BWYDLEN

Gosodiadau Diogelwch a Phreifatrwydd Skype

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Meddalwedd galw fideo yw Skype sy'n caniatáu i ddefnyddwyr wneud galwadau fideo a llais un i un am ddim a grwpio, anfon negeseuon gwib a rhannu ffeiliau â phobl eraill. Argymhellir y camau canlynol yn fawr os yw'ch plentyn yn ei arddegau (isafswm oedran 13) yn defnyddio Skype neu a fydd yn defnyddio hynny.

Logo Skype

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Skype

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Galwadau a Thestunau
icon Sgwrsio
icon Dadlwytho rhannu ffeiliau
icon Rhannu lleoliad
icon Preifatrwydd
icon Rhannu Data
icon Rhannu lleoliad
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Cafodd y camau hyn eu hefelychu gan ddefnyddio iPhone, fodd bynnag, rydym hefyd wedi cynnwys y camau ar gyfer dyfeisiau eraill:

Proffil gwelededd

Galluogi neu analluogi gosodiadau proffil

Dileu cysylltiadau o'ch rhestr gwelededd Proffil

FaceTiming gyda nifer o bobl

Galwadau digroeso

Blocio a / neu riportio rhywun ar Skype

1

Proffil gwelededd
Mae rhywfaint o wybodaeth yn weladwy i bawb fel enw Skype, enw arddangos, lleoliad a llun proffil os oes gennych chi un:

- Dewiswch eich llun proffil
- Dewiswch "Gosodiadau"
- Dewiswch “Cyfrif a Phroffil”
- Dewiswch “Llun proffil”
- Dan Dewiswch pwy all weld eich llun proffil, dewiswch “Cyhoeddus” or “Cysylltiadau yn unig”

Argymhellir dewis Cysylltiadau ar gyfer pobl ifanc yn unig.

1
1-1 2-
2
1-2 3-
3
1-3 2-
4
1-4 2-
2

Galluogi neu analluogi gosodiadau proffil
Gallwch reoli sut mae'ch proffil i'w weld ar Skype. Os yw'ch plentyn yn ei arddegau yn defnyddio Skype, argymhellir bod eu gwybodaeth bersonol wedi'i chuddio fel na all eraill weld hyn. Nid yw'r mwyafrif o'r meysydd hyn yn orfodol.

- Dewiswch eich llun proffil
- Dewiswch "Gosodiadau"
- Dewiswch “Cyfrif a Phroffil”
- Dewiswch “Eich proffil” - dileu unrhyw fanylion personol (os yw'n berthnasol)
- Sgroliwch i lawr i leoliadau Proffil a dad-glicio “Ymddangos mewn canlyniadau chwilio ac awgrymiadau”

Gallwch hefyd analluogi'r nodwedd hon yn yr adran Preifatrwydd.

1
2-1 2-
2
1-2 3-
3
2-2 3-
4
2-3 2-
3

Dileu cysylltiadau o'ch rhestr gwelededd Proffil

Bydd eich holl gysylltiadau yn cael eu dangos yn y rhestr gwelededd proffil, nid dim ond y rhai rydych chi wedi'u dileu.

I ddileu cyswllt o'ch rhestr gwelededd proffil:

- Dewiswch eich llun proffil
- Dewiswch "Gosodiadau"
- Dewiswch “Cysylltiadau”
- Dewiswch “Preifatrwydd”, Yna dewiswch “Gweld y rhestr”
- Yn y rhestr gwelededd Proffil, wrth ymyl y person rydych chi ei eisiau, dewiswch “Mwy”, Yna “Dileu cyswllt”

1
3-1 2-
2
3-3 3-
3
3-4 3-
4
dileu
4

Galwadau digroeso
Os ydych chi'n derbyn galwadau diangen yn Skype, gallwch newid eich gosodiadau galwadau i ganiatáu i alwadau gan eich cysylltiadau ffonio ar eich dyfais yn unig:

- Dewiswch eich llun proffil
- Dewiswch "Gosodiadau"
- Dewiswch “Yn galw ”
- Toglo “Dim ond caniatáu i alwadau gan gysylltiadau ffonio ar y ddyfais hon”. Dylai droi'n las.

Os bydd rhywun nad yw ar eich rhestr gyswllt yn eich ffonio, bydd Skype yn dangos galwad a gollwyd ganddynt.

1
2-1 2-
2
ychwanegol
3
galw
4
4-4 2-
5

Blocio a / neu riportio rhywun ar Skype

Gallwch rwystro cyswllt i'w hatal rhag eich ffonio, anfon negeseuon gwib atoch a gweld eich gwladwriaeth yn Skype:

- O'r tab Sgwrsio neu Gysylltiadau, de-gliciwch neu dapio a dal y cyswllt rydych chi am ei rwystro a'i ddewis “Gweld proffil”
- Sgroliwch i waelod ffenestr eu proffil a dewis “Cyswllt bloc”
- Tap “Bloc”

Nodyn: Ar benbwrdd, gallwch hefyd ddewis y botwm Golygu a dewis Bloc cyswllt

Rhoi gwybod am gyswllt.

O'r Bloc y cyswllt hwn? ffenestr, gallwch riportio camdriniaeth ac yna rhwystro'r cyswllt:
- Toglo “Riportiwch gamdriniaeth gan y person hwn” i ymlaen, dewis rheswm, ac yna dewis “Bloc ”
- Blociwch rywun heb riportio camdriniaeth: Dewiswch “Bloc”
Unwaith y bydd y cyswllt wedi'i rwystro, byddant yn cael eu tynnu o'ch sgyrsiau a'ch rhestr gyswllt.

Gallwch ddadflocio rhywun o'ch “Cysylltiadau wedi'u blocio” rhestr.

1
6-1 2-
2
6-2 2-