Gosodiadau Preifatrwydd TikTok

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae TikTok yn cynnwys nifer o leoliadau preifatrwydd a diogelwch i gyfyngu ar bwy sy'n gallu cysylltu â swyddi a phroffil eich plentyn a rhoi sylwadau arnynt. Mae hefyd yn cynnwys nodwedd Lles Digidol i gyfyngu ar gynnwys amhriodol a'u helpu i reoli pa mor hir maen nhw'n ei dreulio ar yr ap.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif TikTok

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Rhannu lleoliad
icon Preifatrwydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i wneud Cyfrif TikTok i breifat

Sylwch, hyd yn oed gyda chyfrif preifat, bydd llun proffil, enw defnyddiwr a bio eich plentyn yn weladwy i holl ddefnyddwyr TikTok. Y peth gorau yw sicrhau na chynhwysir unrhyw wybodaeth sensitif na phersonol yma.

Cam 1- Ewch i'ch tudalen proffil

2 cam- Tapiwch dri dot ar y gornel dde uchaf a dewis “Preifatrwydd a Gosodiadau”

3 cam - Dewiswch opsiwn “Preifatrwydd a Diogelwch” a thynnu “Cyfrif Preifat” ymlaen / i ffwrdd

screenshot_20181005-144955-1
2

Sut i alluogi Lles Digidol gosod ar TikTok

Mae hyn yn galluogi'ch plentyn i reoli faint o amser y mae'n ei dreulio ar yr ap a rhwystro cynnwys amhriodol y gallai fod yn agored iddo.

I reoli amser sgrin a gosod modd Cyfyngedig

1 cam - Dewiswch “Lles Digidol” o dan osodiadau’r ap

2 cam - Tap “Turn On”

3 cam - Gosod côd post

4 cam - Toglo “Rheoli Amser Sgrin” a Modd Cyfyngedig 'i droi’r rhain ymlaen.

screenshot_20181005-144955-2
3

sut i sylwadau rheoli ar swyddi TikTok

1 cam - Ewch i opsiwn gosodiadau Preifatrwydd a Diogelwch o dan y gosodiadau app

2 cam - Tap 'Pwy all Anfon Sylwadau i Mi'

3 cam - Dewiswch 'Friends or Off' i gyfyngu sylwadau i bobl y mae eich plentyn yn eu hadnabod ar yr ap.

4 cam - Gallwch hefyd ddiffodd sylwadau ar fideos unigol trwy fynd i'r botwm dewislen ar y fideo a dewis 'Sylwadau i ffwrdd'

tiktok-rhyngrwyd-materion-sylwadau-preifatrwydd
4

Rheoli rheolaeth Deuawd

Yn y ddewislen gosodiadau Preifatrwydd a Diogelwch, tapiwch 'Who Can Duet With Me' ac yna Dewiswch o'r opsiynau 'Pawb', 'Ffrindiau' neu 'Off'.

Gosod preifatrwydd ar Negeseuon Uniongyrchol

Yn y ddewislen gosodiadau Preifatrwydd a Diogelwch, tapiwch 'Pwy all Anfon Negeseuon ataf' ac yna Dewiswch o'r opsiynau 'Pawb', 'Ffrindiau' neu 'Diffodd'.

sylwadau tik-tok-diogelwch-duet
5

sut i adrodd neu flocio ar TikTok

I blocio neu riportio defnyddiwr ar TikTok, ewch i'w proffil a tapio'r tri dot ar frig y sgrin. O'r opsiynau dewiswch bloc neu adrodd. Yn y sgrin nesaf dewiswch pam rydych chi'n eu riportio.

I adrodd sylw, tapiwch y sylw ac o'r opsiynau sy'n ymddangos yn adrodd tap a dilynwch y cyfarwyddiadau.

I riportio fideo, ewch i'r fideo a tapiwch yr eicon 'rhannu'. Ar yr adroddiad tap sgrin nesaf a dilynwch y cyfarwyddiadau.

screenshot_20190210-220229-1
Sgroliwch i Fyny