Rheolaethau Rhieni Nintendo DS - Materion Rhyngrwyd

Nintendo DS

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae'r Nintendo DS yn gynhwysfawr iawn gyda rheolaethau rhieni a gall gyfyngu ar gynnwys yn seiliedig ar gyfyngiad oedran y gêm, cyfyngu ar bori, rhwystro mynediad at wasanaethau siopa. Gellir cyrchu hyn i gyd trwy ddangosfwrdd rheoli rhieni canolog.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Nintendo (cyfeiriad e-bost / Cyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Sgwrsio
icon Sgoriau Gêm
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Gemau ar-lein
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Prynu
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Galluogi Rheolaethau Rhieni

Pan fyddwch chi'n galluogi rheolaethau rhieni, mae'r holl nodweddion yn gyfyngedig. Mae hyn yn cynnwys gosodiadau rhyngrwyd. Er mwyn lleihau'r cyfyngiadau, megis cynyddu'r lefel nesaf o gemau â chyfyngiadau oedran, bydd yn rhaid i chi eu haddasu yn y gosodiadau rheoli rhieni.

Ar y ddewislen gartref, sgroliwch i 'System Settings'

nintendo3ds_stepsscreens_step1-2
2

Tap 'Rheolaethau Rhieni'

nintendo-1-2
3

Fe'ch cyfarwyddir i osod pin. RHYBUDD: os anghofiwch y pin hwn ac na allwch ei adfer, byddwch yn colli mynediad i leoliadau rheoli rhieni. Rhowch eich pin pedwar digid i mewn.

nintendo-1-3
4

Yna gofynnir i chi am gwestiwn cyfrinachol pe bai angen i chi ailosod eich pin. Dewiswch y cwestiwn yr hoffech ei ateb o'r rhestr.

nintendo-1-4
5

Rhowch yr ateb. Byddwch yn ofalus i sicrhau bod y sillafu yn gywir.

nintendo-1-5
6

Dyna'ch pin wedi'i sefydlu a bydd rheolaeth rhieni yn cael ei alluogi.

nintendo-1-6
7

Os ydych am leihau cyfyngiad unrhyw un o'r rheolyddion rhieni, megis gemau â chyfyngiadau oedran, gellir newid y rhain yn y botwm 'Gosodiadau Rheoli Rhieni'.

8

Unwaith y byddwch chi'n fodlon â'ch gosodiadau, tapiwch y botwm "Wedi'i wneud" i gadarnhau. Fe'ch cymerir yn ôl i sgrin flaen Rheolaethau Rhieni.

Sgroliwch i Fyny