BWYDLEN

Beth yw'r consol gemau gorau i blant?

Darganfyddwch y consolau gorau i blant, yn ôl arbenigwyr technoleg a rhieni

Mae byd hapchwarae yn dirwedd sy'n newid yn barhaus ac rydym wedi dod yn bell o'r GameBoy. Archwiliwch ein canllaw i'r consolau gemau i weld pa un allai fod yn iawn i'ch plentyn.

Dwylo agos yn dal rheolwyr gemau fideo.

4 peth i'w hystyried cyn i chi brynu consol gemau

Archwiliwch ein hawgrymiadau arbenigol ar gonsolau gemau plant i helpu plant i chwarae'n ddiogel.

Pa dechnoleg sydd gennych chi eisoes?

Y dyddiau hyn, mae llawer o orgyffwrdd rhwng gemau consol a tabled. Felly, os ydych chi eisoes yn berchen ar dabled, mae'n syniad da profi gemau arno cyn sbïo ar gonsol. Gallwch hyd yn oed roi cynnig ar Gamepad Bluetooth (neu reolwr sy'n plygio i mewn i'ch ffôn) i'w ddefnyddio gyda'ch tabled a'i gysylltu â'r teledu.

Pa gemau mae eich plentyn eisiau eu chwarae?

Er bod digon o orgyffwrdd rhwng gwahanol gonsolau, mae angen caledwedd penodol ar rai gemau i'w chwarae. Er enghraifft, os yw'ch plentyn yn awyddus i chwarae Forza, bydd angen Xbox One arnoch chi. Ar y llaw arall, os ydych chi'n anelu at rownd o'r anturiaethau Mario Kart neu Zelda mwyaf newydd, y Nintendo Switch yw'r ffordd i fynd. Mae'n ymwneud â pharu'r consol cywir â'r gemau y mae eich teulu am eu mwynhau.

Ydych chi wedi neilltuo amser i osod y consol?

Er bod y broses yn amrywio, mae Xbox, PlayStation a Switch i gyd yn cynnig rheolyddion ac apiau sy'n eich helpu i fonitro sut mae'ch plentyn yn defnyddio'r system.

Os ydych chi'n prynu consol fel anrheg, mae'n werth cynllunio noson i sefydlu cyfrifon, rheolaethau rhieni a chyfyngiadau amser. Mae hyn nid yn unig yn caniatáu i chi gyfyngu mynediad i gemau gyda yn awtomatig graddfeydd PEGI hŷn, ond mae hefyd yn gadael i chi sefydlu terfyn amser dyddiol ar gyfer eich plentyn, a fydd yn cael ei orfodi'n awtomatig.

Ydych chi wedi ystyried sut y bydd pryniannau yn y gêm yn gweithio?

Mae'r rhan fwyaf o gonsolau gemau fideo yn cysylltu â siopau ar-lein, gan ei gwneud hi'n hawdd prynu a lawrlwytho gemau. Y newyddion da yw bod y consolau hynny yn dod ag opsiwn i atal eich plentyn rhag sbïo ar gemau neu eitemau yn y gêm yn ddamweiniol.

Er bod y diogelwch hwn wedi'i droi ymlaen ar rai consolau o'r cychwyn cyntaf, gallwch ei bersonoli wrth sefydlu rheolyddion rhieni gyda PIN unigryw.

Gweler ein hystod o ganllawiau cam wrth gam i rieni ar gyfer gemau fideo a chonsolau.

Adnoddau a chanllawiau ategol

Sefydlu dyfais gyntaf eich plentyn?

Sicrhewch ganllawiau diogelwch personol ar gyfer eu holl ddyfeisiau.

CAEL EICH TOOLKIT

Darganfyddwch y consolau plant-gyfeillgar gorau ar gyfer 2023

Darganfyddwch ein canllaw i gonsolau gemau gan gynnwys argymhellion ar gyfer grwpiau oedran priodol, yr ystod o weithgareddau ar-lein y maent yn eu cefnogi, a'r mathau o gemau y gallant eu trin. Gallwch hefyd archwilio ein cyngor ar brynu consolau ail-law a chanllaw i raddfeydd PEGI.

Nintendo Switch

Amlbwrpas, cyfeillgar i blant a chludadwy.

Pam ei fod yn wych i blant:

Gweithredu wrth fynd: Pan fydd wedi'i docio, gellir chwarae'r Nintendo Switch ar y teledu, naill ai fel aml-chwaraewr neu fel consol unigol. Ac, heb ei docio, dyma'r cydymaith teithio perffaith. Hefyd mae ganddo reolwyr Joy-Con datodadwy, sy'n golygu y gall hyd at ddau blentyn chwarae gyda'i gilydd heb offer ychwanegol.

Digon o gemau i ddewis ohonynt: O Fortnite i Minecraft i FIFA, mae gan y Switch ddigon o gemau hanfodol er nad oes ganddo Call of Duty na Roblox. Gallwch hefyd gael mynediad i Mario Kart, Zelda ac Animal Crossing: New Horizons.

Mae yna hefyd gasgliad cynyddol o gemau indie fforddiadwy sy'n berffaith ar gyfer hwyl i'r teulu.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Mae rheolaethau rhieni Nintendo yn hawdd eu defnyddio a gellir eu cyrchu trwy ap. Hefyd, nid oes gan y Switch borwr rhyngrwyd, ac mae gemau ar-lein wedi'u cyfyngu i ffrindiau cymeradwy yn unig. Yr unig anfantais yw na allwch osod cyfyngiadau amrywiol ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr; maent yn berthnasol i'r consol cyfan.

Mae prisiau'n dechrau o £280 

Chwilio am fersiwn mwy cyfeillgar i'r gyllideb o'r Nintendo Switch? Pris y Switch Lite yw £199 ac fe'i cynlluniwyd ar gyfer chwarae cludadwy yn unig. Ni ellir ei gysylltu â theledu ond mae'n cefnogi holl gemau Switch.

Yn ôl i’r brig

Nintendo 2DS 

Dyluniad gwydn a chwarae 2D.

Pam ei fod yn wych i blant:

Wedi'i gynllunio ar gyfer plant: Mae'r Nintendo 2DS yn gonsol gwydn a chaled, gyda'i ddyluniad cregyn bylchog, mae'r sgrin wedi'i hamddiffyn rhag unrhyw lympiau wrth fynd.

Digon o gemau i ddewis ohonynt: O Fortnite i Minecraft, i FIFA, mae gan y Switch ddigon o gemau hanfodol er nad oes ganddo Call of Duty na Roblox. Gallwch hefyd gael mynediad i Mario Kart, Zelda, a Animal Crossing: New Horizons.

Mae yna hefyd gasgliad cynyddol o gemau indie fforddiadwy sy'n berffaith ar gyfer hwyl i'r teulu.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Wedi'i gyrchu trwy ap, mae rheolaethau rhieni Nintendo yn cael eu gwneud ar gyfer rhieni. Hefyd, nid oes gan y Switch borwr rhyngrwyd, ac mae gemau ar-lein wedi'u cyfyngu i ffrindiau cymeradwy yn unig. Yr unig anfantais yw na allwch osod cyfyngiadau amrywiol ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr; maent yn berthnasol i'r consol cyfan.

Mae prisiau'n dechrau o £80

Yn ôl i’r brig

Nintendo 3DS 

Dyluniad gwydn a chwarae 3D.

Pam ei fod yn wych i blant:

Wedi'i gynllunio ar gyfer plant: Yn wahanol i'w ragflaenydd 2D, mae gan y Nintendo 3DS gydraniad sgrin llawer gwell a chwarae 3D.

Digon o gemau i ddewis ohonynt: Gyda mynediad i bob un o'r gemau 2D, ynghyd â detholiad hyd yn oed yn fwy, mae gan y Nintendo 3DS ddewis enfawr o deitlau i ddewis ohonynt.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Mae rheolaethau rhieni Nintendo yn hawdd eu defnyddio a gellir eu cyrchu trwy ap. Hefyd, nid oes gan y Switch borwr rhyngrwyd, ac mae gemau ar-lein wedi'u cyfyngu i ffrindiau cymeradwy yn unig. Yr unig anfantais yw na allwch osod cyfyngiadau amrywiol ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr; maent yn berthnasol i'r consol cyfan.

Mae prisiau'n dechrau o £98

Yn ôl i’r brig

Cyfres Xbox S.

Consol gemau digidol yn unig na fydd yn cymryd gormod o le.

Pam ei fod yn wych i blant:

Pasio gemau: Mae gwasanaeth tanysgrifio Microsoft, Xbox Game Pass, yn cael ei gefnogi'n llawn ar yr Xbox Series S. Game Pass yn darparu mynediad i lyfrgell fawr o gemau y gellir eu lawrlwytho a'u chwarae fel rhan o'r tanysgrifiad.

Digon o gemau i ddewis ohonynt: Mae'r Xbox Series S yn gydnaws yn ôl - sy'n golygu y gallwch chi gymryd gemau o gonsolau cynharach fel yr Xbox One, Xbox 360, a gemau Xbox gwreiddiol, a chwarae'r gemau hynny yn ogystal â fersiynau mwy newydd.

Mynediad i apiau eraill: Gyda mynediad i apps fel Netflix, Amazon Video a Disney +, gallwch hefyd ddefnyddio'r consol Xbox i gael mynediad at ffilmiau a sioeau teledu.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Defnyddio Teulu Microsoft, mae gan rieni'r gallu i osod terfynau gwariant ar gyfer pryniannau gêm newydd sydd i gyd yn cael eu gwneud trwy'r consol ei hun ac yn cyfyngu ar fynediad i rai gemau, mae Cyfres Xbox S yn ei gwneud hi'n hawdd rheoli'r hyn y mae'ch plentyn yn ei chwarae. Wedi dweud hynny, gall plant chwarae 'ar-lein', sy'n golygu y byddwch am wirio'r gosodiadau preifatrwydd ddwywaith i sicrhau na allant siarad â dieithriaid a goruchwylio chwarae.

Fodd bynnag, mae'n werth gwirio pa gemau y mae gan eich plentyn ddiddordeb mwyaf mewn chwarae, gan fod rhai gemau ar gael ar PlayStation yn unig.

Mae'r prisiau'n dechrau ar £240 gan gynnwys Tocyn Gêm tri mis

Yn ôl i’r brig

Cyfres Xbox X.

Hapchwarae 4K gyda chwaraewyr difrifol mewn golwg.

Pam ei fod yn wych i blant:

Perfformiad gorau: Wedi'i anelu at gamers mwy difrifol, mae'r Xbox X yn cynnig cydraniad grisial-glir, amseroedd llwytho cyflym iawn sain gofodol 3D.

Digon o gemau i ddewis ohonynt: Mae'r Xbox Series X yn gydnaws yn ôl ag ystod eang o Xbox One, Xbox 360, a gemau Xbox gwreiddiol, gan ganiatáu i chwaraewyr gyrchu a chwarae eu llyfrgelloedd gêm presennol.

Mynediad i apiau eraill: Gyda mynediad i apps fel Netflix, Amazon Video a Disney +, gallwch hefyd ddefnyddio'r consol Xbox i gael mynediad at ffilmiau a sioeau teledu.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Consol cyflymach, mwy difrifol, mae'r Xbox Series X yn cynnig graffeg anhygoel a phrofiad hapchwarae gwirioneddol ymgolli. Gyda'r gallu i osod terfynau gwariant ar gyfer prynu gemau newydd a chyfyngu ar fynediad i rai gemau, mae Cyfres Xbox S yn ei gwneud hi'n hawdd rheoli'r hyn y mae'ch plentyn yn ei chwarae.

Wedi dweud hynny, gall plant chwarae 'ar-lein', sy'n golygu y byddwch am wirio'r gosodiadau preifatrwydd ddwywaith i sicrhau na allant siarad â dieithriaid a goruchwylio chwarae.

Sylwch ei bod yn werth gwirio pa gemau y mae gan eich plentyn ddiddordeb mwyaf mewn chwarae, gan fod rhai gemau ar gael ar PlayStation yn unig.

Mae prisiau'n dechrau o £479

Yn ôl i’r brig

PlayStation 4

Digon o gemau i ddewis ohonynt a rheolydd DualShock.

Pam ei fod yn wych i blant:

Playlink: Mae gan y PlayStation amrywiaeth o gemau “PlayLink” i deuluoedd y gallwch chi eu chwarae gyda ffôn clyfar fel rheolydd. Mae hyn yn golygu y gall 6 o bobl chwarae gyda'i gilydd heb fod angen prynu llawer o reolwyr. Ond, fel arfer, byddwch yn derbyn rheolydd DualShock gyda phryniant, rheolydd dirgrynol sy'n helpu chwaraewyr i ymgolli yn eu gêm.

Digon o gemau i ddewis ohonynt: Mae gan y PS4 lyfrgell helaeth o gemau a ddatblygwyd dros ei gylch bywyd, gyda llawer o deitlau unigryw a datganiadau trydydd parti y gellir eu chwarae ar gonsol PlayStation yn unig.

Mynediad i apiau eraill: Gyda mynediad i apps fel Netflix, Amazon Video a Disney +, gallwch hefyd ddefnyddio'r consol Xbox i gael mynediad at ffilmiau a sioeau teledu.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Mae PlayStation yn cynnig rheolaethau rhieni cadarn sy'n caniatáu i rieni neu warcheidwaid reoli a chyfyngu ar weithgareddau hapchwarae eu plant ar gonsolau PlayStation. Mae'r rheolaethau hyn yn darparu opsiynau ar gyfer gosod terfynau ar amser gêm, mynediad i gynnwys, terfynau gwariant a phwy y gallant siarad â nhw wrth chwarae ar-lein.

Fodd bynnag, mae'n werth gwirio pa gemau y mae gan eich plentyn fwyaf o ddiddordeb ynddynt, gan mai dim ond ar Xbox y mae rhai gemau ar gael.

Mae prisiau'n dechrau ar £ 194 gyda'r opsiwn i uwchraddio i'r PS4 PRO - ar gyfer graffeg gyflymach, mae prisiau'r fersiwn hon yn dechrau ar £ 240

Yn ôl i’r brig

PlayStation 5

Digon o gemau i ddewis ohonynt a rheolydd DualSense.

Pam ei fod yn wych i blant:

Perfformiad gorau: Wedi'i anelu at chwaraewyr mwy difrifol, mae'r PS5 yn cynnig datrysiad clir-grisial, ac amseroedd llwytho cyflym iawn ynghyd â'r rheolydd DualSense newydd, sy'n cynnwys adborth haptig datblygedig a sbardunau addasol ar gyfer profiad hapchwarae mwy trochi.

Digon o gemau i ddewis ohonynt: Mae'r PS5 yn cynnig cydweddoldeb yn ôl ar gyfer y mwyafrif helaeth o gemau PS4, a gall rhai teitlau hŷn hefyd elwa o welliannau perfformiad ar y PS5.

Mynediad i apiau eraill: Gyda mynediad i apps fel Netflix, Amazon Video a Disney +, gallwch hefyd ddefnyddio'r consol Xbox i gael mynediad at ffilmiau a sioeau teledu.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Mae PlayStation yn cynnig rheolaethau rhieni cadarn sy'n caniatáu i rieni neu warcheidwaid reoli a chyfyngu ar weithgareddau hapchwarae eu plant ar gonsolau PlayStation. Mae'r rheolaethau hyn yn darparu opsiynau ar gyfer gosod terfynau ar amser gêm, mynediad i gynnwys, terfynau gwariant a phwy y gallant siarad â nhw wrth chwarae ar-lein.

Fodd bynnag, mae'n werth gwirio pa gemau y mae gan eich plentyn ddiddordeb mwyaf mewn chwarae, gan mai dim ond ar Xbox y mae rhai gemau ar gael.

Mae prisiau'n dechrau o £479

Yn ôl i’r brig

PC hapchwarae neu liniadur

Digon o ddewis a'r opsiwn i adeiladu un eich hun.

Pam ei fod yn wych i blant:

Amlbwrpas: Gellir defnyddio cyfrifiadur hapchwarae ar gyfer llawer mwy na gemau. Gyda mynediad i'r rhyngrwyd ac apiau, gall plant gwblhau gwaith cartref, ymgymryd â phrosiectau creadigol a defnyddio'r un ddyfais i chwarae gemau fideo.

Cyfle i ddatblygu sgiliau mod: Mae hapchwarae PC yn galluogi defnyddwyr i fod yn gemau a chreu cynnwys wedi'i deilwra, gan feithrin creadigrwydd a sgiliau datrys problemau.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Mae PC hapchwarae yn cynnig llawer o hyblygrwydd i rieni, gyda phrisiau'n dechrau o dan £200. Fodd bynnag, gall modelau mwy difrifol gostio hyd at £800 a bydd angen eu diweddaru'n rheolaidd. Bydd angen i chi hefyd lawrlwytho meddalwedd allanol a gosod rheolyddion rhieni i fonitro gweithgaredd, nad ydynt yn cael eu gosod ymlaen llaw fel consolau traddodiadol.

Mae hefyd yn werth gwirio pa gemau y mae gan eich plentyn ddiddordeb mwyaf mewn chwarae, gan fod rhai gemau ar gael ar gonsolau traddodiadol fel yr Xbox neu PlayStation yn unig.

Mae prisiau'n dechrau o £169

Yn ôl i’r brig

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella