BWYDLEN

Apple HomePod

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Afalau ' Rhannu Teuluoedd nodwedd yn caniatáu i rieni sefydlu ID Apple ar gyfer plant, rheoli eu hamser sgrin, cymeradwyo gwariant a lawrlwythiadau ap.

logo homepod

Beth sydd ei angen arna i?

Angen cyfrif ID Apple a dyfais Apple

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Rheolaeth rhieni
icon Preifatrwydd
icon Rhannu lleoliad

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Dechrau arni

Os oes angen i chi greu ID Apple ar gyfer eich plentyn yna ychwanegwch nhw i'ch grŵp teulu. Ar ôl i chi eu hychwanegu, bydd ganddyn nhw eu ID Apple eu hunain y gallant eu defnyddio ar unrhyw ddyfais Apple.

homepod-cam-a
2

Sut i analluogi pryniannau a lawrlwythiadau mewn-App

Mae Gofyn i Brynu wedi’i alluogi yn ddiofyn ar gyfer plant dan 13 oed.
Ar eich iPhone, iPad, neu iPod touch

1 cam – Ewch i Gosodiadau> [eich enw]> Rhannu Teulu, a tapiwch enw'r plentyn.
2 cam – Toggle i'r chwith i ddiffodd.

homepod-cam-b
3

Ble i sefydlu Rhannu Teuluol

Ar eich iPhone, iPad, neu iPod touch:

1 cam – Ewch i Gosodiadau> [eich enw]. Os ydych chi'n defnyddio iOS 10.2 neu'n gynharach, ewch i Gosodiadau> iCloud. Tap 'Get Up Family Sharing', yna tapiwch 'Get Started'.

homepad-step-c
4

Sefydlu amser sgrin i'ch plentyn

Tapiwch 'parhau' i sefydlu amser sgrin yna gosodwch amserlen yna tapiwch Gosod Amser Seibiant.

1
homepad-step-d
2
homepad-step-e
5

Sut i sefydlu terfynau App

Gallwch osod terfynau amser dyddiol ar gyfer yr apiau y mae eich plentyn yn eu defnyddio. Tap ar y categorïau app unigol yna tap 'Gosod Terfyn App'.

homepad-step-f
6

gosodiadau preifatrwydd

1 cam - Tap 'Parhau' yna creu cod pas.
2 cam - Nawr tapiwch 'Wedi'i wneud' i orffen y rhaniad Rhannu Teulu!

1
homepad-cam-g
2
homepad-cam-h
3
homepad-cam-i
7

Analluogi Cynnwys Penodol

Gallwch atal eich plentyn rhag cyrchu cynnwys penodol. Cyrchwch y ddyfais HomePod o'ch dyfais a thapio arno. Yn yr adran Cerddoriaeth a Phodlediadau, llithro'r 'Caniatáu Cynnwys Eglur' i'r chwith.

homepad-cam-j