Teledu Samsung

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Dysgwch sut i ddefnyddio'r rheolyddion rhieni wedi'u hadeiladu mewn setiau teledu Samsung i helpu i reoli pa gynnwys y mae gan eich plant fynediad iddo ar eich teledu.

Beth sydd ei angen arna i?

Teledu craff Samsung

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Camau i osod rheolyddion ar draws holl setiau teledu Samsung Smart

Sut i gloi apiau:

1. Dewiswch APPS ar y Bar EDEN

2. Dewiswch Gosodiadau yn sgrin App

3. Dewiswch yr ap yr hoffech ei gloi. Yna cliciwch i lawr ar y ddewislen gan ddefnyddio'r clo anghysbell a dewis. Gofynnir i chi deipio'ch pin.

4. Mae'r app bellach wedi'i gloi wedi'i ddangos gan yr eicon clo clap. Nawr bydd angen eich pin arnoch chi i agor yr ap.

1
lock_apps-01-pylu
2
lock_apps-02-pylu
3
lock_apps-03-pylu
4
lock_apps-04-pylu
2

Camau i osod rheolyddion ar draws holl setiau teledu Samsung Smart

Sut i osod Pin:

1. Agorwch y ddewislen Gosod.

Nodyn: Gofynnir am hyn hefyd yn ystod y gosodiad

2. Cliciwch i lawr i General

3. Dewiswch System Manger ac yna dewiswch Change PIN

4. Rhowch eich PIN Ddwywaith digid 4 newydd i mewn

5. Mae eich PIN bellach wedi'i newid yn llwyddiannus

1
set_a_pin-01-pylu
2
set-a-pin-02
3
set_a_pin-03-pylu
4
set_a_pin-04-pylu
5
set_a_pin-05-pylu
3

Camau ar gyfer defnyddwyr Freeview neu Freesat lle mae'r erial wedi'i blygio i'r teledu yn uniongyrchol

Rhan 1 - Sicrhewch mai eich ffynhonnell deledu yw gosod teledu

1. Dewiswch y Botwm Cartref ar y teclyn rheoli o bell i ddatgelu'r Bar EDEN.

2. Sgroliwch ar hyd y bar i'r chwith a dewis Source.

3. Yna dewiswch y teledu fel yr opsiwn ffynhonnell

1
18y-remote-control_001_front_silver4-jpg
2
ffynhonnell-02-pylu
3
ffynhonnell-03-pylu
4

Camau ar gyfer defnyddwyr Freeview neu Freesat lle mae'r erial wedi'i blygio i'r teledu yn uniongyrchol

Rhan 2 - Sut i Olygu Rheolaethau Rhieni

1. Dewiswch Gosodiadau naill ai trwy'r teclyn rheoli o bell, EDEN Bar neu reolaeth Llais

2. Cliciwch i lawr i Ddarlledu

3. Mae tri opsiwn rheoli rhieni y gellir eu golygu a'u haddasu:

Clo Ardrethu -Program
-Channel Lock
-Marcio Sianeli Oedolion

1
edit_parental_controls_01
2
edit_parental_controls-02-pylu
3
edit_parental_controls-03-pylu
5

Camau ar gyfer defnyddwyr Freeview neu Freesat lle mae'r erial wedi'i blygio i'r teledu yn uniongyrchol

A. Sut i olygu Clo'r Rhaglen:

1. Disgwylir i ragosodiad Lock Rating y Rhaglen “Caniatáu Pawb”

2. Dewiswch Lock Rating Rhaglen a'i deipio yn eich pin (os na chaiff ei osod y rhagosodiad yw 0000)

3. Dewiswch y sgôr ddarlledu briodol ar gyfer oedran eich plentyn

4. Dim ond rhaglenni yr ystyriwyd eu bod yn briodol gan eich darparwr gwasanaeth ar gyfer y grŵp oedran ac iau a ddewiswyd gennych fydd ar gael

1
graddio_lock-01-with_bg-pylu
2
graddio_lock-02-with_bg-pylu
3
graddio_lock-03-with_bg-pylu
4
graddio_lock-04-with_bg-pylu
6

Camau ar gyfer defnyddwyr Freeview neu Freesat lle mae'r erial wedi'i blygio i'r teledu yn uniongyrchol

B. Sut i Gymhwyso Sianeli Clo Sianel a Golygu:

1. Mae hyn ymlaen yn ddiofyn a gall eich pin ei anablu. Mae'r swyddogaeth hon yn caniatáu ichi gloi a dileu sianeli

2. Cliciwch ar Apply Channel Lock a theipiwch eich pin. Yna bydd y ddewislen gosodiadau yn cau'n awtomatig

3. I olygu sianeli agorwch eich canllaw teledu, yna eich rhestr sianel ac yn olaf dewis Golygu sianeli ar frig y bar dewislen

4. Yna dewiswch yr holl sianeli yr ydych am eu cloi neu eu dileu

Sylwch - os ydych chi'n dileu sianel dim ond trwy fynd i Gosodiadau Gosod, Darlledu, Tiwnio Auto y gallwch ei hadfer.

5. I gloi'r math o sianel yn eich PIN

6. Bydd gan sianeli dan glo eicon bach wedi'i gloi i ddangos bod angen y PIN arnoch i'w gweld

7. I wylio'r sianel honno gofynnir i chi nawr deipio'r PIN

1
sianel_lock-01-with_bg-pylu
2
sianel_lock-02-with_bg-pylu
3
sianel_lock-03-pylu
4
sianel_lock-04-pylu
5
sianel_lock-05-pylu
6
sianel_lock-06-pylu
7
sianel_lock-07
7

Camau ar gyfer defnyddwyr Freeview neu Freesat lle mae'r erial wedi'i blygio i'r teledu yn uniongyrchol

C. Marc Sianeli Oedolion:

1. Analluoga'r swyddogaeth hon, trwy glicio arni. Bydd hyn yn atal gwasanaethau oedolion rhag bod ar gael

SYLWCH: Nid yw rhai cyflenwyr yn cynnig Sianeli Oedolion sy'n golygu y bydd y rheolaeth hon yn cael ei llwydo allan yn awtomatig.

oedolyn_channel-02-2
Sgroliwch i Fyny