BWYDLEN

Cyfluniad Amazon Echo i blant

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Yn y DU a rhanbarthau eraill, ni allwch gael Rhifyn Echo Dot Kids. Ond, os oes gennych chi Amazon Echo eisoes (rhifyn nad yw'n blant), gallwch chi ei amddiffyn rhag plant gan ddilyn y camau syml hyn. Gall trigolion yr UD alluogi'r opsiwn 'FreeTime' i gael gosodiadau tebyg.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Amazon Echo, cyfrif Amazon (cyfeiriad e-bost a chyfrinair) a'r App Alexa

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Amserydd

Ffurfweddu'ch dyfais bresennol

1

Sut i ychwanegu dyfais eich plentyn at eich cyfrif

1 cam - Agorwch yr app Alexa, ac yn y gornel dde isaf tapiwch Dyfeisiau.

2 cam - Nesaf, tap Ychwanegu Dyfais yna tap i ychwanegu Echo, Echo Dot, Echo Plus a mwy

3 cam - Dilynwch yr awgrymiadau ar y sgrin. Gallwch hefyd ailenwi'r ddyfais yn enw eich plentyn.

amazon-cam-1
2

Sut i droi Profanity Filter ymlaen

Bydd yr Hidlo Eithriadol yn anelu at atal caneuon rhag cael eu chwarae sydd â geiriau eglur ynddynt.

1 cam – O'r Alexa App, tapiwch Gosodiadau (cyrraedd yma o'r ddewislen Mwy yn y gornel dde isaf), tapiwch Music & Podlediadau.
2 cam – Yma fe welwch y rheolyddion cerddoriaeth ac ar y brig mae'r Hidlydd Profanity. Tapiwch i doglo'r nodwedd hon ymlaen.

amazon-cam-2
3

Ble i ddiffodd Prynu Llais

Pan analluoga ni fydd Alexa yn caniatáu i unrhyw un brynu a thalu Amazon ar eich dyfeisiau sydd wedi'u galluogi gan Alexa.

1 cam – O'r Alexa App, tapiwch Gosodiadau (cyrraedd yma o'r ddewislen Mwy yn y gornel dde isaf), tapiwch Gosodiadau Cyfrif, yna tapiwch Prynu Llais.
2 cam - Nesaf, tapiwch y togl fel ei fod yn troi'n llwyd. Efallai y cewch anogwr, tapiwch Ie.

1
amazon-cam-3a
2
amazon-cam-3b
4

Sut i droi Sgiliau Kid ymlaen

Mae Sgiliau Plant yn sgiliau sydd wedi'u nodi gan y datblygwr fel rhai sydd wedi'u cyfeirio at blant. Bydd Alexa yn prosesu ac yn cadw gwybodaeth sy'n gysylltiedig â defnydd chi a'ch plentyn o sgiliau plentyn - recordiadau llais, ac ati.

Byddwch yn gallu adolygu rhyngweithiadau llais eich plentyn o'r adran 'Hanes' trwy'r ddewislen Gosodiadau.

1 cam – O'r Alexa App, tapiwch Gosodiadau (cyrraedd yma o'r ddewislen Mwy yn y gornel dde isaf), tapiwch Gosodiadau Cyfrif, yna tapiwch Kid Skills.

1
amazon-cam-4a
2
amazon-cam-4b
5

Ffurfweddu gosodiadau hysbysu

Gallwch chi alluogi Peidiwch â Tharfu. Pan fydd wedi'i alluogi, ni fydd Alexa yn tarfu arnoch chi yn ystod yr amseroedd rydych chi'n eu hamserlennu (dewisol), heblaw am amseryddion neu larymau.

1 cam – O'r Alexa App, tapiwch Gosodiadau (cyrraedd yma o'r ddewislen Mwy yn y gornel dde isaf), tapiwch Gosodiadau Cyfrif, yna tapiwch Gosodiadau Dyfais.
2 cam – Tap nesaf Peidiwch ag Aflonyddu, yna togl Peidiwch ag Aflonyddu nes ei fod yn troi'n las.
3 cam - Mae gennych hefyd yr opsiwn i amserlennu pan fyddwch chi am alluogi'r nodwedd hon. Yn syml, dim ond toggle Scheduled, yna rhowch eich dewis amser.

1
amazon-cam-5a
2
amazon-cam-5b