BWYDLEN

Consol gemau i blant

Prynu awgrymiadau i rieni

Mae'r rhyngrwyd a theganau craff wedi newid byd hapchwarae. Yn ogystal â gallu chwarae yn erbyn pobl mewn lleoliadau eraill, mae consolau heddiw yn eich galluogi i wneud llu o weithgareddau ar-lein yn ogystal â defnyddio teganau i ryngweithio a datgloi lefelau'r gemau.

Gall consolau gêm gynnig pwynt o gysylltiad a chydweithio â ffrindiau nad ydynt yn gallu bod yn yr un lle. Hefyd, maent yn darparu mynediad rhyngrwyd i weithio ar Google Classrooms ac yn sgwrsio mewn ffyrdd newydd.

Wrth ddewis y consol gemau gorau i'w brynu, mae'n bwysig meddwl pwy yn y teulu fydd yn ei ddefnyddio, ble bydd yn cael ei ddefnyddio, beth mae'n ei gynnig dros y dechnoleg sydd gennych chi eisoes a'r math o gynnwys rydych chi'n hapus i'ch plant i gael mynediad i.

 

 

Awgrymiadau Rhieni Arbenigol ar gyfer Prynu Dyfais

Dyma'r pethau i'w hystyried cyn penderfynu pa un yw'r consol gemau gorau i'ch teulu.

Pa gemau sy'n hanfodol i'ch teulu?

Er bod yna lawer o groesi rhwng gwahanol gonsolau, mae yna rai gemau allweddol y mae angen caledwedd penodol arnoch chi i'w chwarae. Os yw'ch plentyn eisiau chwarae Roblox neu Forza ar gonsol, yna mae angen i chi fynd am Xbox One. Os ydych chi am chwarae gemau Mario Kart neu Zelda, yna'r Nintendo Switch yw'r ffordd i fynd. Neu os ydych chi am fwynhau Spider-Man neu Pont Gwirodydd Kena gyda'ch gilydd, mae angen y PlayStation 4 arnoch chi.

Gallwch hefyd edrych ar safle Hapchwarae Taming cyn gwneud penderfyniad i wirio trwy'r adolygiad gêm consol gemau unigryw.

Ystyriwch ddechrau gyda chonsolau hŷn

Mae'r ymgyrch i'r profiadau mwyaf newydd a chyflymaf yn golygu bod llawer o gamers eisiau i'r dechnoleg ddiweddaraf chwarae arni yn unig. Fodd bynnag, yn enwedig pan fyddwch chi'n dechrau gyda hapchwarae, gall y genhedlaeth flaenorol o gonsolau weithio'n wych i deuluoedd am ffracsiwn o'r pris. Os nad oes angen i chi chwarae'r gemau diweddaraf, yna edrychwch ar Xbox 360, PlayStation 3 ac Nintendo Wii U ar gyfer opsiynau rhatach y mae gan bob un ohonynt gemau anhygoel.

Gosod Rheolaethau Rhieni a Therfynau Amser

Cyn gadael i blant golli gyda chonsol, mae'n bwysig treulio noson yn sefydlu cyfrifon, rheolaethau rhieni a therfynau amser. Mae hyn nid yn unig yn eich galluogi i gyfyngu mynediad yn awtomatig i gemau PEGI â sgôr hŷn, ond gallwch gytuno ar derfyn amser dyddiol gyda'ch plentyn sydd wedyn yn cael ei orfodi'n awtomatig. Er ei fod yn cael ei gyflawni mewn gwahanol ffyrdd, mae gan Xbox, PlayStation a Switch oll reolaethau ac apiau i'ch helpu i gadw golwg ar sut mae'ch plentyn yn defnyddio'r system. Maent hefyd yn gadael ichi nodi gyda phwy y gallant gyfathrebu ar-lein ac a yw hyn gyda thestun, delweddau neu fideo yn unig.

Gwiriwch raddfeydd PEGI i sicrhau bod gemau'n briodol i'w hoedran

Y darn pwysicaf o wybodaeth i'w ddeall am gêm cyn i'ch plentyn ei chwarae yw'r sgôr PEGI. Mae hyn yn ymddangos ar y blwch neu yn y siop ar-lein i sicrhau bod gêm yn addas i'ch plentyn. Gallwch gael mwy o wybodaeth am hyn trwy wefan y diwydiant askaboutgames.com.

Cyngor arbenigol gan Andy Robertson, darllenwch ei lyfr, Hapchwarae Taming archebwch am awgrymiadau ar gemau penodol.

Pa dechnoleg sydd gennych chi eisoes?

Mae croesiad cynyddol rhwng consolau a gemau llechen. Mae llawer o gemau ar gael ar ddyfeisiau iPad ac Android yn ogystal ag Xbox, PlayStation neu Switch. Os oes gennych ddyfais llechen newydd, mae'n werth rhoi cynnig ar gemau ar y system honno cyn prynu consol. Gallwch hyd yn oed brynu Gamepad Bluetooth (neu un sy'n holio'r ffôn yn gorfforol fel rheolydd yr asgwrn cefn) i'w ddefnyddio gyda llechen a'i gysylltu â'r teledu i gael profiad consol heb wario llawer o arian.

Darganfyddwch fwy am gostau ar-lein a rheolyddion

Ynghyd â chostau cychwynnol prynu consol, mae angen i chi ystyried faint fydd rheolwyr ychwanegol yn ei gostio yn ogystal â'r tanysgrifiadau gofynnol i chwarae gydag eraill ar-lein. Gall ymchwilio i reolwyr trydydd parti arbed arian, ond mae'n bwysig eu bod yn swyddogol gydnaws â'r system rydych chi'n berchen arni. Hefyd, mae'n werth nodi bod tanysgrifiadau ar-lein Xbox, PlayStation, a Switch hefyd yn darparu mynediad am ddim neu am bris gostyngedig i gatalog eang o gemau. Mae gan lawer o'r rhain dreial am ddim sy'n cynnig ffordd fforddiadwy a hawdd i roi cynnig ar lawer o gemau cyn prynu.

Prynu arian poced ar-lein

Mae'r holl gonsolau yn cysylltu ag ap ar-lein neu siop gemau pob platfform, y gellir eu defnyddio i brynu a lawrlwytho gemau. Mae gan bob un, felly, opsiwn i atal plentyn rhag prynu gêm ar ddamwain neu wario arian trwy brynu yn y gêm. Mae gan rai hyn ymlaen fel rhagosodiad, ond gallwch chi addasu hyn pan fyddwch chi'n gosod rheolaethau rhieni. Mae hyn yn eich galluogi i nodi PIN tebyg ar gerdyn bancio i sicrhau na all unrhyw un wario arian yn annisgwyl.

Canllaw i ddyfeisiau ail law

Mae dyfeisiau ail law yn ddewis arall gwych i brynu rhai newydd. Gweler ein canllaw i helpu i wneud dyfeisiau ail-law yn ddiogel i blant.

GWELER CANLLAW

Consoliau i'w hystyried ar gyfer eich plentyn

Mae consol gemau fideo yn boblogaidd ymhlith llawer o deuluoedd. Gweler adolygiadau isod o’r consolau gemau sydd ar gael ar hyn o bryd gyda chyngor ar yr oedran y maent yn briodol ar ei gyfer, pa weithgareddau ar-lein y maent yn eu caniatáu a’r mathau o gemau y gellir eu chwarae arnynt.

Nintendo Switch

Y Nintendo Switch yw'r consol diweddaraf sy'n chwarae gemau Mario a Zelda. Mae'n unigryw oherwydd pan fyddwch chi wedi'i blygio i'w doc, gallwch chi chwarae ar y teledu. Pan gaiff ei dynnu o'r doc, mae'n gweithio fel dyfais hapchwarae cludadwy annibynnol.

Mae hynny'n golygu y gallwch chi chwarae'r un gemau ar y sgrin bell pan allan o gwmpas ag ar eich teledu. Mae'r rheolwyr Joy-Con hefyd yn ddatodadwy, felly gall dau blentyn chwarae gemau ar yr un pryd heb ategolion ychwanegol.

Mae'n chwarae'r holl gemau pwysig fel Fortnite, Minecraft a FIFA, er nad oes ganddo gemau Call of Duty na Roblox. Dyma hefyd y ffordd orau i chwarae Mario Kart, Zelda a'r poblogaidd Animal Crossing: New Horizons. Mae yna hefyd lyfrgell gynyddol o gemau indie fforddiadwy sy'n llawer o hwyl i deuluoedd.

Mae'n costio tua £ 280 heb gêm.

Mae'r rheolyddion rhieni ar y Switch yn rhagorol ac yn defnyddio ap ar wahân ar gyfer iOS ac Android i addasu'r opsiynau. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd iawn cadw golwg ar sut mae'ch plentyn yn chwarae. Hefyd, nid oes porwr rhyngrwyd, ac mae chwarae gemau gydag eraill ar-lein wedi'i gyfyngu i ffrindiau cymeradwy yn unig. Yr unig ochr i lawr yw na allwch osod gwahanol gyfyngiadau ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr, gan eu bod yn berthnasol i'r consol cyfan.

Mae fersiwn o'r Nintendo Switch sydd ychydig yn rhatach ac yn cynnig chwarae cludadwy yn unig. Mae'r Nintendo Switch Lite yn costio £ 199 ond ni ellir ei gysylltu â theledu. Bydd yn chwarae'r holl gemau Switch ond mae'n anoddach eu defnyddio gyda phobl eraill. Os yw'ch plentyn yn mynd i chwarae i ffwrdd o sgrin fawr neu wrth fynd, mae hwn yn opsiwn da. Mae yna hefyd fersiwn newydd o'r Nintendo Switch sydd wedi'i diweddaru gyda sgrin fwy, mwy disglair, gwell bywyd batri a doc wedi'i ddiweddaru.

Cliciwch yma am ganllaw cam wrth gam ar sefydlu rheolaethau rhieni ar y Nintendo Switch. Gallwch hefyd weld manwl adolygiad o'r consol ar safle Hapchwarae Taming.

Yn ôl i’r brig


Nintendo 2DS / 3DS

Mae Nintendo wedi bod yn gwneud ei gyfres 3DS o gonsolau gemau llaw am fwy na chwe blynedd. Gallwch gyrchu'r llyfrgell enfawr hon o gemau gydag ystod eang o galedwedd. Mae'r 3DS gwreiddiol, y 3DS newydd a'r 3DS XL i gyd yn cynnwys arddangosfa 3D nad oes angen sbectol arni. Mae'r 2DS gwreiddiol, 2DS newydd a 2DS XL yn chwarae'r holl gemau 3DS ond nid ydyn nhw'n cynnig y sgrin 3D arbennig. Mae'r gemau'n edrych yr un peth, er nad ydyn nhw'n popio oddi ar y sgrin gymaint.

Y 2DS XL yw'r fersiwn derfynol o'r teclyn llaw y byddwch chi'n ei weld amlaf yn y siop. Gyda llawer o 1,000au o gemau cydnaws ar gael eisoes - mae llawer ohonynt â disgownt trwm - yr 2DS XL yw consol gemau cludadwy gorau ei genhedlaeth.

Mae'n costio tua £ 130 er y gall fod yn anodd dod o hyd i stoc ar adegau prysuraf y flwyddyn.

Mae galluoedd ar-lein y 2DS XL - yn debyg iawn i'r amrywiadau 3DS o'i flaen - ond fel gyda'r Switch, mae'r rheolyddion rhieni yn rhagorol. Gallwch gyfyngu pryniannau ar-lein a phori rhyngrwyd i ganllawiau oed-benodol a PIN amddiffyn y cynnwys nad ydych yn dymuno i'ch plentyn ei gyrchu.

Cliciwch yma am ganllaw cam wrth gam ar sefydlu rheolaethau rhieni ar y 3DS / 2DS. Rydych hefyd yn gweld a adolygiad manwl o'r consol ar safle Hapchwarae Taming.

Yn ôl i’r brig


Xbox Un S / Xbox Un X.

Er bod fersiwn fwy datblygedig bellach yn yr Xbox One X wedi'i alluogi gan 4K, mae'r One S yn opsiwn gwych i'r teulu sy'n ymwybodol o'r gyllideb ac sydd eisiau peiriant adloniant cyffredinol. Mae'n chwarae gemau hyd at Full HD (1080p) ond gellir eu defnyddio hefyd fel chwaraewr Blu-ray 4K Ultra HD.

A gyda llawer o apiau adloniant, gan gynnwys Netflix ac Amazon Video, mae'n gweithio fel dyfais ffrydio glyfar hefyd. Mae yna hefyd filoedd o gemau ar gael ar gyfer Xbox One, a gallwch chi hefyd chwarae cannoedd o gemau Xbox 1000 hŷn ar y consol hefyd, sy'n wych i'r rhai sy'n edrych i uwchraddio.

Mae ar gael am oddeutu £ 249.99.

Fel gydag unrhyw ddyfais gysylltiedig, mae'r Xbox One S yn rhoi mynediad i'r rhyngrwyd ac apiau ar-lein. Gellir chwarae llawer o'r gemau ar-lein hefyd, felly mae angen i chi oruchwylio pan fydd plant yn eu chwarae i sicrhau eu bod yn gwneud hynny'n ddiogel. Diolch byth, mae yna hefyd ddigon o reolaethau rhieni i gyfyngu mynediad i weithgareddau ar-lein a gemau sy'n amhriodol i'w hoedran.

Mae ganddo hefyd nodwedd rheoli deuol newydd fel y gall dau berson reoli'r un gêm. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer dileu'r rhwystredigaeth y gall chwaraewyr ifanc iawn ei chael wrth ddysgu gêm. Mae hefyd yn ffordd hwyliog o gydweithio ar brofiadau mwy datblygedig ar gyfer pob oedran.

Cliciwch yma am ganllaw cam wrth gam ar sefydlu rheolaethau rhieni ar yr Xbox One. Gwel an adolygiad manwl o'r consol ar safle Hapchwarae Taming.

Yn ôl i’r brig


Cyfres Xbox X | S.

Mae'r fersiwn ddiweddaraf o'r Xbox yn cael ei rhyddhau eleni: Cyfres Xbox X | S. Mae dwy fersiwn o'r consol hwn. Mae Cyfres S Xbox yn £ 249 ac mae'n cynnig profiad gweledol ychydig yn llai trawiadol, ond mae'n dal i chwarae'r holl gemau Xbox newydd. Nid yw'n cynnwys gyriant disg felly mae'n rhaid i chi brynu gemau'n ddigidol. Mae Cyfres X Xbox yn £ 449 ac mae'n cynnig profiad pen uchel gyda'r delweddau gorau. Mae hefyd yn darparu gyriant disg os ydych chi'n dymuno defnyddio gemau o ddisgiau.

Mae'r Xbox Series X | S yn cefnogi'r rhan fwyaf o'r hen gemau Xbox One. Gallwch hefyd arbed arian trwy ddefnyddio'r rheolwyr Xbox One hŷn sy'n gydnaws â'r system newydd. Hefyd os oes gennych lyfrgell fawr o ddisgiau Xbox One bydd angen i chi brynu consol Xbox Series X gyda'r gyriant i allu cael mynediad atynt.

Pan fyddwch wedi penderfynu pa fersiwn i'w phrynu mae'n bwysig nodi bod y model rhatach yn cynnig 500GB o storfa yn unig. Bydd ehangu hyn i gyd-fynd ag 1GB y Gyfres X yn gwneud y pris cyffredinol yn debyg.

Gallwch hefyd fanteisio ar danysgrifiad Xbox Game Pass sy'n darparu cannoedd o'r gemau diweddaraf ar danysgrifiad misol (mae 100 mis yn costio £ 12). Mae hyn yn osgoi'r gwariant ychwanegol drud o brynu gemau unigol ac yn ehangu ehangder y profiadau rydych chi'n debygol o'u chwarae yn y teulu.

Gwelwch fanwl adolygiad o'r consol ar safle Hapchwarae Taming.

Yn ôl i’r brig


PlayStation 4 / PlayStation 4 Pro

Mae dwy fersiwn o'r PlayStation 4 ar gael heddiw: model safonol a PS4 Pro gyda graffeg 4K a mwy o bwer o dan y cwfl. Fodd bynnag, bydd pob gêm PS4 yn rhedeg ar y naill beiriant ac yn edrych yn wych ni waeth pa fersiwn rydych chi'n ei ddewis.

Yn yr un modd â'r Xbox One, rydych chi'n cael apiau ar gyfer ffrydio fideos, fel Netflix ac Amazon Video, ond mae'r consol hwn wedi'i anelu'n fwy at hapchwarae nag adloniant cyffredinol. Dyma hefyd y consol sy'n gwerthu fwyaf yn y byd ar hyn o bryd, felly mae cefnogaeth gemau yn nerthol.

Gallwch gael un am oddeutu £ 230.

Mae dwy fersiwn o'r PlayStation 4 ar gael heddiw, model safonol a PS4 Pro, gyda graffeg 4K a mwy o bwer o dan y cwfl. Fodd bynnag, bydd pob gêm PS4 yn rhedeg ar y naill beiriant ac yn edrych yn wych ni waeth pa fersiwn rydych chi'n ei ddewis.

Mae gan y PlayStation ystod o gemau “PlayLink” ar gyfer teuluoedd y gallwch chi eu chwarae gyda ffôn clyfar fel rheolydd. Mae hyn yn golygu y gall pobl 6 chwarae gyda'i gilydd heb orfod prynu llawer o reolwyr. Maent hefyd yn amrywiol iawn o ran sut maen nhw'n cael eu chwarae. Mae defnyddio'r rheolyddion sgrin gyffwrdd, camera a gogwydd yn golygu nad yw rhai profiadau hapchwarae teulu unigryw yn bosibl ar systemau eraill.

Cliciwch yma am ganllaw cam wrth gam ar sefydlu rheolaethau rhieni ar y PS4. Gwel adolygwch y consol yn fanwl ar safle Hapchwarae Taming.

Yn ôl i’r brig


PlayStation 5

Y llynedd hefyd rhyddhawyd y PlayStation 5. Mae dwy fersiwn o'r PS5 er, yn wahanol i'r Xbox, mae'r ddau ohonyn nhw'n cynnig yr un perfformiad graffigol. Y prif wahaniaeth yw bod y model rhatach (£ 359) yn rhedeg gemau yn ddigidol yn unig. Mae'r model gyda gyriant Blu Ray yn costio £ 449.

Er y gallwch chi ddefnyddio'r hen reolwyr PlayStation 4 i chwarae gemau hŷn ar y PS5, i chwarae'r gemau newydd, mae angen i chi ddefnyddio'r rheolydd Sense Deuol newydd. Mae'n bwysig ystyried cost rheolwyr ychwanegol i'r teulu wrth wneud eich penderfyniad.

Mae'r PlayStation 5 yn rhedeg mwyafrif y gemau PlayStation 4. Mae'n werth nodi, os oes gennych lyfrgell fawr o ddisgiau PlayStation 4, bydd angen i chi brynu fersiwn Blu Ray o'r PlayStation 5 i gael mynediad atynt.

Gallwch hefyd danysgrifio i PlayStation Plus i gael mynediad at ystod o gemau bob mis, neu PlayStation Now sy'n eich galluogi i chwarae a lawrlwytho hyd yn oed mwy o gemau PlayStation ar amrywiaeth o ddyfeisiau eraill trwy nodwedd ffrydio gemau.

Un o fuddion mawr y PlayStation 5 i deuluoedd yw'r Cardiau Gweithgaredd defnyddiol sy'n rhan o'r system weithredu. Gall y rhain ddweud wrthych pa mor hir y bydd y genhadaeth neu'r bennod nesaf yn ei gymryd i'w chwblhau (defnyddiol ar gyfer stopio pan fydd hi'n amser bwyd) yn ogystal â chynnig awgrymiadau fideo y gallwch eu pinio i ochr y gameplay a dilyn ymlaen.

Cliciwch yma am ganllaw cam wrth gam ar sefydlu rheolaethau rhieni ar y PS5. Gwel adolygwch y consol yn fanwl ar safle Hapchwarae Taming.

Yn ôl i’r brig


PC Hapchwarae 

Ffordd boblogaidd gynyddol o chwarae gemau fideo i bobl ifanc yw gyda PC hapchwarae. Mae hwn yn gyfrifiadur sydd â cherdyn graffeg pwrpasol i redeg delweddau gemau. Yna mae chwaraewyr yn defnyddio llygoden a bysellfwrdd neu gamepad i reoli'r weithred.

Gall cyfrifiadur hapchwarae fod yn ffordd fforddiadwy o chwarae gemau ac mae'n caniatáu mynediad i ystod eang iawn o brofiad trwy siopau gemau ar-lein fel Steam ac Epic nad ydyn nhw ar gael ar gonsolau. Mae'n werth nodi nad yw'r siopau hyn yn gorfodi graddfeydd PEGI yn yr un modd â'r siopau consol.

Mae tuedd fwy diweddar mewn chwaraewyr iau sydd eisiau adeiladu cyfrifiadur personol ar gyfer hapchwarae. Mae hyn yn deillio o weld enwogion yn ffrydio gemau gyda chyfrifiaduron hunan-adeiladu mawr. Gall hwn fod yn brosiect da i deulu weithio arno gyda'i gilydd. Fodd bynnag, dylid nodi mai gwaith technegol yw hwn ac os nad yw cydran yn gweithio neu nad yw'n gydnaws, bydd angen cryn amser, amynedd ac arbenigedd arnoch i ddatrys problemau.

Cyn i chi ystyried buddsoddi mewn cyfrifiadur hapchwarae o ddifrif, dylech ofyn i'ch plentyn pa gemau penodol y bydd hyn yn eu galluogi i chwarae. Gallwch wirio'r rhestr hon o Gemau unigryw PC a chysura. Efallai'n wir y gallent gael yr un profiad (a'r un gêm) ar gonsol. Mae'n debygol y bydd hyn yn rhatach ac yn llawer llai o amser i'w sefydlu.

Gwel an adolygiad manwl o gyfrifiaduron personol hapchwarae ar safle Hapchwarae Taming.

Yn ôl i’r brig


Nintendo Classic Mini / SNES Classic Mini

Daeth y gwreiddiol Super Nintendo (SNES) gwreiddiol allan yn y DU yn 1992, felly mae gan lawer o rieni atgofion melys ohono. Mae Nintendo yn deall bod dyheu am retro yn gwefreiddio ac, felly, wedi ail-ryddhau ailweithio modern llai o'r consol gwreiddiol.

Mae'n cynnwys 21 o gemau clasurol o'r 90au, gan gynnwys Super Mario World, Super Mario Kart a Star Fox, ac mae'n dod gyda dau reolwr wedi'u modelu ar y rhai gwreiddiol. Os ydych chi am i'ch plant brofi'r un gemau gwych rydych chi'n eu cofio, ni allwch wella llawer na hyn.

Fe'i prisir o £ 70.

Mae'r rhain yn uned popeth-mewn-un gyda dim mynediad i'r rhyngrwyd. Mae'r gemau wedi'u cynnwys a'u cloi i'r peiriant, felly ni allwch ychwanegu mwy. Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn dod â diogelwch gwybod na fydd plentyn yn dod ar draws unrhyw ymddygiad anffodus. Mae Multiplayer ar gael o hyd trwy weithredu dau chwaraewr da, hen ffasiwn. Gwych i'r teulu i gyd.

Mae yna hefyd System Adloniant Mini Nintendo Clasurol mwy sylfaenol sy'n darparu gemau o'r genhedlaeth flaenorol o galedwedd Nintendo. Mae hyn ychydig yn rhatach ond oherwydd ei oedran, gall y gemau fod yn anodd i chwaraewyr ifanc iawn eu meistroli.

Yn ôl i’r brig


Consol Clasurol PlayStation Sony

Ail-ryddhad yw hwn o'r consol PlayStation 1994 gwreiddiol ar ffurf fach. Mae'n cael ei rag-lwytho ag 20 o'r gemau PlayStation gorau, gan gynnwys Final Fantasy VII, Jumping Flash !, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 a Wild Arms.

Gallwch ei blygio'n syth i mewn i sgrin gyda'r cebl HDMI sydd wedi'i gynnwys. Mae hefyd yn ymgorffori cerdyn cof rhithwir fel y gallwch arbed eich anturiaethau wrth i chi newid rhwng gemau. Mae dau reolwr wedi'u cynnwys yn y blwch hefyd, sy'n ei gwneud yn ffordd gost-effeithiol i gael mynediad at rai clasuron gwych.

Mae'n bris £ 89.99

Er bod y blwch yn nodi PEGI 18 oherwydd y gemau sydd wedi'u cynnwys, mae yna ddigon o deitlau y gall y teulu cyfan eu mwynhau. Mae'n werth sicrhau nad yw plant iau yn crwydro i'r gemau eraill.

Yn ôl i’r brig


Adnoddau a chanllawiau ategol