BWYDLEN

Symudol O2

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae rheolaethau rhieni O2 yn gadael i chi rwystro cynnwys oedolion pan fydd y ddyfais yn defnyddio'r rhwydwaith symudol allan o'r cartref (18+ yw'r rhagosodiad). Yn ogystal, gallwch hefyd ganiatáu mynediad i safleoedd a ddosberthir fel rhai addas ar gyfer plant dan 12 oed.

Nodyn: Mae defnyddwyr symudol Virgin Media bellach ar rwydwaith O2.

Beth sydd ei angen arna i?

Rhif symudol y set law rydych chi am sefydlu'r gwasanaeth arni, eich cerdyn credyd i brofi'ch oedran.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ffoniwch 61818 o ffôn symudol eich plentyn neu ewch i parentalcontrol.o2.co.uk a chliciwch ar y botwm “Parhau”.

o2-symudol-cam-1
2

Rhowch rif ffôn symudol y set law rydych chi am ddechrau'r gwasanaeth arni.

o2-symudol-cam-2
3

Anfonir neges destun atoch at y rhif ffôn symudol y gwnaethoch ei nodi gyda chod digid 6. Rhowch god digid 6 ar y sgrin hon.

o2-symudol-cam-3
4

Gofynnir i chi nawr osod PIN a fydd yn cael ei ddefnyddio i actifadu'r gwasanaeth. Cliciwch y botwm “Parhau” i actifadu'r gwasanaeth.

o2-symudol-cam-4