BWYDLEN

Sky Go

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Sky Go yn caniatáu ichi ddefnyddio rheolyddion rhieni a ddiogelir gan pin sydd ar wahân i unrhyw rai sy'n berthnasol i'ch tanysgrifiadau Sky TV. Mae ei nodweddion yn cynnwys hidlydd graddio oedran, gan sicrhau bod eich plant yn gallu cyrchu cynnwys priodol yn unig.

Beth sydd ei angen arna i?

ID Sky (Enw Defnyddiwr a Chyfrinair) - Os nad ydych wedi cofrestru, bydd angen cyfeiriad e-bost cyswllt a rhif eich cyfrif Sky neu fanylion debyd uniongyrchol eich cyfrif.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Gosod pin

Tra ar eich porwr ewch i go.sky.com a chlicio mewngofnodi, cliciwch 'Sky apps', cliciwch 'Sky Go', cliciwch 'Rheoli dyfeisiau a gosodiadau' yna cliciwch 'PIN'.

Yna dewiswch a ydych chi am osod Sky TV neu PIN Dyfais Sky yna dilynwch y cyfarwyddiadau.

1
cam1-5
2
camau2
3
camau3
4
skypin
2

Gosod rheolaethau rhieni
Tra ar eich porwr ewch i go.sky.com a chlicio mewngofnodi, cliciwch 'Sky apps', cliciwch 'Sky Go'.

1
cam1-5
2
camau2
3

Cliciwch 'Rheoli dyfeisiau a gosodiadau'. Yma gallwch ddewis detholiad o leoliadau. Am y cam hwn, cliciwch 'Rheolaethau rhieni'.

camau3
4

Dewiswch y sgôr oedran rydych chi am gyfyngu mynediad iddo ar Sky Go, yna cliciwch 'Y cam nesaf'.

Yna, llofnodwch eich cyfrif gan ddefnyddio SkyiD i chi, neu cliciwch 'Y cam nesaf' heb wneud hynny.

llun1-9
5

I droi Rheolaethau Rhieni AR: Dewiswch ardystiad oedran lle gofynnir am eich PIN ar gyfer cynnwys Sky Go.

Er enghraifft, dewis 12 yn cyfyngu mynediad i 1215, a 18 rhaglenni â sgôr.

llun3-8
6

I ddiffodd Rheolaethau Rhieni:

Gosodwch eich lefel mynediad i OFF.

Sylwch: Dim ond Sky Go y bydd hyn yn effeithio arno, ni fydd unrhyw Reolaethau Rhieni ar eich blwch Sky yn cael eu newid.

llun4-8