BWYDLEN

Gosodiadau Diogelwch a Phreifatrwydd Skype

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Meddalwedd galw fideo yw Skype sy'n caniatáu i ddefnyddwyr wneud galwadau fideo a llais un i un am ddim a grwpio, anfon negeseuon gwib a rhannu ffeiliau â phobl eraill. Argymhellir y camau canlynol yn fawr os yw'ch plentyn yn ei arddegau (isafswm oedran 13) yn defnyddio Skype neu a fydd yn defnyddio hynny.

logo skype

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Skype

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Galwadau a Thestunau
icon Sgwrsio
icon Dadlwytho rhannu ffeiliau
icon Rhannu lleoliad
icon Preifatrwydd
icon Rhannu Data
icon Rhannu lleoliad
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Cafodd y camau hyn eu hefelychu gan ddefnyddio iPhone, fodd bynnag, rydym hefyd wedi cynnwys y camau ar gyfer dyfeisiau eraill:

Proffil gwelededd
Sut i alluogi neu analluogi gosodiadau proffil
Ble i ddileu cysylltiadau o'ch rhestr gwelededd Proffil
Galwadau digroeso
Blocio a / neu riportio rhywun ar Skype

1

Proffil gwelededd

Mae rhywfaint o wybodaeth yn weladwy i bawb fel enw Skype, enw arddangos, lleoliad a llun proffil os oes gennych chi un:

1 cam – Dewiswch eich llun proffil > Dewiswch “Settings”
2 cam – Dewiswch “Cyfrif a Phroffil” > Dewiswch “Llun proffil”
3 cam - O dan Dewiswch pwy all weld eich llun proffil, dewiswch “Cyhoeddus” neu “Cysylltiadau yn unig”

Argymhellir dewis Cysylltiadau ar gyfer pobl ifanc yn unig.

1
skype-cam-1
2
skype-cam-2
3
skype-cam-3
4
skype-cam-4
2

Sut i alluogi neu analluogi gosodiadau proffil

Gallwch reoli sut mae'ch proffil i'w weld ar Skype. Os yw'ch plentyn yn ei arddegau yn defnyddio Skype, argymhellir bod eu gwybodaeth bersonol wedi'i chuddio fel na all eraill weld hyn. Nid yw'r mwyafrif o'r meysydd hyn yn orfodol.

1 cam – Dewiswch eich llun proffil > Dewiswch “Settings”
2 cam – Dewiswch “Cyfrif a Phroffil” > “Eich proffil” - dilëwch unrhyw fanylion personol (os yw'n berthnasol)
3 cam - Sgroliwch i lawr i osodiadau Proffil a dad-diciwch “Ymddangos mewn canlyniadau chwilio ac awgrymiadau”

Gallwch hefyd analluogi'r nodwedd hon yn yr adran Preifatrwydd.

1
skype-cam-5
2
skype-cam-6
3
skype-cam-7
4
skype-cam-8
3

Ble i ddileu cysylltiadau o'ch rhestr gwelededd Proffil

Bydd eich holl gysylltiadau yn cael eu dangos yn y rhestr gwelededd proffil, nid dim ond y rhai rydych chi wedi'u dileu.

I ddileu cyswllt o'ch rhestr gwelededd proffil:

1 cam – Dewiswch eich llun proffil> “Gosodiadau”> “Cysylltiadau”
2 cam – Dewiswch “Preifatrwydd”, yna dewiswch “Gweld rhestr”
3 cam – Yn y rhestr gwelededd Proffil, wrth ymyl y person rydych chi ei eisiau, dewiswch “Mwy”, yna “Dileu cyswllt”

1
skype-cam-9
2
skype-cam-10
3
skype-cam-11
4
skype-cam-12
4

Galwadau digroeso

Os ydych chi'n derbyn galwadau diangen yn Skype, gallwch newid eich gosodiadau galwadau i ganiatáu i alwadau gan eich cysylltiadau ffonio ar eich dyfais yn unig:

1 cam – Dewiswch eich llun proffil> Dewiswch “Gosodiadau”> “Galw”
2 cam – Toggle “Dim ond yn caniatáu i alwadau gan gysylltiadau ffonio ar y ddyfais hon”. Dylai droi'n las.

Os bydd rhywun nad yw yn eich rhestr gyswllt yn eich ffonio, bydd Skype yn dangos galwad a gollwyd ganddynt.

1
skype-cam-13
2
skype-cam-14
3
skype-cam-15
4
skype-cam-16
5

Blocio a / neu riportio rhywun ar Skype

Gallwch rwystro cyswllt i'w hatal rhag eich ffonio, anfon negeseuon gwib atoch a gweld eich gwladwriaeth yn Skype:

1 cam - O'r tab Sgyrsiau neu Gysylltiadau, de-gliciwch neu tapiwch a daliwch y cyswllt rydych chi am ei rwystro a dewis "Gweld proffil"
2 cam - Sgroliwch i waelod eu ffenestr proffil a dewis "Bloc cyswllt"
3 cam - Tap "Bloc"

Nodyn: Ar y bwrdd gwaith, gallwch hefyd ddewis y botwm Golygu yna dewis Bloc cyswllt

O'r ffenestr Blociwch y cyswllt hwn, gallwch roi gwybod am gamddefnydd ac yna rhwystro'r cyswllt:

1 cam – Toggle “Adrodd am gamdriniaeth gan y person hwn” ymlaen, dewiswch reswm, ac yna dewiswch “Bloc”
2 cam - Rhwystro rhywun heb riportio cam-drin: Dewiswch “Bloc”. Unwaith y bydd y cyswllt wedi'i rwystro, byddant yn cael eu tynnu oddi ar eich sgyrsiau a'ch rhestr gyswllt.

Gallwch ddadflocio rhywun o'ch rhestr “Cysylltiadau wedi'u Rhwystro”.

1
skype-cam-17
2
skype-cam-18