BWYDLEN

Tesco Mobile

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae holl ffonau symudol Tesco wedi'u gosod i gyfyngu mynediad i gynnwys oedolion, ond gallwch hefyd ddewis rhwystro mynediad i gynnwys sy'n addas ar gyfer 12+. Dim ond pan fydd y ddyfais yn defnyddio'r rhwydwaith symudol y bydd blocio cynnwys yn gweithio, nid y WiFi cartref.

Beth sydd ei angen arna i?

Cerdyn credyd i wirio eich bod dros 18.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i droi rheolaethau rhieni Tesco Mobile ymlaen

Gall rheolaethau rhieni Tesco Mobile helpu i wella profiad ar-lein eich plentyn trwy ei gadw'n ddiogel. Gallant rwystro mynediad i gynnwys amhriodol y gellir ei ddarganfod mewn cyfryngau cymdeithasol neu apiau a gwefannau hapchwarae. Yn ddiofyn, mae cynnwys ar gyfer pobl dros 18 oed yn cael ei rwystro. Fodd bynnag, gallwch gyfyngu ymhellach ar gynnwys ar gyfer plant dan 12 oed.

I droi rheolaethau rhieni ymlaen:

1 cam – Ewch i Tesco Mobile's wefan ac Mewngofnodi i'ch cyfrif. Dewiswch Rheoli eich manylion ac Rheoli Rheolaethau Rhieni.
2 cam - Wrth ymyl Rheolaethau rhieni a hoff rifau, dewiswch Diweddariad. Mynd i Gosodiadau Diogelwch a mynd i mewn neu sefydlu eich PIN.
3 cam - Sefydlu cyfyngiadau cynnwys berthnasol i'r defnyddiwr: dan 12, dan 18 oed neu 18+.

Nodyn: i newid cyfyngiadau i 18+, rhaid i ddefnyddwyr nodi cerdyn credyd i wirio eu hoedran.

tm-sgrinlun