BWYDLEN

Sky Go

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Sky Go a Sky Go Extra yn caniatáu ichi ddefnyddio rheolyddion rhieni wedi'u diogelu gan pin sydd ar wahân i unrhyw rai sy'n berthnasol i'ch tanysgrifiadau Sky TV. Mae ei nodweddion yn cynnwys hidlydd graddio oedran i wneud yn siŵr na all eich plant gael mynediad at gynnwys amhriodol.

Sky go logo

Beth sydd ei angen arna i?

ID Sky (Enw Defnyddiwr a Chyfrinair) - Os nad ydych wedi cofrestru, bydd angen cyfeiriad e-bost cyswllt a rhif eich cyfrif Sky neu fanylion debyd uniongyrchol eich cyfrif.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i osod PIN

1 cam – Tra ar eich porwr ewch i go.sky.com a chliciwch ar fewngofnodi.

2 cam - Cliciwch 'Apiau Sky' > 'Sky Go' > 'Rheoli dyfeisiau a gosodiadau' yna cliciwch 'PIN'.

3 cam - Dewiswch a ydych chi am osod PIN Sky TV neu Sky Device yna dilynwch y cyfarwyddiadau.

1
awyr-go-cam-1
2
awyr-go-cam-2
3
awyr-go-cam-3
4
awyr-go-cam-4
2

Ble i osod rheolaethau rhieni

1 cam – Tra ar eich porwr ewch i go.sky.com a chlicio mewngofnodi, cliciwch 'Sky apps', cliciwch 'Sky Go'.

2 cam - Cliciwch 'Rheoli dyfeisiau a gosodiadau'. Yma gallwch ddewis detholiad o leoliadau. Am y cam hwn, cliciwch 'Rheolaethau rhieni'.

Cam 3 - Dewiswch y sgôr oedran yr ydych am gyfyngu mynediad ar Sky Go, yna cliciwch 'Y cam nesaf'.

Cam 4 - Yna, llofnodwch eich cyfrif gan ddefnyddio SkyiD, neu cliciwch 'Y cam nesaf' heb wneud hynny.

1
awyr-go-cam-5
2
awyr-go-cam-6
3
awyr-go-cam-7
4
awyr-go-cam-8
3

Ble i droi Rheolaethau Rhieni YMLAEN:

Dewiswch ardystiad oedran lle gofynnir am eich PIN ar gyfer cynnwys Sky Go.

Er enghraifft, dewis 12 yn cyfyngu mynediad i 1215, a 18 rhaglenni â sgôr.

I ddiffodd rheolaethau rhieni:

Gosodwch eich lefel mynediad i OFF.

Sylwch: Dim ond Sky Go y bydd hyn yn effeithio arno, ni fydd unrhyw Reolaethau Rhieni ar eich blwch Sky yn cael eu newid.

1
awyr-go-cam-9
2
awyr-go-cam-10