Consol gemau i blant

Prynu awgrymiadau i rieni

Mae'r rhyngrwyd a theganau craff wedi newid byd hapchwarae. Yn ogystal â gallu chwarae yn erbyn pobl mewn lleoliadau eraill, mae consolau heddiw yn eich galluogi i wneud llu o weithgareddau ar-lein yn ogystal â defnyddio teganau i ryngweithio a datgloi lefelau'r gêm.

Wrth ddewis consol i'w brynu, mae'n bwysig meddwl pwy yn y teulu fydd yn ei ddefnyddio, ble y bydd yn cael ei ddefnyddio, beth mae'n ei gynnig dros y dechnoleg bresennol sydd gennych chi eisoes a'r math o gynnwys rydych chi'n hapus i'ch plant ei gael mynediad i.

Awgrymiadau Rhieni Arbenigol ar gyfer Prynu Dyfais

Dyma'r pethau i'w hystyried cyn buddsoddi mewn consol gemau i'ch teulu.

Pa gemau sy'n hanfodol i'ch teulu?

Er bod llawer o groesi rhwng gwahanol gonsolau, mae yna rai gemau allweddol y mae angen caledwedd penodol arnoch chi i'w chwarae. Os yw'ch plentyn eisiau chwarae Roblox ar gonsol yna mae angen i chi fynd am Xbox One. Os ydych chi am chwarae gemau Mario Kart neu Zelda na'r Nintendo Switch yw'r ffordd i fynd. Neu os ydych chi am fwynhau gemau PlayLink neu Spider-Man gyda'i gilydd yna mae angen y PlayStation 4 arnoch chi.

Ystyriwch ddechrau gyda chonsolau hŷn

Mae'r ymgyrch i'r profiadau mwyaf newydd a chyflymaf yn golygu bod llawer o gamers eisiau i'r dechnoleg ddiweddaraf chwarae arni yn unig. Fodd bynnag, yn enwedig pan fyddwch chi'n dechrau gyda hapchwarae, gall y genhedlaeth flaenorol o gonsolau weithio'n wych i deuluoedd ac am ffracsiwn o'r pris. Os nad oes angen i chi chwarae'r gemau diweddaraf, yna edrychwch ar Xbox 360, PlayStation 3 a Nintendo Wii U am opsiynau rhatach y mae gan bob un ohonynt gemau anhygoel.

Gosod Rheolaethau Rhieni a Therfynau Amser

Cyn gadael i blant golli gyda chonsol mae'n bwysig treulio noson yn sefydlu cyfrifon, rheolaethau rhieni a therfynau amser. Mae hyn nid yn unig yn eich galluogi i gyfyngu mynediad yn awtomatig i gemau PEGI â sgôr hŷn, ond gallwch gytuno ar derfyn amser dyddiol gyda'ch plentyn sydd wedyn yn cael ei orfodi'n awtomatig. Er ei fod yn cael ei gyflawni mewn gwahanol ffyrdd, mae gan Xbox, PlayStation a Switch oll reolaethau ac apiau i'ch helpu i gadw golwg ar sut mae'ch plentyn yn defnyddio'r system.

Gwiriwch raddfeydd PEGI i sicrhau bod gemau'n briodol i'w hoedran

Y darn pwysicaf o wybodaeth i'w ddeall am gêm, cyn i'ch plentyn ei chwarae, yw'r sgôr PEGI. Mae hyn yn ymddangos ar y blwch neu yn y siop ar-lein i sicrhau bod gêm yn addas i'ch plentyn. Gallwch gael mwy o wybodaeth am hyn trwy wefan y diwydiant askaboutgames.com.

Cyngor arbenigol gan Andy Robertson, darllenwch ei lyfr, Hapchwarae Taming archebwch am awgrymiadau ar gemau penodol.

Pa dechnoleg sydd gennych chi eisoes?

Mae croesiad cynyddol rhwng consolau a gemau llechen. Mae llawer o gemau ar gael ar ddyfeisiau iPad ac Android yn ogystal ag Xbox, PlayStation neu Switch. Os oes gennych ddyfais llechen newydd mae'n werth rhoi cynnig ar gemau ar y system honno cyn prynu consol. Gallwch hyd yn oed brynu Gamepad Bluetooth i'w ddefnyddio gyda llechen a'i gysylltu â'r teledu i gael profiad consol heb wario llawer o arian.

Darganfyddwch fwy am gostau ar-lein a rheolyddion

Ynghyd â chostau cychwynnol prynu consol, mae angen i chi ystyried faint fydd rheolwyr ychwanegol yn ei gostio yn ogystal â'r tanysgrifiadau gofynnol i chwarae gydag eraill ar-lein. Gall ymchwilio i reolwyr trydydd parti arbed arian ond mae'n bwysig eu bod yn swyddogol gydnaws â'r system rydych chi'n berchen arni. Hefyd, mae'n werth nodi bod tanysgrifiadau ar-lein Xbox, PlayStation, a Switch hefyd yn darparu mynediad am ddim neu am bris gostyngedig i gatalog eang o gemau.

Prynu arian poced ar-lein

Mae'r holl gonsolau yn cysylltu ag ap ar-lein neu siop gemau pob platfform, y gellir eu defnyddio i brynu a lawrlwytho gemau. Mae gan bob un, felly, opsiwn i atal plentyn rhag prynu gêm ar ddamwain neu wario arian trwy brynu yn y gêm. Mae gan rai hyn fel rhagosodiad ond gallwch chi addasu hyn pan fyddwch chi'n gosod rheolaethau rhieni.

Consoliau i'w hystyried ar gyfer eich plentyn

Gweler adolygiadau o gonsolau gemau sydd ar gael ar hyn o bryd gyda chyngor ar yr oedran maen nhw'n briodol ar ei gyfer, pa weithgareddau ar-lein maen nhw'n eu caniatáu, a'r mathau o gemau y gellir eu chwarae arnyn nhw.

Nintendo Switch

Y Nintendo Switch yw'r consol diweddaraf sy'n chwarae gemau Mario a Zelda. Mae'n unigryw oherwydd pan fyddwch chi wedi'ch plygio i'w doc gallwch chi chwarae ar y teledu. Pan gaiff ei dynnu o'r doc mae'n gweithio fel dyfais hapchwarae cludadwy annibynnol.

Mae hynny'n golygu y gallwch chi chwarae'r un gemau ar y sgrin bell pan allan o gwmpas ag ar eich teledu. Mae'r rheolwyr Joy-Con hefyd yn ddatodadwy, felly gall dau blentyn chwarae gemau ar yr un pryd heb ategolion ychwanegol.

Mae'n chwarae'r holl gemau pwysig fel Fortnite, Minecraft a FIFA, er nad oes ganddo gemau Call of Duty na Roblox. Dyma hefyd y ffordd orau i chwarae gemau Mario Kart a Zelda. Mae yna hefyd lyfrgell gynyddol o gemau indie fforddiadwy sy'n llawer o hwyl i deuluoedd.

Mae'n costio tua £ 280 heb gêm.

Mae'r rheolyddion rhieni ar y Switch yn rhagorol ac yn defnyddio app ar wahân ar gyfer iOS ac Android i addasu'r opsiynau. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd iawn cadw golwg ar sut mae'ch plentyn yn chwarae. Hefyd, nid oes porwr rhyngrwyd ac mae chwarae gemau gydag eraill ar-lein wedi'i gyfyngu i ffrindiau cymeradwy yn unig.

Cliciwch yma am ganllaw cam wrth gam ar sefydlu rheolaethau rhieni ar y Nintendo Switch

Yn ôl i'r brig


Nintendo 2dS / 3DS

Mae Nintendo wedi bod yn gwneud ei gyfres 3DS o gonsolau gemau llaw am fwy na chwe blynedd. Gallwch gyrchu'r llyfrgell enfawr hon o gemau gydag ystod eang o galedwedd. Mae'r 3DS gwreiddiol, yr 3DS newydd yr 3DS XL i gyd yn cynnwys arddangosfa 3D nad oes angen sbectol arno. Mae'r 2DS gwreiddiol, 2DS newydd a 2DS XL yn chwarae'r holl gemau 3DS ond nid ydyn nhw'n cynnig y sgrin 3D arbennig. Mae'r gemau'n edrych yr un peth, er nad ydyn nhw'n popio oddi ar y sgrin gymaint.

Yr 2DS XL yw fersiwn derfynol y teclyn llaw y byddwch chi'n ei weld amlaf yn y siop. Gyda llawer o 1,000s o gemau cydnaws eisoes ar gael - llawer ohonynt â disgownt trwm - yr 2DS XL yw consol gemau cludadwy gorau ei genhedlaeth.

Mae'n costio tua £ 130.

Mae galluoedd ar-lein yr 2DS XL - yn debyg iawn i'r amrywiadau 3DS o'i flaen - ond fel gyda'r Switch, mae'r rheolaethau rhieni yn rhagorol. Gallwch gyfyngu pryniannau ar-lein a phori rhyngrwyd i ganllawiau oed-benodol a PIN amddiffyn cynnwys nad ydych am i'ch plentyn ei gyrchu.

Cliciwch yma am ganllaw cam wrth gam ar sefydlu rheolaethau rhieni ar yr 3DS / 2DS.

Yn ôl i'r brig


Xbox Un S / Xbox Un X.

Er bod fersiwn fwy datblygedig bellach yn yr Xbox One X wedi'i alluogi gan 4K, mae'r One S yn opsiwn gwych i'r teulu sy'n ymwybodol o'r gyllideb ac sydd eisiau peiriant adloniant cyffredinol. Mae'n chwarae gemau hyd at Full HD (1080p) ond gellir eu defnyddio hefyd fel chwaraewr Blu-ray 4K Ultra HD.

A gyda llawer o apiau adloniant, gan gynnwys Netflix ac Amazon Video, mae'n gweithio fel dyfais ffrydio glyfar hefyd. Mae yna hefyd 1000s o gemau ar gael ar gyfer Xbox One a gallwch chi hefyd chwarae cannoedd o gemau Xbox 360 hŷn ar y consol hefyd, sy'n wych i'r rhai sy'n edrych i uwchraddio.

Mae ar gael am oddeutu £ 230.

Fel gydag unrhyw ddyfais gysylltiedig, mae'r Xbox One S yn rhoi mynediad i'r rhyngrwyd ac apiau ar-lein. Gellir chwarae llawer o'r gemau ar-lein hefyd, felly mae angen i chi oruchwylio pan fydd plant yn eu chwarae i sicrhau eu bod yn gwneud hynny'n ddiogel. Diolch byth, mae yna hefyd ddigon o reolaethau rhieni i gyfyngu mynediad i weithgareddau ar-lein a gemau sy'n amhriodol i'w hoedran.

Mae ganddo hefyd nodwedd rheoli deuol newydd fel y gall dau berson reoli'r un gêm. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer cymryd y rhwystredigaeth y gall chwaraewyr ifanc iawn ei chael wrth ddysgu gêm. Mae hefyd yn ffordd hwyliog o gydweithio ar brofiadau mwy datblygedig ar gyfer pob oedran.

Cliciwch yma am ganllaw cam wrth gam ar sefydlu rheolaethau rhieni ar yr Xbox One.

Yn ôl i'r brig


PlayStation 4 / PlayStation 4 Pro

Mae dwy fersiwn o'r PlayStation 4 ar gael heddiw, model safonol a PS4 Pro, gyda graffeg 4K a mwy o bwer o dan y cwfl. Fodd bynnag, bydd pob gêm PS4 yn rhedeg ar y naill beiriant ac yn edrych yn wych ni waeth pa fersiwn rydych chi'n ei ddewis.

Yn yr un modd â'r Xbox One, rydych chi'n cael apiau ar gyfer ffrydio fideos, fel Netflix ac Amazon Video, ond mae'r consol hwn wedi'i anelu'n fwy at hapchwarae nag adloniant cyffredinol. Dyma hefyd y consol gwerthu mwyaf yn y byd ar hyn o bryd, felly mae cefnogaeth gemau yn nerthol.

Gallwch gael un am oddeutu £ 230.

Mae dwy fersiwn o'r PlayStation 4 ar gael heddiw, model safonol a PS4 Pro, gyda graffeg 4K a mwy o bwer o dan y cwfl. Fodd bynnag, bydd pob gêm PS4 yn rhedeg ar y naill beiriant ac yn edrych yn wych ni waeth pa fersiwn rydych chi'n ei ddewis.

Mae gan y PlayStation ystod o gemau “PlayLink” ar gyfer teuluoedd y gallwch chi eu chwarae gyda ffôn clyfar fel rheolydd. Mae hyn yn golygu y gall pobl 6 chwarae gyda'i gilydd heb orfod prynu llawer o reolwyr. Maent hefyd yn amrywiol iawn o ran sut maen nhw'n cael eu chwarae. Mae defnyddio'r rheolyddion sgrin gyffwrdd, camera a gogwydd yn golygu nad yw rhai profiadau hapchwarae teulu unigryw yn bosibl ar systemau eraill.

Cliciwch yma am ganllaw cam wrth gam ar sefydlu rheolaethau rhieni ar y PS4.

Yn ôl i'r brig


Nintendo Classic Mini / SNES Classic Mini

Daeth y gwreiddiol Super Nintendo (SNES) gwreiddiol allan yn y DU yn 1992, felly mae gan lawer o rieni atgofion melys ohono. Mae Nintendo yn deall bod dyheu am retro yn gwefreiddio ac, felly, wedi ail-ryddhau ailweithio modern llai o'r consol gwreiddiol.

Mae'n cynnwys gemau clasurol 21 o'r 90s, gan gynnwys Super Mario World, Super Mario Kart, a Star Fox, ac mae'n dod gyda dau reolwr wedi'u modelu ar y rhai gwreiddiol. Os ydych chi am i'ch plant brofi'r un gemau gwych rydych chi'n eu cofio, ni allwch wella llawer na hyn.

Fe'i prisir o £ 70.

Mae'r consol yn uned popeth-mewn-un gyda dim mynediad i'r rhyngrwyd. Mae'r gemau wedi'u cynnwys a'u cloi i'r peiriant, felly ni allwch ychwanegu mwy. Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn dod â diogelwch gwybod na fydd plentyn yn dod ar draws unrhyw ymddygiad anffodus. Mae Multiplayer ar gael o hyd trwy weithredu dau chwaraewr da, hen ffasiwn. Gwych i'r teulu i gyd.

Mae yna hefyd System Adloniant Mini Nintendo Clasurol mwy sylfaenol sy'n darparu gemau o'r genhedlaeth flaenorol o galedwedd Nintendo. Mae hyn ychydig yn rhatach, ond oherwydd ei oedran gall y gemau fod yn anodd i chwaraewyr ifanc iawn eu meistroli.

Yn ôl i'r brig


Consol Clasurol PlayStation Sony

Ail-ryddhad yw hwn o'r consol 1994 PlayStation gwreiddiol ar ffurf fach. Mae'n cael ei rag-lwytho â 20 o'r gemau PlayStation gorau, gan gynnwys Final Fantasy VII, Jumping Flash !, Ride Racer Type 4, Tekken 3 a Wild Arms.

Gallwch ei blygio'n syth i mewn i sgrin gyda'r cebl HDMI sydd wedi'i gynnwys. Mae hefyd yn ymgorffori cerdyn cof rhithwir fel y gallwch arbed eich anturiaethau wrth i chi newid rhwng gemau. Mae dau reolwr wedi'u cynnwys yn y blwch hefyd sy'n ei gwneud yn ffordd gost-effeithiol i gael mynediad at rai clasuron gwych.

Mae'n bris £ 89.99

Er bod y blwch yn nodi PEGI 18 oherwydd y gemau sydd wedi'u cynnwys, mae yna ddigon o deitlau y gall y teulu cyfan eu mwynhau. Mae'n werth sicrhau nad yw plant iau yn crwydro i'r gemau eraill.

Yn ôl i'r brig


Adnoddau a chanllawiau ategol

Sgroliwch i Fyny