Gallai pobl ifanc sy'n secstio deimlo dan bwysau i wneud hynny. Dysgwch fwy am anfon negeseuon testun ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau a dewch o hyd i gymorth i rieni a gofalwyr ein hyb cyngor.