BWYDLEN

Nintendo DS a 3DS

Canllaw rheolaethau a gosodiadau

Er bod Nintendo DS a 3DS ill dau yn gonsolau llaw hŷn, maent yn parhau i fod yn boblogaidd i blant ac oedolion. Mae'r consolau Nintendo DS yn cynnwys cysylltiad â chonsolau DS eraill, rhyngrwyd, yr eShop Nintendo, porwr rhyngrwyd a gwasanaethau Nintendo eraill.

Mae Nintendo yn gynhwysfawr iawn gyda rheolaethau rhieni. Ar y DS a 3DS, gallwch gyfyngu ar gynnwys yn seiliedig ar gyfyngiad oedran y gêm, cyfyngu ar bori a rhwystro mynediad i wasanaethau siopa. Ceir mynediad at hyn i gyd trwy ddangosfwrdd rheolaeth rhieni canolog.

nintendo ds

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Nintendo (cyfeiriad e-bost/cyfrinair) a chonsol DS neu 3DS.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Porwr
icon Sgwrsio
icon Sgoriau Gêm
icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Gemau ar-lein
icon Prynu

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i alluogi rheolaethau rhieni ar Nintendo DS a 3DS

Pan fyddwch chi'n galluogi rheolaethau rhieni, mae'r holl nodweddion yn gyfyngedig. Mae hyn yn cynnwys gosodiadau rhyngrwyd. Er mwyn lleihau'r cyfyngiadau, megis cynyddu'r lefel nesaf o gemau â chyfyngiadau oedran, bydd yn rhaid i chi eu haddasu yn y gosodiadau rheoli rhieni.

I sefydlu rheolaethau rhieni:

1 cam - Ar y brif ddewislen, sgroliwch i Gosodiadau System ar y dde a dewiswch.

2 cam - Dewiswch Rheolaethau Rhieni a gosodwch PIN 4 digid. Dewiswch Iawn.

3 cam - Rhowch gwestiwn cyfrinachol i adennill eich PIN os byddwch chi'n ei anghofio. Yna, rhowch e-bost na all eich plentyn gael mynediad ato.

4 cam - Addaswch y cyfyngiadau awtomatig a symbolir gan y clo clap coch.

1
nintendo-ds-cam-1
2
nintendo-ds-cam-2
3
nintendo-ds-cam-3
4
nintendo-ds-cam-4
2

Ble i osod terfynau oedran ar gyfer cynnwys

O fewn rheolaethau rhieni, gallwch chi addasu'r isafswm oedran ar gyfer cynnwys y mae'ch plentyn yn ei weld.

I osod terfynau oedran:

1 cam - O'r sgrin Rheolaethau Rhieni, dewiswch Graddfa Meddalwedd.

2 cam – Sgroliwch drwy'r graddfeydd oedran sydd ar gael, sy'n cynnwys esboniadau am yr hyn y maent yn ei olygu. Dim ond gemau ar eich sgôr ac isod fydd yn hygyrch. Dewiswch Iawn pan fyddwch wedi dewis yr oedran priodol.

nintendo-ds-cam-5
3

Gosodiadau eraill sydd ar gael

Mae rhai o'r rheolyddion canlynol ar gael ar 3DS yn unig tra bod eraill ar gael ar Nintendo 3DS a DS.

Mae gosodiadau yn cynnwys:

Porwr Rhyngrwyd: Addasu a ellir ei lansio heb y PIN.

Gwasanaethau Siopa Nintendo: Addasu a ellir ei lansio heb y PIN.

Arddangos Delweddau 3D: Ar 3DS, cyfyngu delweddau 3D.

Miiverse: Mii oedd yr avatars a ddefnyddiwyd o fewn Nintendo. Rhwydwaith cymdeithasol oedd y Miiverse ond mae wedi dod i ben.

Rhannu Delweddau / Sain / Fideo / Data Testun Hir: Cyfyngu ar rannu cynnwys ag eraill.

Rhyngweithio Ar-lein: Addaswch a all plant gyfathrebu â chwaraewyr eraill.

StreetPass: Mae rhai gemau yn cael eu actifadu yn agos at ddyfeisiau eraill. Er na fydd gan y rhan fwyaf o bobl y DS neu 3DS, mae'n dda cadw hyn i ffwrdd er mwyn osgoi cysylltiad damweiniol yn gyhoeddus.

Cofrestru Ffrind: Addaswch a all eich plentyn ychwanegu chwaraewyr eraill fel ffrindiau.

DS Lawrlwythwch Chwarae: Addasu a all chwaraewyr eraill rannu gemau yn ddi-wifr.

Gweld Fideos wedi'u Dosbarthu: Cyfyngu ar wylio cynnwys fideo ar y ddyfais.