Gosodiadau Preifatrwydd TikTok

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae TikTok yn cynnwys nifer o leoliadau preifatrwydd a diogelwch i gyfyngu ar bwy sy'n gallu cysylltu â swyddi a phroffil eich plentyn a rhoi sylwadau arnynt. Mae hefyd yn cynnwys nodwedd Lles Digidol i gyfyngu ar gynnwys amhriodol a'u helpu i reoli pa mor hir maen nhw'n ei dreulio ar yr ap.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif TikTok

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Seiberfwlio
icon Cynnwys amhriodol
icon Rhannu lleoliad
icon Preifatrwydd
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Pâr Teulu

Mae Pairing Teulu yn caniatáu i rieni a phobl ifanc addasu eu gosodiadau diogelwch ar sail eu hanghenion.

I reoli neu weld rheolaethau Pâr Teulu, yn gyntaf, mae angen i chi gysylltu cyfrifon rhieni a phobl ifanc:

1 cam - Ewch i Fi yna tapiwch y tri dot sydd wedi'u lleoli yn y gornel dde uchaf.

2 cam
Ewch i Family Pairing yna dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

3 cam
Ar ôl i chi baru'r cyfrifon, dewiswch y cyfrif rydych chi am ei reoli a diweddaru'r rheolyddion.

1
tiktok-cam1-2
2
tiktoc1
2

Lles digidol - Rheoli amser sgrin

Mae troi Amser Sgrin yn golygu y gallwch chi osod amser gwylio eich plentyn trwy ddefnyddio cod pas.

1 cam - Mynd i Me, yna tapiwch y tri dot sydd wedi'u lleoli yn y gornel dde uchaf.

2 cam - Mynd i Lles Digidol, Yna Amser Sgrin.

3 cam - Dilynwch y camau yn yr ap i droi Rheoli Amser Sgrin ymlaen.

1
tiktok-cam1-2
2
tiktok-cam2-2
3
tiktok-cam3
3

Lles digidol - Modd cyfyngedig
Gall y nodwedd Modd Cyfyngedig helpu i gyfyngu ar ymddangosiad cynnwys nad yw'n addas i blant o bosibl.

1 cam - Mynd i Me, yna tapiwch y tri dot sydd wedi'u lleoli yn y gornel dde uchaf.

2 cam - Mynd i Lles Digidol, Yna Modd Cyfyngedig.

3 cam - Dilynwch y camau yn yr app i droi ymlaen Modd Cyfyngedig.

1
tiktok-cam1-2
2
tiktok2gam 2
3
tiktok2gam 3
4

Gwneud cyfrif yn breifat

Sylwch, hyd yn oed gyda chyfrif preifat, bydd llun proffil, enw defnyddiwr a bio eich plentyn yn weladwy i holl ddefnyddwyr TikTok. Y peth gorau yw sicrhau na chynhwysir unrhyw wybodaeth sensitif na phersonol yma.

1 cam - O'ch tudalen proffil, tapiwch y tri dot sydd wedi'u lleoli yn y gornel dde uchaf.

2 cam - Mynd i Preifatrwydd gosodiadau, yna tapiwch y togl nes ei fod yn troi'n wyrdd.

tiktok-cam1
5

Rheoli sylwadau fideo

Gallwch gymhwyso gwahanol osodiadau preifatrwydd i bob fideo rydych chi'n ei rannu, hyd yn oed os yw'ch cyfrif wedi'i osod i “Cyhoeddus”.

I newid gosodiadau gweld fideo ar gyfer fideo sy'n bodoli eisoes:

1 cam - Ewch i'r fideo.

2 cam - Tapiwch y tri dot sydd wedi'u lleoli yn y gornel dde uchaf.

3 cam - Mynd i Preifatrwydd gosodiadau, felly Pwy all weld y farn hon.

4 cam - Dewiswch y gosodiadau preifatrwydd perthnasol.

I newid gosodiadau gweld fideo cyn uwchlwytho fideo:

1 cam - Ar y dudalen bost, tap Pwy all wylio'r fideo hon.

2 cam - Dewiswch y gosodiadau preifatrwydd perthnasol.

tiktok-cam2
6

Hidlo sylwadau

Os dewiswch Hidlo pob sylw, bydd yr holl sylwadau'n cael eu cuddio oni bai eich bod chi'n eu cymeradwyo.

1 cam - Ewch i Fi, yna tapiwch y tri dot sydd wedi'u lleoli yn y gornel dde uchaf.
2 cam - Dewiswch Preifatrwydd Yna, Hidlwyr sylwadau.
3 cam - Trowch ymlaen Hidlo pob sylw.

Bydd hyn hefyd yn hidlo sylwadau tramgwyddus yn awtomatig a gallwch hefyd nodi geiriau allweddol penodol i'w hidlo.

1
tiktok-cam3-1
2
tiktok-cam3-2-2
3
tiktok-cam3-3
7

Dewiswch pwy all DM chi

I newid gosodiadau eich neges uniongyrchol ddiofyn:

1 cam - Ewch i Fi, yna tapiwch y tri dot sydd wedi'u lleoli yn y gornel dde uchaf.
2 cam - Mynd i Preifatrwydd Yna, Pwy all anfon negeseuon uniongyrchol atoch yna dewiswch osodiad.

1
tiktok-cam4-1
2
tiktok-cam4-2
8

Rheoli Deuawd a Phwyth

Mae Stitch yn annog defnyddwyr i ail-ddehongli ac ychwanegu at gynnwys defnyddwyr eraill. Mae deuawd yn gadael i chi gael eich fideo yn chwarae ochr yn ochr wrth ymyl rhywun arall.

I newid eich gosodiadau diofyn:

1 cam - Ewch i Fi, yna tapiwch y tri dot sydd wedi'u lleoli yn y gornel dde uchaf.
2 cam - Mynd i Preifatrwydd.
3 cam - Dewiswch y feauture rydych chi am ei newid yna dewiswch osodiad.

I newid gosodiadau ar gyfer un fideo:

1 cam - Ewch i'r fideo, yna tapiwch y tri dot sydd wedi'u lleoli yn y brig
2 cam - Mynd i Preifatrwydd yna gosodiadau troi'r gosodiad ymlaen neu i ffwrdd.

1
tiktok-cam3-1
2
tiktok-cam5-2
3
tiktok-2
9

Riportiwch broblem

Gallwch chi riportio fideo byw, sylw, fideo, DM, defnyddiwr, sain, hashnod, neu unrhyw beth arall.

1 cam - Ewch i Fi, yna tapiwch y tri dot sydd wedi'u lleoli yn y gornel dde uchaf.
2 cam - Tap Riportiwch broblem Yna, Cam-drin Preifatrwydd / Riportio.
3 cam - Dilynwch yr awgrymiadau ar y sgrin.

1
tiktok-cam4-1
2
tiktok-cam6