Gosodiadau preifatrwydd WhatsApp

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae WhatsApp ar gael ar ffôn clyfar a thrwy WhatsApp Web. Rhaid i ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu’n hŷn yn y DU, a ostyngodd o 16 yn 2024.

Mae gosodiadau preifatrwydd WhatsApp yn caniatáu ichi gyfyngu ar bwy all weld negeseuon a lleoliad eich plentyn. Mae yna hefyd ffyrdd i rwystro dileu neu riportio defnyddwyr ar y platfform i hyrwyddo diogelwch rhyngrwyd a rheoli risg.

logo whatsapp

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif WhatsApp

icon Sgwrsio
icon Dadlwytho rhannu ffeiliau
icon Rhannu lleoliad
icon Preifatrwydd
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i reoli eich preifatrwydd

Helpwch eich plentyn yn ei arddegau i reoli diogelwch rhyngrwyd trwy ei ddysgu am osodiadau preifatrwydd. Gallant reoli pwy all weld eu gwybodaeth, a all helpu i gefnogi eu lles.

I reoli gosodiadau preifatrwydd:

1 cam - Yn yr app, tapiwch y Dotiau 3 yn y gornel uchaf. Yna tapiwch Gosodiadau > Cyfrif > Preifatrwydd.
2 cam - Addaswch pwy all weld gwybodaeth amdanoch chi ar y ddewislen hon. Tap ar y perthnasol lleoliadau i'w haddasu.

Gwelwyd ddiwethaf ar-lein

Gallwch chi reoli pwy all weld eich amser gweithgaredd diwethaf. Gallai diffodd hyn olygu bod llai o bobl yn rhoi pwysau ar eich plentyn i ymateb yn gyflym neu ar adegau amhriodol.

Llun proffil

Os yw'ch plentyn yn gosod ei lun proffil o'i hun, gwnewch yn siŵr ei fod yn cyfyngu'r rhai sy'n gallu ei weld i Fy Nghysylltiadau yn unig. Fel arall, awgrymwch avatar neu ddelwedd arall nad yw'n dangos eu tebygrwydd go iawn.

Ynghylch

Ni waeth pwy y mae eich plentyn yn rhannu ei wybodaeth Ynglŷn â nhw, sicrhewch nad yw wedi cynnwys unrhyw beth personol neu breifat i leihau'r risg o ddwyn hunaniaeth.

Statws

Os yw'ch plentyn yn gosod ei statws yn rheolaidd, anogwch ef i'w gyfyngu i gysylltiadau yn unig. Yn ogystal, atgoffwch nhw i gadw lleoliad a gwybodaeth breifat arall allan o'r diweddariadau hyn.

Darllenwch dderbynebau

Pan fyddwch yn anfon neges, gallwch weld ticiau sy'n nodi a ddarllenwyd neges (tic glas) oni bai bod y derbynnydd wedi diffodd hwn. Gallwch ddiffodd hwn hefyd, ond ni fyddwch yn gallu gweld derbynebau darllen ar gyfer unrhyw un arall. Mae hyn yn dileu'r pwysau i ymateb ar unwaith.

Gallwch chi osod y nodweddion hyn i Pawb, Fy nghysylltiadau, Fy nghysylltiadau ac eithrio… ac Nid oes neb:

1
1-18
2
2-14
2

Sut i rwystro ac adrodd am gysylltiadau

Os yw cyswllt yn gwneud eich plentyn yn anghyfforddus, anogwch nhw i rwystro a riportio nhw. Gallant roi'r gorau i dderbyn negeseuon, galwadau a diweddariadau statws gyda'r nodwedd bloc. Os caiff ei adrodd, bydd WhatsApp yn adolygu'r 5 neges ddiwethaf a anfonwyd gan y cyswllt.

I rwystro rhywun:

1 cam - Tap y neges olaf yn eu hanes sgwrsio gyda'r cyswllt. Yn y neges, tap ar eu henw neu Dotiau 3 yn y gornel dde > Gweld cyswllt.
2 cam - Sgroliwch i'r gwaelod o'r sgrin a'r tap Bloc [Enw Cyswllt]. Cadarnhewch trwy dapio Bloc.

I riportio rhywun:

1 cam - Tap y neges olaf yn eu hanes sgwrsio gyda'r cyswllt. Yn y neges, tap ar eu henw neu Dotiau 3 yn y gornel dde > Gweld cyswllt.
2 cam - Sgroliwch i'r gwaelod o'r sgrin a'r tap Adroddiad [Enw Cyswllt]. Os oes angen i'ch plentyn gadw'r negeseuon fel tystiolaeth ar gyfer riportio'r heddlu, dad-diciwch Block contact a dileu sgwrs. Fel arall, cadwch ef wedi'i dicio a thapio adroddiad.

1
3-15
2
4-9
3
5-10
3

Newid gosodiadau preifatrwydd grŵp

Os yw'ch plentyn yn defnyddio grwpiau preifat yn WhatsApp, atgoffwch nhw mai dim ond gyda phobl y mae'n eu hadnabod o'r ysgol neu glybiau y dylent fod yn ymuno â grwpiau. Ni ddylent ychwanegu pobl y maent yn cwrdd â nhw ar-lein.

Gallant reoli pwy sydd â'r gallu i'w hychwanegu.

I reoli hyn:

1 cam - O'r brif sgrin, tapiwch y Dotiau 3 yn y gornel dde ac yna Gosodiadau.
2 cam - Mynd i Preifatrwydd a sgrolio i lawr i grwpiau. Tap arno a gosod i Fy nghysylltiadau or Fy nghysylltiadau ac eithrio….

Sylwch: gall eich plentyn fod o hyd gwahoddiad yn breifat. Mae hyn ond yn atal ychwanegu awtomatig.

6-6
4

Ble i analluogi lawrlwythiadau awtomatig

Y gosodiadau diofyn ar gyfer WhatsApp yw bod lluniau a fideos a gewch yn cael eu cadw'n awtomatig ar gofrestr eich camera.

I gyfyngu ar y risg o arbed anfon cynnwys amhriodol heb ganiatâd ac i reoli storio dyfais, gallwch analluogi hyn.

I analluogi lawrlwythiadau awtomatig:

1 cam - Ewch i WhatsApp Gosodiadau yna tap Sgyrsiau.
2 cam — Yn ymyl Gwelededd cyfryngau, tapiwch y toggle. Pan fydd yn llwyd, ni fydd lluniau a fideos yn cael eu cadw'n awtomatig ar ddyfais eich plentyn.

7-8
5

Sut i alluogi Clo Sgrin neu Olion Bysedd

P'un a ydych ar iPhone neu Android, gallwch ddefnyddio gwahanol nodweddion i ddatgloi WhatsApp, gan ychwanegu haen o ddiogelwch rhyngrwyd.

Nodyn: Mae Face and Touch ID ar gael ar iPhone tra bod Android yn defnyddio clo Olion Bysedd. Gellir eu gosod i gyd yn yr un modd.

I sefydlu hyn:

1 cam - Mynd i Gosodiadau > Preifatrwydd. Sgroliwch i'r gwaelod o'r sgrin.
2 cam - Dewiswch Olion Bysedd Lock neu Clo Sgrin. Tapiwch y perthnasol toggle i alluogi.

8-6
6

Lle nad yw'n analluogi lleoliad byw

Mae lleoliad byw yn cael ei ddiffodd yn awtomatig, ac mae'n syniad da cadw hwn wedi'i ddiffodd.

I ddiffodd lleoliad ar eich dyfais:

Cam 1 - Ewch i'ch dyfais Gosodiadau, yna sgroliwch i lawr i WhatsApp. Tapiwch hwn yna tapiwch Lleoliad. I ddiffodd lleoliad, dewiswch y Peidiwch byth â or Gofynnwch y tro nesaf opsiwn.

I ddiffodd lleoliad yn yr app WhatsApp:

1 cam - Oddi wrth Gosodiadau, tap Preifatrwydd ac Lleoliad Byw. Rheolwch y gosodiadau unigol yma neu trowch i ffwrdd yn gyfan gwbl trwy osodiadau dyfais.

9-6
7

Beth yw Gwe WhatsApp?

Mae WhatsApp Web yn gadael i ddefnyddwyr sgwrsio trwy borwr yn lle'r ap. Fodd bynnag, rhaid bod gan ddefnyddwyr gyfrif ap i gael mynediad i WhatsApp Web.

I sefydlu WhatsApp Web:

1 cam – O sgrin y rhestr sgwrsio yn yr app, tapiwch y Dotiau 3 yn y dde uchaf. Tap Dyfeisiau cysylltiedig.
2 cam - Gyda dy dyfais arall, agor porwr ac ewch i web.whatsapp.com.
3 cam - Gyda'ch ffôn clyfar, tapiwch Cysylltu dyfais. Pwyntiwch y ffôn at y QR cod ar eich dyfais arall. Bydd hyn yn cysoni'r app i WhatsApp Web.

Gyda WhatsApp Web, gallwch barhau i anfon negeseuon heb fod angen i'ch ffôn aros yn gysylltiedig â'r rhyngrwyd. Mae ganddo nodweddion cyfyngedig, felly ni allwch ffonio eraill fel y gallwch gyda'r app.