BWYDLEN

Beth yw rhai ffyrdd gwych o gefnogi amser teulu gyda thechnoleg?

Mae arbenigwyr Internet Matters yn rhannu awgrymiadau ar wneud y gorau o dechnoleg i gefnogi amser teulu yn ystod tymor yr ŵyl a thu hwnt.

Teulu a thechnoleg gyda'i gilydd


Rebecca Avery

Cynghorydd Diogelu Addysg, Cyngor Sir Caint
Gwefan Arbenigol

Efallai ei fod yn ymddangos yn frawychus, ond un o'r pethau gorau y gall teuluoedd ei wneud yw ymgysylltu ar-lein ac archwilio'r defnydd o dechnoleg gyda'i gilydd. Gall hyn helpu rhieni i ddeall beth sy'n gwneud y byd ar-lein mor ddeniadol i blant ond gall hefyd ddarparu rhai gweithgareddau teuluol hwyliog!

Mae yna nifer o apiau ac adnoddau addysgol a all greu cyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol; mae technoleg yn offeryn gwych i blant ac oedolion ddysgu pethau newydd! Annog creadigrwydd trwy archwilio sut i dynnu lluniau neu wneud fideos yn ddiogel, neu weithio gyda'n gilydd i greu celf ddigidol y gellir ei rhannu gyda theulu a ffrindiau. Yn dibynnu ar y tywydd, fe allech chi fynd â'r sgriniau y tu allan a defnyddio dyfeisiau symudol i helpu'r teulu i fynd ar helfa drysor bywyd go iawn. Pan gânt eu defnyddio'n ddiogel, gall 'Geocaching' a gemau realiti estynedig alluogi teuluoedd i chwarae gyda'i gilydd tra hefyd yn mwynhau awyr iach ac ymarfer corff.

Dylai bod ar-lein fod yn weithgaredd cymdeithasol, felly beth am gymryd ei dro i ddewis gêm neu gynnwys ar-lein y gall y teulu cyfan ei fwynhau? Bydd hyn yn helpu teuluoedd i siarad yn rheolaidd am yr apiau y mae plant yn eu defnyddio, y cynnwys maen nhw'n ei wylio a'r mathau o gemau maen nhw'n eu chwarae. Os nad ydych chi'n siŵr beth mae eu hoff apiau neu gemau yn ei wneud, neu beth sy'n gysylltiedig, gofynnwch i'ch plentyn ddangos i chi sut maen nhw'n eu defnyddio. Gall chwarae a defnyddio technoleg gyda'i gilydd fel teulu fod yn ffordd wych o agor cyfleoedd i rieni drafod ymddygiad ar-lein gyda'u plant ac archwilio'r offer sydd ar gael a all helpu i gadw pawb yn fwy diogel ar-lein.

Sue Jones

Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol Byd-eang, Ditch the Label
Gwefan Arbenigol

Byth ers cynnydd ffonau clyfar, mae pobl yn aml yn meddwl bod technoleg yn amharu ar amser craidd teulu. Rydym yn beio hysbysiadau ac apêl sgrolio diddiwedd cyfryngau cymdeithasol i bobl gael eu tynnu sylw a threulio amser yn peidio â rhoi sylw i'r rhai o'u cwmpas.

Fodd bynnag, nid yw technoleg yn rhywbeth y mae angen ei ofni - weithiau gallwch ei ddefnyddio i ddod â'ch teulu ynghyd, ac i gysylltu â nhw pan fyddwch chi'n teimlo fel eich bod chi'n gwyro ar wahân.

Mae yna gannoedd o gemau i'w chwarae fel teulu - o rasio ceir a heriau tîm i bosau ar-lein y gallwch chi eu chwarae gyda pherthnasau pellennig. Cadwch fwrdd arweinydd tŷ ar gyfer aelodau mwy cystadleuol y teulu fel y gallwch chi helpu i gynnal ymgysylltiad a hwyl y teulu! Os ydych chi'n chwarae o bell, mae llawer o'r gemau hyn yn caniatáu ichi siarad a chwarae ar yr un pryd, sy'n eich helpu i ddal i fyny ar fywyd bob dydd wrth gyd-chwarae.

Os yw'ch plant yn treulio llawer o amser ar YouTube, gofynnwch iddynt a allech chi weld fideo gan eu hoff grewr. Gall ymgysylltu â fideos maen nhw'n eu hoffi ddechrau sgyrsiau heb deimlo fel eich bod chi'n eu tyrru. Os yw'ch teulu ledled y wlad a'ch bod chi eisiau noson ffilm, mae llawer o lwyfannau ffrydio nawr yn caniatáu 'partïon gwylio'. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dewis ffilm a tharo chwarae, a gallwch chi i gyd fod yn gwylio'r ffilm ar yr un pryd - mae yna hyd yn oed nodweddion sgwrsio ar yr ochr i negesu'ch gilydd tra bod y ffilm ymlaen!

Dim ond ychydig o enghreifftiau yw'r rhain o ffyrdd y gall technoleg helpu i gefnogi amser teulu; mae miloedd o apiau, gemau a gwasanaethau ar gael - gwelwch pa rai allai fod o ddiddordeb i'ch teulu!

Catherine Knibbs

Seicotherapydd Trawma Plant (Cybertrauma)
Gwefan Arbenigol

Gall Tech fod yn ffordd wych o fwynhau amser teulu adeg y Nadolig a chael ychydig o hwyl, ac nid wyf o reidrwydd yn golygu dim ond eich plant yn eistedd mewn consolau â'u clustffonau ymlaen. Cymerwch er enghraifft nifer y gemau sy'n debyg i gemau bwrdd y gellir eu chwarae gan ddefnyddio'ch teledu. Gallwch ddefnyddio gemau trivia sydd â fersiynau electronig, gallwch brynu a chwarae gyda theganau sy'n electronig fel cerbydau rheoli o bell a dronau ac, wrth gwrs, gallwch brynu systemau gemau llaw y gallwch chi eu chwarae gyda'ch gilydd fel y Nintendo Switch.

Mae llawer o rieni o'r farn bod technoleg yn golygu y bydd eu plentyn yn rhuthro i ffwrdd i fod gyda'u ffrindiau ac i rai gall hyn fod yn wir yn ystod tymor yr ŵyl. Fodd bynnag, mae yna lawer o gemau y gallech chi eu chwarae gyda'ch gilydd fel teulu; cael ychydig o hwyl yn gadael i'ch plant ennill, neu hyd yn oed geisio curo eu sgorau ar y consolau rydych chi'n eu prynu. Efallai y gallech chi chwarae un gêm yr un o'u dewis ac yna'ch un chi, i godi rhywfaint o ymarfer a gwella'ch sgiliau hapchwarae eich hun. Mae cymaint o arddulliau o gemau ac efallai y bydd angen i chi edrych ar siopau ar-lein i ddod o hyd i un y gellir ei chwarae gyda'i gilydd. Un o'r lleoedd gorau i ddysgu am y gemau eu hunain yw www.taminggaming.com.

Rhowch gynnig arni! Dydych chi byth yn gwybod, gallai fod yn hwyl, yn giggles ac yn ffordd i gysylltu â'ch plant. Ac fe allech chi gael y sgôr uchel!

Ysgrifennwch y sylw