BWYDLEN

Allwch chi ddod o hyd i'r ffug ar-lein?

Dewiswch gwis sy'n briodol i'w hoedran i'w chwarae fel teulu (rhieni yn erbyn plant) i ddysgu a phrofi'ch gwybodaeth am beth yw newyddion ffug, dadffurfiad a chamwybodaeth a sut i'w atal rhag lledaenu.

Dechreuwch y cwis