BWYDLEN

Gosodiadau Rheoli Rhieni TikTok

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae TikTok yn cynnwys nifer o leoliadau preifatrwydd a diogelwch i gyfyngu ar bwy sy'n gallu cysylltu â swyddi a phroffil eich plentyn a rhoi sylwadau arnynt. Mae hefyd yn cynnwys nodwedd Lles Digidol i gyfyngu ar gynnwys amhriodol a'u helpu i reoli pa mor hir maen nhw'n ei dreulio ar yr ap.

logo tiktok

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif TikTok

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Sgwrsio
icon Seiberfwlio
icon Cynnwys amhriodol
icon Rhannu lleoliad
icon Preifatrwydd
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Paru Teuluol ar TikTok

Mae Paru Teulu ar TikTok yn caniatáu i rieni a phobl ifanc yn eu harddegau addasu eu gosodiadau diogelwch yn seiliedig ar eu hanghenion. I reoli neu weld rheolaethau Paru Teuluol, mae angen i chi gysylltu'r cyfrifon rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau yn gyntaf.

I gysylltu cyfrif rhiant a pherson ifanc yn eu harddegau:

1 cam - Ewch i'ch proffil ac yna tapiwch y 3 llinell lorweddol wedi'i leoli yn y gornel dde uchaf. Tap Gosodiadau a phreifatrwydd.

2 cam - Tap Pâr Teulu. Dewiswch eich rôl (neu un eich arddegau ar eu dyfais) i gael mynediad at god QR. Bydd eich arddegau yn gwneud yr un peth ar eu ffôn.

3 cam - Ar ôl i chi baru'r cyfrifon, dewiswch y cyfrif rydych chi am ei reoli a diweddaru'r rheolaethau sydd ar gael.

Rheolaethau ar gael gyda Pharu Teuluol

  • rheoli amser sgrin
  • tawelwch hysbysiadau
  • cyfyngu ar y cynnwys
  • rheoli pwy all anfon DMs
1
tiktok-cam-1
2
tiktok-cam-2-a
3
tiktok-cam-2-b
2

Sut i reoli amser sgrin

Mae troi Amser Sgrin ymlaen yn golygu y gallwch osod terfynau amser ac amserlennu nodiadau atgoffa egwyl, y gellir eu rheoli gyda chod pas.

I reoli amser sgrin:

1 cam - Mynd i eich proffil, yna tapiwch y 3 llinell lorweddol wedi'i leoli yn y gornel dde uchaf. Tap ar Gosodiadau a phreifatrwydd.

2 cam - Mynd i Lles Digidol. Tap Amser sgrin dyddiol a dilynwch y cyfarwyddiadau. Gosod a cod pas mai dim ond ti'n gwybod. Gallwch chi gosod terfynau hyd at 120 munud y dydd. Os yw'ch plentyn yn cyrraedd y terfyn hwn, bydd angen iddo nodi'r cod pasio i barhau i ddefnyddio'r ap.

3 cam - Amserlen seibiannau trwy dapio Seibiannau amser sgrin ac dewis faint o amser sgrin di-dor yn iawn cyn y dylid atgoffa eich plentyn i gymryd egwyl.

Gallwch hefyd toglo ar Amser sgrin wythnosol diweddariadau i fonitro eich amser sgrin chi neu'ch arddegau trwy gydol yr wythnos.

Terfynau amser sgrin i rai dan 18 oed

Mae TikTok yn gweithredu newidiadau i'w nodweddion amser sgrin ar gyfer plant dan 18 oed. Bydd defnyddwyr dan 18 yn cael terfyn sgrin o 60 munud wedi'i osod bob dydd.

Er mwyn parhau i ddefnyddio'r apiau, bydd angen i bobl ifanc nodi cod pas. Er y gellir diffodd y nodweddion hyn, mae'n syniad da siarad â'ch plentyn am pam eu bod yn bodoli i'w helpu i ddysgu cydbwysedd amser sgrin.

1
tiktok-cam-3
2
tiktok-cam-4
3
tiktok-cam-5
3

Lle mae modd cyfyngedig ar TikTok

Gall y nodwedd Modd Cyfyngedig ar TikTok helpu i gyfyngu ar ymddangosiad cynnwys nad yw efallai'n addas ar gyfer defnyddwyr dan oed.

I sefydlu modd cyfyngedig:

1 cam - Mynd i eich proffil, yna tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf. Tap Gosodiadau a phreifatrwydd.

2 cam - Mynd i Lles Digidol, Yna Modd Cyfyngedig.

3 cam - Dilynwch y camau yn yr app i droi Modd Cyfyngedig ymlaen. Rhaid bod gennych y cod pasio amser sgrin i newid y gosodiad hwn.

tiktok-cam-6
4

Gwneud cyfrif yn breifat

Sylwch, hyd yn oed gyda chyfrif preifat, bydd llun proffil, enw defnyddiwr a bio eich plentyn yn weladwy i holl ddefnyddwyr TikTok. Y peth gorau yw sicrhau na chynhwysir unrhyw wybodaeth sensitif na phersonol yma.

I wneud cyfrif TikTok yn breifat:

1 cam - O'ch proffil tudalen, tapiwch y 3 llinell lorweddol wedi'i leoli yn y gornel dde uchaf. Tap Gosodiadau a phreifatrwydd.

2 cam - Mynd i Preifatrwydd, yna tapiwch y toggle nes ei fod yn troi'n wyrdd.

tiktok-cam-7
5

Sut i reoli sylwadau fideo

Gallwch gymhwyso gwahanol osodiadau preifatrwydd i bob fideo rydych chi'n ei rannu, hyd yn oed os yw'ch cyfrif wedi'i osod i “Cyhoeddus”.

I newid gosodiadau gweld fideo ar gyfer fideo sy'n bodoli eisoes:

1 cam - Ewch i'r fideo.

2 cam - Tap y tri dot wedi'i leoli ar y dde ger y gwaelod.

3 cam - Sgroliwch i'r dde i Preifatrwydd lleoliadau, yna tapiwch y toggle Caniatáu sylwadau nes ei fod yn troi'n llwyd i ddiffodd sylwadau.

I newid gosodiadau gweld fideo cyn uwchlwytho fideo:

1 cam - Ar y dudalen bostio, gallwch chi dapio'r toggle nesaf i Caniatáu sylwadau nes ei fod yn troi'n llwyd i ddiffodd y sylw.

1
tiktok-cam-8
2
tiktok-cam-9
6

Ble i hidlo sylwadau

Os dewiswch chi Hidlo pob sylw, bydd yr holl sylwadau yn cael eu cuddio oni bai eich bod yn eu cymeradwyo.

I hidlo sylwadau ar TikTok:

1 cam - Ewch i'ch proffil, yna tapiwch y 3 llinell lorweddol wedi'i leoli yn y gornel dde uchaf. Tap Gosodiadau a phreifatrwydd.

2 cam - Dewiswch Preifatrwydd Yna, sylwadau.

3 cam - Trowch ymlaen Hidlo pob sylw, Hidlo'r sylw a ddewiswyd mathau neu ddewis penodol allweddeiriau i hidlo.

Bydd hyn hefyd yn hidlo sylwadau tramgwyddus yn awtomatig a gallwch hefyd nodi geiriau allweddol penodol i'w hidlo.

1
tiktok-cam-10
2
tiktok-cam-11
7

Dewiswch pwy all DM chi

Gallwch reoli pwy sy'n cysylltu â'ch plentyn ar TikTok trwy wirio'r gosodiadau neges uniongyrchol (DM) a newid y lefelau preifatrwydd.

I newid eich gosodiadau DM rhagosodedig:

1 cam – Ewch i'ch proffil, yna tapiwch y 3 llinell lorweddol sydd wedi'u lleoli yn y gornel dde uchaf. Tap Gosodiadau a phreifatrwydd.

2 cam - Mynd i Preifatrwydd yna sgroliwch i lawr i Negeseuon uniongyrchol dan Ddiogelwch. Dewiswch pwy all anfon negeseuon uniongyrchol.

tiktok-cam-12
8

Sut i reoli Deuawd a Phwyth

Mae Stitch yn annog defnyddwyr i ail-ddehongli ac ychwanegu at gynnwys defnyddwyr eraill. Mae deuawd yn gadael i chi gael eich fideo yn chwarae ochr yn ochr wrth ymyl rhywun arall.

I newid eich gosodiadau diofyn:

1 cam – Ewch i'ch proffil, yna tapiwch y 3 llinell lorweddol sydd wedi'u lleoli yn y gornel dde uchaf. Tap Gosodiadau a phreifatrwydd.

2 cam - Mynd i Preifatrwydd a sgroliwch i lawr i'r adran sydd â'r label Diogelwch.

3 cam - Dewiswch y nodwedd rydych chi am ei newid ac yna dewiswch osodiad perthnasol.

I newid gosodiadau ar gyfer un fideo:

1 cam - Ewch i'r fideo, yna tapiwch y tri dot sydd wedi'u lleoli yn y brig
2 cam - Mynd i Preifatrwydd yna gosodiadau troi'r gosodiad ymlaen neu i ffwrdd.

1
tiktok-cam-13-a
2
tiktok-cam-13-b
3
tiktok-cam-14
9

Riportiwch broblem

Gallwch riportio fideo byw, sylw, fideo, DM, defnyddiwr, sain, hashnod, neu unrhyw beth arall sy'n mynd yn groes i'r canllawiau cymunedol.

I adrodd am gynnwys ar fideo:

1 cam - Ewch i'r fideo ydych yn dymuno adrodd a tap y rhannu saeth.

2 cam - Tap adroddiad a dewis rheswm yna dilyn y ysgogiadau nes y gallwch chi tapio Cyflwyno.

I adrodd am gyfrif:

Cam 1 - Ewch i'r proffil y defnyddiwr yr ydych am adrodd. Tapiwch y Dotiau 3 yn y gornel dde uchaf.

Cam 2 - Tap adroddiad. Os dewiswch Adrodd cyfrif, dilynwch yr awgrymiadau i ddewis rheswm nes y gallwch chi tapio Cyflwyno.

Gallwch hefyd ddilyn y cyfarwyddiadau hyn i blocio defnyddiwr.

I riportio cynnwys penodol ar TikTok, gan gynnwys sylwadau, negeseuon a synau, tapiwch Adrodd ar gynnwys yn lle. Yna byddwch yn cael cyfarwyddyd ar sut i adrodd am bob categori.

1
tiktok-cam-15
2
tiktok-cam-16
10

Sut i ddileu fideo

Os ydych chi wedi postio fideo ar TikTok nad ydych chi ei eisiau mwyach, gallwch chi ei ddileu yn hawdd.

I ddileu fideo ar TikTok:

1 cam - O'r fideo tapiwch y Dotiau 3 uwchben eich llun proffil.

2 cam - Tap Dileu.

tiktok-cam-17
11

Sut i ddileu cyfrif TikTok

Os nad ydych chi eisiau cyfrif TikTok mwyach, gallwch ei ddadactifadu neu ei ddileu.

I ddileu cyfrif TikTok:

1 cam - O'ch cartref tudalen, ewch i'ch proffil a tapiwch y 3 llinell yn y gornel dde uchaf. Dewiswch Gosodiadau a phreifatrwydd, Yna Rheoli cyfrif.

2 cam - Tap Analluogi neu ddileu cyfrif ar waelod y sgrin.

3 cam - Gallwch chi ddadactifadu'ch cyfrif os ydych chi'n bwriadu dod yn ôl ato. Fodd bynnag, ar gyfer datrysiad parhaol, dewiswch Dileu cyfrif yn barhaol.

4 cam – Rhowch reswm neu dewiswch Skip. Yna, os hoffech chi lawrlwytho'ch data, tapiwch Cais i'w lawrlwytho. Fel arall, ticiwch y blwch ar waelod y sgrin a tap parhau.

5 cam - Dilynwch yr awgrymiadau cadarnhau a gwiriwch fanylion mewngofnodi eich cyfrif. Yn olaf, tapiwch Dileu cyfrif ac yna Dileu. Yna cewch eich tywys i'r sgrin gofrestru.

1
tiktok-cam-18-a
2
tiktok-cam-18-b
3
tiktok-cam-19-a
4
tiktok-cam-19-b
5
tiktok-cam-20-a
6
tiktok-cam-20-b