TalkTalk Homesafe

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae TalkTalk Homesafe yn cynnwys tri gosodiad hidlo gwe - Virus Alert, Kids Safe, amser Gwaith Cartref a all rwystro gwefannau rhwydweithio cymdeithasol a gemau ar adegau penodol a'r gallu i rwystro gwefannau unigol.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif TalkTalk (Enw Defnyddiwr a Chyfrinair). Os nad ydych wedi cofrestru, bydd angen eich rhif ffôn llinell dir a'ch rhif cyfrif TalkTalk arnoch (sydd ar frig eich bil).

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Alcohol a Thybaco
icon Dating
icon Cyffuriau a Sgiliau Troseddol
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Gamblo
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Hunanladdiad a Hunan-niweidio
icon Arfau a Thrais, Gore a Casineb

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Mynd i 'Fy nghyfrif'a mewngofnodi gyda'ch Enw Defnyddiwr a'ch Cyfrinair. Os nad oes gennych gyfrif cliciwch y botwm 'Cofrestru'.

siop-1
2

Hofran dros 'Fy ngwasanaethau' o'r ddewislen ar y brig a dewis 'Gweld gosodiadau HomeSafe'.

y tu mewn-fy-nghyfrif-1
3

Dewiswch hidlwyr a newid eich gosodiadau i weddu i anghenion eich teulu.

y tu mewn-fy-nghyfrif-1-2
Sgroliwch i Fyny