BWYDLEN

Rebecca Avery

Cynghorydd Diogelu Addysg, Cyngor Sir Caint

Rebecca Avery yw Cynghorydd Diogelu Addysg Cyngor Sir Caint (Amddiffyn Ar-lein) a hi fu'r arweinydd addysg ar gyfer diogelwch ar-lein yng Nghaint ers 2008.

Rebecca Avery yw Cynghorydd Diogelu Addysg Cyngor Sir Caint (Amddiffyn Ar-lein) a hi fu'r arweinydd addysg ar gyfer diogelwch ar-lein yng Nghaint ers 2008. Mae hi'n darparu cyngor, hyfforddiant ac arweiniad ynghylch diogelwch ar-lein ar gyfer holl leoliadau addysgol Caint gan gynnwys ysgolion, colegau a lleoliadau blwyddyn gynnar. Mae ei rôl wedi cynnwys datblygu a cyfres o bolisïau diogelwch ar-lein a dogfennau canllaw, a ddefnyddir fel enghreifftiau o arfer da yn y DU a thu hwnt.

Mae Rebecca yn aelod o Weithgor Addysg UKCCIS (Cyngor Diogelwch Plant y Rhyngrwyd) y DU, Bwrdd Cynghori Addysg CEOP a Grŵp Diogelu'r Rhwydwaith Addysg Cenedlaethol (NEN) ac mae wedi cyfrannu at ystod o ganllawiau diogelwch ar-lein cenedlaethol. Yn 2012 cafodd ei henwi fel “Hyrwyddwr Plant y Flwyddyn” CEOP. Yn 2015, cwblhaodd ei gradd Meistr mewn Amddiffyn Plant Uwch gyda'r Ganolfan Amddiffyn Plant ym Mhrifysgol Caint.

Dangos bio llawn Gwefan awdur