BWYDLEN

Symudol O2

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Rheolaethau Rhieni O2 yn caniatáu i ddeiliad y cyfrif rwystro cynnwys oedolion pan fydd y ddyfais yn defnyddio'r ffôn symudol a'r rhwydwaith allan o'r cartref (y rhagosodiad yw 18+). Yn ogystal, gallwch hefyd ganiatáu mynediad i wefannau sydd wedi'u dosbarthu fel rhai sy'n addas ar gyfer plant dan 12 oed.

Beth sydd ei angen arna i?

Rhif symudol y set law rydych chi am sefydlu'r gwasanaeth arni, eich cerdyn credyd i brofi'ch oedran.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ffoniwch 61818 o ffôn symudol eich plentyn neu ewch i parentalcontrol.o2.co.uk a chliciwch ar y botwm “Parhau”.

o2mobile_stepsscreens_step1
2

Rhowch rif ffôn symudol y set law rydych chi am ddechrau'r gwasanaeth arni.

o2mobile_stepsscreens_step2
3

Anfonir neges destun atoch at y rhif ffôn symudol y gwnaethoch ei nodi gyda chod digid 6. Rhowch god digid 6 ar y sgrin hon.

o2mobile_stepsscreens_step3
4

Gofynnir i chi nawr osod PIN a fydd yn cael ei ddefnyddio i actifadu'r gwasanaeth. Cliciwch y botwm “Parhau” i actifadu'r gwasanaeth.

o2mobile_stepsscreens_step4