BWYDLEN

TalkTalk Homesafe

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae HomeSafe yn amddiffyn dyfeisiau eich teulu pan maen nhw'n defnyddio'ch band eang TalkTalk. Mae'n eich rhybuddio pan fydd gwefan yn cynnwys firws ac yn blocio gwefannau rydych chi'n eu dewis fel rhai amhriodol.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif TalkTalk (Enw Defnyddiwr a Chyfrinair) a HomeSafe

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cyffuriau a Sgiliau Troseddol
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Gamblo
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Hunanladdiad a Hunan-niweidio
icon Arfau a Thrais, Gore a Casineb

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Cafodd y camau hyn eu hefelychu fel cwsmer HomeSafe presennol.

Get Started

Galluogi Kid yn Ddiogel

Amser Gwaith Cartref

Amddiffyn Sgam

Rhybuddion Feirws

1

Get Started

Ewch i 'Fy nghyfrif'a mewngofnodi gyda'ch Enw Defnyddiwr a'ch Cyfrinair. Os nad oes gennych gyfrif cliciwch y botwm 'Cofrestru'.

O'r dudalen HomeSafe, gallwch ddewis yr hidlwyr a newid eich gosodiadau i weddu i anghenion eich teulu.

1
Fy Nghyfrif
2
sgwrs siarad3
2

Galluogi Kid yn Ddiogel - Mae Kid Safe yn helpu i amddiffyn eich plant rhag cyrchu cynnwys a allai fod yn niweidiol fel hunanladdiad, cyffuriau, arf, ac ati.

I Alluogi Kid yn Ddiogel:
- Dewiswch pa wefan rydych chi am ei blocio a'i chaniatáu, yna tapiwch / cliciwch Caniatáu.

- Nesaf, tap / cliciwch Arbedwch newidiadau.

 

plentyn
3

Galluogi Amser Gwaith Cartref - Mae Amser Gwaith Cartref yn atal tynnu sylw trwy ddefnyddio terfynau amser.

Er mwyn galluogi Amser Gwaith Cartref:
- Gosodwch amser cychwyn a gorffen pan fyddwch chi eisiau blocio hapchwarae a rhwydweithio cymdeithasol yna tapio / clicio Cadw Newidiadau.

- Nesaf, tap / cliciwch Oddi ar  - bydd hyn yn atal gwrthdyniadau ysgol yn y drefn ar ôl ysgol.

1
amser cartref
2
amser gwaith cartref 2
4

Galluogi Amddiffyn Sgam - Gwefannau hidlwyr Amddiffyn Sgam y nodwyd eu bod yn cael eu camddefnyddio gan sgamwyr.

Er mwyn galluogi Amddiffyn Sgam:

- Yn syml, tap / cliciwch On. Yn ogystal â hidlo gwefannau sgamiau, bydd galluogi'r nodwedd hon ymlaen yn troi “Safe Search” ymlaen a fydd yn dileu cynnwys penodol.

 

sgam
5

Galluogi Rhybuddion Feirws - Mae Rhybuddion Feirws yn gwirio ac yn blocio gwefannau sydd wedi'u heintio â firysau cyn i chi glicio arnynt.

Er mwyn galluogi Rhybuddion Feirws:

- Yn syml, tap / cliciwch On.

firws