BWYDLEN

Gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd Instagram

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Instagram yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn i reoli pwy sy'n gallu gweld eu cynnwys a sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth adrodd i dynnu sylw at gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Instagram (enw defnyddiwr a chyfrinair) a'r ap

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Sgwrsio
icon Seiberfwlio
icon Cynnwys amhriodol
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut alla i wneud cyfrif yn breifat?

Bydd cyfrif Instagram preifat yn cuddio'ch delweddau rhag dieithriaid. Mae hefyd yn golygu bod angen i bobl ofyn am gael eich dilyn a anfon neges atoch, gan gyfyngu ar bwy all gysylltu â chi.

Sut i osod eich cyfrif yn breifat

1 cam – o'ch porthiant ar y sgrin gartref, tapiwch eich llun proffil yn y gwaelod ar y dde i gyrraedd eich proffil. Yna tap y 3 llinell lorweddol ar y dde uchaf.
2 cam - tap Gosodiadau Yna, Preifatrwydd. Ar y brig o dan Preifatrwydd cyfrif, tap y toggle felly mae'n troi'n las.

1
sut-i-wneud-cyfrif-preifat-1
2
sut-i-wneud-cyfrif-preifat-2
2

Ble ydw i'n adrodd am bostiadau a phroffiliau?

Os ydych chi neu'ch arddegau yn dod ar draws cynnwys neu broffiliau sy'n amhriodol neu'n mynd yn groes i ganllawiau Instagram, gallwch chi roi gwybod amdanynt. Bydd hyn yn helpu i wneud yr app yn ddiogel i bob defnyddiwr.

I adrodd post:

1 cam - tap ar gornel dde uchaf post y defnyddiwr.
2 cam - tap adroddiad. Dewiswch y priodol rheswm i gyflwyno adroddiad. Yna gallwch ddewis blocio, cyfyngu neu ddad-ddilyn y defnyddiwr hefyd.

I riportio defnyddiwr:

1 cam - mynd i'w proffil trwy dapio ar eu henw defnyddiwr neu chwilio amdanynt.
2 cam - dewiswch y Dotiau 3 yn y gornel dde uchaf a tap Adrodd… Yna, Adrodd cyfrif. Yna dewiswch y rheswm dros gyflwyno'r adroddiad.

Mae adrodd yn hollol ddienw. Gallwch hefyd ddefnyddio hwn Ffurflen Instagram i wneud adroddiad am fwlio neu aflonyddu.

Pan fyddwch yn adrodd ar Instagram, bydd yn cael ei adolygu gan gymedrolwyr a byddant yn gweithredu os bydd yn torri canllawiau cymunedol.

Os yw rhywun mewn perygl uniongyrchol cysylltwch â'r heddlu neu awdurdodau lleol eraill.

1
lle-i-adrodd-pyst-neu-broffiliau-1
2
lle-i-adrodd-pyst-neu-broffiliau-2
3

Sut alla i rwystro rhywun?

Mae blocio defnyddwyr yn eich atal rhag gweld eu negeseuon ac yn eu cadw rhag dod o hyd i'ch proffil neu ei gynnwys ar Instagram. Nid ydynt yn cael eu hysbysu os byddwch yn eu rhwystro.

I rwystro defnyddiwr:

Cam 1 - yn eich porthiant cymdeithasol, tapiwch eu henw defnyddiwr i fynd iddo eu proffil.
Cam 2 - yn y gornel dde uchaf, tapiwch y Dotiau 3 ac Bloc. Yna gofynnir i chi a ydych am rwystro'r cyfrif ac unrhyw rai eraill y maent yn eu creu neu dim ond y cyfrif hwnnw. Mae yna opsiwn hefyd Bloc ac Adrodd. Tap Bloc.

I ychwanegu defnyddiwr at eich rhestr o ddefnyddwyr sydd wedi'u blocio:

Cam 1 - ewch i'ch proffil > Gosodiadau > Preifatrwydd. Sgroliwch i Cysylltiadau a tap Cyfrifon wedi'u rhwystro.
Cam 2 - gallwch dadflocio unrhyw un yma neu tapiwch y + yn y dde uchaf i ychwanegu defnyddiwr arall. Chwilio eu enw neu enw defnyddiwr a tap Bloc. Dewiswch a ddylid rhwystro'r cyfrif hwnnw neu unrhyw gyfrifon eraill y gallant eu creu.

sut i rwystro defnyddwyr
4

Cyfyngu ar ddefnyddwyr

Os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich targedu neu'n cael eich aflonyddu, gallwch chi droi Cyfyngiadau ymlaen at sylwadau a negeseuon diangen dros dro.

I gyfyngu defnyddwyr dros dro:

Cam 1 - ewch i'ch proffil > Gosodiadau > Preifatrwydd > Terfynau. Tap parhau.
Cam 2 - dewiswch pwy yr hoffech eu cyfyngu ac am ba hyd. Gallwch gyfyngu Cyfrifon nad ydynt yn eich dilyn yn ogystal â Dilynwyr diweddar. Yna gallwch chi osod a terfyn amser o 1 diwrnod i 4 wythnos. Tap Trowch ar.

Sylwch nad yw hyn yn angenrheidiol ar gyfer cyfrifon preifat ac ni fydd defnyddwyr sydd wedi eich dilyn am amser hir yn cael eu heffeithio. Er mwyn eu hatal rhag cysylltu â chi, rhwystrwch neu gyfyngu ar eu cyfrifon.

terfyn-defnyddwyr-2
5

Ble gallaf gyfyngu ar gyfrif?

Mae Restrict yn ffordd o amddiffyn eich cyfrif rhag rhyngweithiadau digroeso. Os yw rhywun yn ymosodol neu'n negyddol yn eich adran sylwadau, gallwch eu rhoi ar restr “Cyfyngedig”.

I gyfyngu defnyddiwr:

Cam 1 - mynd i'r defnyddiwr proffil a tapiwch y Dotiau 3 yn y gornel dde uchaf.
Cam 2 - tap Cyfyngu. Er mwyn eu cyfyngu, dilynwch yr un cyfarwyddiadau a dewiswch Unrestrict.

Gallwch hefyd fynd i'ch rhestr Cyfyngedig ac ychwanegu defnyddwyr â llaw:

Cam 1 - ewch i'ch Gosodiadau > Preifatrwydd. Sgroliwch i Cysylltiadau a tap Cyfrifon cyfyngedig.
Cam 2 - chwilio ar gyfer y defnyddiwr yr ydych yn dymuno cyfyngu a thapio Cyfyngu wrth ymyl eu henw.

1
sut-i-cyfyngu-cyfrif-ar-instagram-1
2
sut-i-cyfyngu-cyfrif-ar-instagram-2
6

Sut i dewi rhywun

Os nad ydych am weld postiadau rhywun yn eich porthiant ond nad ydych am eu dad-ddilyn, gallwch eu tewi yn lle hynny.

Sut i dewi defnyddiwr:

1 cam - mynd i'w proffil a tap Yn dilyn.
2 cam – yn y ddewislen sy'n dod i fyny, tap Mud. Dewis tewi eu swyddi a / neu Straeon ewch yma.

Gallwch chi hefyd wneud hyn trwy fynd i'ch proffil ac rhestr dilynwyr. Tap y Dotiau 3 wrth ymyl y dilynwr rydych chi am ei dawelu ac yna tapio Mud.

Ni fydd Instagram yn rhoi gwybod iddynt eich bod wedi eu tawelu.

sut-i-dewi-cyfrif-ar-instagram
7

Sut alla i ddad-ddilyn rhywun?

Mae sawl ffordd o ddad-ddilyn defnyddiwr.

I ddad-ddilyn rhywun o'u post:

Cam 1 - tap ar y Dotiau 3 yng nghornel dde uchaf eu post a dewiswch Ddim yn wag.

I ddad-ddilyn rhywun o'u proffil:

Cam 1 - mynd i'w proffil trwy dapio ar eu henw defnyddiwr neu chwilio amdanynt.
Cam 2 - tap Yn dilyn Yna, Ddim yn wag.

I ddad-ddilyn rhywun o'ch proffil:

Cam 1 - tap ar eich llun proffil yn y gornel dde isaf i fynd at eich proffil.
Cam 2 - tap Yn dilyn yn y gornel dde uchaf a sgroliwch neu chwiliwch am y defnyddiwr yr hoffech ei ddad-ddilyn. Tap Yn dilyn nesaf at eu henw a Ddim yn wag.

1
sut-i-ddad-ddilyn-rhywun-ar-instagram-2
2
sut-i-ddad-ddilyn-rhywun-ar-instagram-22
8

Ble ydw i'n rheoli sylwadau?

Gallwch ganiatáu neu rwystro sylwadau gan bobl rydych chi'n eu dilyn a'ch dilynwyr.

Os hoffech chi wrthod sylwadau cyn postio:

Cam 1 - creu a swydd newydd. Unwaith y byddwch chi'n barod i gyflwyno, tapiwch ymlaen Gosodiadau uwch ar waelod y sgrin.
Cam 2 - dan sylwadau, tapiwch y toggle nesaf i Diffodd gwneud sylwadau. Pan mae'n las, ni fydd neb yn gallu gwneud sylw ar y llun a bostiwyd.
Cam 3 - cliciwch Cyflwyno i bostio eich delwedd.

I rwystro defnyddwyr penodol rhag gwneud sylwadau:

Cam 1 - ewch i'ch proffil a tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf. Tap Gosodiadau.
Cam 2 - tap Preifatrwydd ac yna sylwadau.
Cam 3 - chwilio ar gyfer y defnyddiwr yr hoffech ei rwystro rhag gwneud sylwadau a thapio Bloc wrth ymyl eu henw.

Byddant yn gallu rhoi sylwadau a gweld eu sylwadau, ond ni fyddwch yn gallu eu gweld.

1
lle-i-reoli-sylwadau-ar-instagram-1
2
lle-i-reoli-sylwadau-ar-instagram-2
3
lle-i-reoli-sylwadau-ar-instagram-3
9

Sut i hidlo a chuddio sylwadau

Yn ogystal â diffodd sylwadau neu rwystro defnyddwyr, gallwch hefyd sefydlu hidlwyr i guddio sylwadau amhriodol neu dramgwyddus.

I hidlo sylwadau:

1 cam - ewch i'ch proffil a thapio Yna, Gosodiadau.
2 cam - tap Preifatrwydd Yna, Geiriau cudd.
3 cam - togl Cuddio Sylwadau ymlaen i hidlo a chuddio sylwadau a allai fod yn dramgwyddus yn awtomatig. Toglo hidlo sylwadau Uwch ymlaen i wneud y nodwedd hon yn fwy llym.

Toggle on Cuddio Ceisiadau Neges i hidlo allan negeseuon a all fod yn dramgwyddus.

I guddio geiriau neu ymadroddion a ddewiswyd a allai fod yn niweidiol neu'n amhriodol i chi:

Cam 4 - ar yr un dudalen ag uchod, sgroliwch o dan Geiriau ac ymadroddion personol. Tap Rheoli geiriau ac ymadroddion arferol i ychwanegu'r geiriau a'r ymadroddion hyn at eich rhestr. Gallwch chi toglo ymlaen Cuddio Sylwadau ac Cuddio Ceisiadau Neges, a fydd yn cuddio cynnwys sy'n cynnwys y geiriau neu'r ymadroddion a osodwyd gennych.

1
sut-i-hidlo-a-chuddio-sylwadau-ar-instagram-1
2
sut-i-hidlo-a-chuddio-sylwadau-ar-instagram-2
10

Sut i guddio hoffterau a safbwyntiau

Gall cuddio hoffterau a safbwyntiau ar eich postiadau ddileu'r pwysau i gael rhywfaint o ymgysylltiad trwy bostio'n aml. Mae'n gadael i ddefnyddwyr bostio'r hyn maen nhw ei eisiau heb unrhyw bwysau.

I guddio hoffterau a safbwyntiau:

1 cam - ewch i'ch proffil a tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y dde uchaf. Yna tapiwch Gosodiadau.
2 cam - tap Preifatrwydd ac yna  swyddi. Toglo Cuddio cyfrif tebyg a gweld i las.

Ar y dudalen hon, gallwch hefyd reoli pwy all eich tagio yn eu postiadau a'u straeon.

sut-i-guddio-hoffi-a-golygfeydd-ar-instagram
11

Ble ydw i'n rheoli crybwylliadau?

Er mwyn cyfyngu ar bwy all alw'ch cyfrif allan, gallwch reoli pwy sy'n cael sôn am eich cyfrif yn eu postiadau, eu straeon, eu sylwadau a'u fideos byw. Pan fyddant yn ceisio eich crybwyll, byddant yn gweld os na fyddwch yn caniatáu crybwylliadau.

Sut i reoli cyfeiriadau:

Cam 1 - ewch i'ch proffil > Gosodiadau > Preifatrwydd ac yna tapio Sôn.
Cam 2 - dewiswch pwy rydych chi eisiau'r gallu i'ch crybwyll yn eu cynnwys. Ar gyfer pobl ifanc, Pobl rydych chi'n eu dilyn ac Neb yn cael eu ffafrio ar gyfer diogelwch.

sut-i-reoli-crybwyllion-ar-instagram
12

Sut alla i reoli gosodiadau Instagram Story?

Dewiswch pwy all weld, ateb a rhannu eich straeon.

Sut i reoli straeon:

Cam 1 - ewch i'ch Preifatrwydd gosodiadau a tap Stori.
Cam 2 - dan Edrych ar ac Cuddio'r stori rhag, gallwch ychwanegu defnyddwyr unigol neu gyfyngu i Ffrindiau agos. Dan Ateb, Gallwch toggle pwy all ateb eich stori. Dan Rhannu, Gallwch toggle p'un ai i adael i ddilynwyr rannu'ch stori mewn negeseuon nesaf at Caniatáu rhannu i negeseuon.

Sylwch: ni fydd defnyddwyr ar y Cuddio stori o'r rhestr yn cael gweld eich fideos byw Instagram chwaith.

sut-i-reoli-gosodiadau-stori-instagram
13

Pa opsiynau amser sgrin sydd ar gael?

Er mwyn cyfyngu ar faint o amser rydych chi neu'ch arddegau yn ei dreulio ar y platfform, gallwch chi osod nodiadau atgoffa a chyfyngiadau ar yr ap.

I osod terfynau amser sgrin:

Cam 1 - ewch i'ch proffil a tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf. Tap Eich gweithgaredd.
Cam 2 - tap Amser a Dreuliwyd. O'r fan hon, gallwch chi osod nodiadau atgoffa i gymryd egwylset terfynau defnydd dyddiol or adolygu gosodiadau hysbysu. Byddwch yn derbyn negeseuon a nodiadau atgoffa gan Instagram i gymryd egwyl os yw'r opsiynau hyn yn cael eu sefydlu.

sut-i-reoli-amser-a dreuliwyd-ar-yr-ap-instagram
14

Sut i reoli eich hysbysiadau Instagram

Er mwyn cyfyngu ar faint rydych chi'n cael eich annog i ddefnyddio'r platfform neu i'ch helpu chi i gymryd seibiannau hirach, gallwch chi reoli pryd a sut rydych chi'n cael eich hysbysu am weithgaredd ar Instagram.

I reoli pob hysbysiad:

Cam 1 - ewch i'ch proffil > Gosodiadau > Hysbysiadau.
Cam 2 - gallwch Oedwch i gyd hysbysiadau trwy dapio'r togl a dewis pa mor hir. Gallai hyn fod yn opsiwn ar gyfer oriau ysgol neu amser gwely.

Gallwch reoli hysbysiadau â llaw ar gyfer Postiadau, straeon a sylwadau, Dilynwyr a dilynwyr a mwy o'r ddewislen hon.

Gallwch hefyd reoli hysbysiadau e-bost yma.

sut-i-reoli-hysbysiadau-o-instagram
15

Beth yw gosodiadau ffrindiau agos?

Gallwch ddefnyddio'r gosodiad “Ffrindiau Agos” ar Straeon fel mai dim ond rhai pobl sy'n eu gweld. Ni fydd pobl sy'n methu â gweld y stori yn gwybod eu bod yn colli rhywbeth.

I greu eich rhestr ffrindiau agos gan ddefnyddio'r app Instagram:

1 cam – ewch i'ch proffil a thapio'r 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf.
2 cam - tap Ffrindiau agos a chwiliwch am y defnyddwyr i'w hychwanegu at y grŵp neu ddewis o'r defnyddwyr a restrir o dan Awgrym. Tapiwch y cylch wrth ymyl eu henw i'w hychwanegu.

ffrindiau agos-gosodiadau-ar-instagram
16

Sut mae sefydlu Instagram Goruchwyliaeth?

Ynghyd â'ch plentyn, gallwch reoli preifatrwydd a diogelwch ar y platfform gyda Goruchwyliaeth.

I sefydlu Goruchwyliaeth:

Cam 1 - ewch i'ch proffil > Gosodiadau > Goruchwylio
Cam 2 - gwahoddwch eich plentyn trwy ddilyn y cyfarwyddiadau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael sgwrs gyda nhw am yr hyn y gallwch chi ei wneud a pham ei fod yn bwysig.

Beth allwch chi ei wneud gyda Goruchwyliaeth:

  • Gallwch weld faint o amser maen nhw'n ei dreulio ar Instagram a gosod terfynau.
  • Gallwch weld y cyfrifon y maent yn eu dilyn a phwy sy'n eu dilyn.
  • Gallwch dderbyn hysbysiadau am eu gweithgaredd, gan gynnwys dilynwyr newydd ac adroddiadau y maent yn eu gwneud.
instagram-goruchwylio
17

Beth yw'r nodweddion newydd a'r rhai sydd ar ddod?

Cadwch lygad am nodweddion newydd ar Instagram a allai effeithio ar ddiogelwch ar-lein pobl ifanc.

Tanysgrifiad Instagram

Mae tanysgrifiadau Instagram wedi bod o gwmpas ers dechrau 2022 gydag argaeledd cyfyngedig. Maent yn caniatáu i grewyr Instagram ennill incwm tebyg i Patreon neu OnlyFans gyda nodweddion diogelwch y platfform.

I fod yn gymwys ar gyfer Tanysgrifiadau Instagram, rhaid i ddefnyddiwr fod yn 18 ac yn byw yn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, mae'r nodwedd hon yn agored i rai yn y DU ar wahoddiad. Yn y pen draw, gallai hyn ddatblygu i fod ar gael ledled y byd.

Mehefin 2022:

  • Wedi'i gyhoeddi yn yr Unol Daleithiau, mae Instagram yn profi dulliau newydd o wirio oedran y tu hwnt i ID corfforol. Mae'r ddau ddull newydd yn cynnwys trwy gymryd a selfie lle mae'r dechnoleg yn nodi oedran neu drwodd y defnyddiwr taleb gymdeithasol. Talebau cymdeithasol yw pan fydd defnyddwyr yn rhoi caniatâd i dri o bobl y maent yn gysylltiedig â nhw gadarnhau eu hoedran. Cymerir camau i sicrhau bod y cyfrifon yn ffynonellau cyfreithlon. Mae dilysu ID yn dal i fod ar waith. Er bod yr opsiynau hyn dim ond ar gael yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd, mae Instagram yn gobeithio ei gyflwyno ledled y byd gyda mewnwelediad o sut mae'n cael ei ddefnyddio yn yr UD. Dysgu mwy yma.
  • Bydd y Ganolfan Deulu, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2022, bellach ar gael yn y DU a gwledydd eraill y tu allan i America.
  • Mae offer goruchwylio rhieni yn cael eu cyflwyno ar gyfer clustffonau Quest. Mae'r rhain yn cynnwys rheolaethau i reoli pryniannau, rhwystro cynnwys amhriodol, cadw ar ben amser sgrin a mwy. Gwel manylion llawn yma.
  • Gall rheolaethau cynnwys sensitif, a ryddhawyd y llynedd, bellach alluogi defnyddwyr i reoleiddio faint o gynnwys sensitif a all ddod ar draws eu porthiant. Y tri opsiwn yw 'mwy', 'safonol' a 'llai' gyda'r opsiwn 'mwy' ddim ar gael i'r rhai dan oed.