystro sylwadau
Gallwch ganiatáu neu rwystro sylwadau gan: bobl rydych chi'n eu dilyn a'ch dilynwyr, pobl rydych chi'n eu dilyn neu'ch dilynwyr.
Os hoffech ganiatáu sylwadau cyn eu postio:

Ewch i'ch proffil a tap . Tap“Gosodiadau”.
Tap “Preifatrwydd” > “Sylwadau”.Nesaf i Caniatáu sylwadau gan, tapiwch y saeth a dewiswch eich opsiwn.

I rwystro sylwadau cyn eu postio:

Nesaf i Sylwadau Bloc o, tap “Pobl”. Rhowch enw'r person rydych chi am ei rwystro, yna tapiwch “Bloc ” wrth ymyl eu henw.

I ddadflocio rhywun rhag gwneud sylwadau ar eich lluniau a'ch fideos, tapiwch “Dadflocio” wrth ymyl eu henw ac yna tapio “Dadflocio” eto i gadarnhau

bloc-sylwadau
4

Hidlo sylwadau

Ewch i'ch proffil a tap . Tap“Gosodiadau”. Tap “Preifatrwydd” > “Sylwadau”.
Nesaf i Sylwadau Bloc o, tap “Pobl”. Nesaf i Cuddio sylwadau sarhaus, swipe i toggle y nodwedd ar.

Gallwch hefyd hidlo geiriau neu ymadroddion penodol â llaw o'ch postiadau neu straeon:

Wrth ymyl hidlydd Llawlyfr, swipe i toggle y nodwedd ar. Yna nodwch y geiriau rydych chi am eu hidlo.

hidlydd-sylwadau-instagram
5

Treiglo defnyddiwr

Os nad ydych chi eisiau gweld pyst rhywun yn eich bwyd anifeiliaid, gallwch chi eu treiglo:

Ewch i'w proffil trwy dapio'r eicon chwilio ar y gwaelod.

Teipiwch eu henw i'r chwiliad ar y brig a dewiswch eu proffil pan fydd yn ymddangos.

Tap “Yn dilyn ” islaw eu gwybodaeth proffil a thapio “Munud ”

Swipe i toggle y nodwedd i ffwrdd - wrth ymyl Swyddi.
Er mwyn eu datgymalu, swipe i toggle y nodwedd ar, wrth ymyl Swyddi.

Gallwch hefyd eu treiglo o borthiant:

Tap (iPhone) or  (Android) wrth ymyl eu post. Dewiswch “Munud ” yna “Swyddi Munud ”.

Ni fydd Instagram yn gadael iddyn nhw wybod eich bod chi wedi eu treiglo. Mae treiglo pyst rhywun yn wahanol i'w dadlennu ac i gyfeilio i'w straeon.

mute-user-instagram-1
6

Dewiswch Gosodiadau ffrindiau agos 
Cofiwch - hyd yn oed os oes gennych gyfrif preifat - mae yna ffyrdd i bostio sydd hyd yn oed yn fwy dewisol.

Gallwch ddefnyddio'r gosodiad “Ffrindiau Agos” ar straeon fel mai dim ond rhai pobl sy'n eu gweld. Ni fydd pobl sy'n methu â gweld y stori yn gwybod eu bod yn colli rhywbeth.

I greu eich rhestr ffrindiau agos gan ddefnyddio'r app Instagram:

Tap  yn y gwaelod ar y dde. Tap  yn y dde uchaf. Tap “Ffrindiau agos", yna tap “Awgrymiadau ” ar y brig.
Tap “Ychwanegu ” wrth ymyl y bobl rydych chi am eu hychwanegu at eich rhestr ffrindiau agos.

Gallwch hefyd dapio “Chwilio ” i chwilio am ffrind - tap “Wedi'i wneud ” pan fyddwch wedi gorffen ychwanegu pobl at eich rhestr.

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

ffrindiau agos-instragram-1
7

Cyfyngu cyfrif
Mae Cyfyngu yn ffordd newydd o amddiffyn eich cyfrif rhag rhyngweithio diangen. Os yw rhywun yn bod yn ymosodol neu'n negyddol yn eich adran sylwadau, gallwch eu rhoi ar restr “Gyfyngedig”.

I gyfyngu defnyddiwr:

Mynediad Cyfyngu trwy droi i'r chwith ar sylw. Trwy'r tab Preifatrwydd yn Gosodiadau , neu'n uniongyrchol ar broffil y cyfrif rydych chi'n bwriadu ei gyfyngu.
Tap “Cyfyngu” i ychwanegu'r cyfrif at eich rhestr gyfyngedig.

 

cyfrifon cyfyngedig
8

Swyddi adrodd neu broffiliau
Gallwch riportio defnyddiwr neu bost a dewis o Mae'n sbam or Mae'n amhriodol.

I riportio rhywbeth ar broffil defnyddiwr:

Tap ar gornel dde uchaf proffil y defnyddiwr. Tap “Adrodd”. Dewiswch o'r opsiwn priodol a dilynwch y cyfarwyddiadau.

I riportio rhywbeth ar bost defnyddiwr:

Tap ar gornel dde uchaf post y defnyddiwr. Tap “Adrodd”. Dewiswch o'r opsiwn priodol a dilynwch y cyfarwyddiadau

Mae adrodd yn hollol ddienw. Gallwch hefyd ddefnyddio hwn Ffurflen Instagram i wneud adroddiad am swyddi neu bobl ar y platfform.

Pan fyddwch yn adrodd ar Instagram, bydd yn cael ei adolygu gan gymedrolwyr a byddant yn gweithredu os bydd yn torri canllawiau cymunedol.

Os yw rhywun mewn perygl uniongyrchol cysylltwch â'r heddlu neu awdurdodau lleol eraill.

5
Sgroliwch i Fyny