BWYDLEN

Canllaw rheoli rhieni Google Nest

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Google Nest yn llinell o gynhyrchion cartref craff sy'n cynnwys siaradwyr craff ac arddangosfeydd craff. O'i ddefnyddio gyda'r ap Google Home gallwch gymhwyso hidlwyr cynnwys, a rhwystro cynnwys cerddoriaeth a fideo penodol o ystod o apiau. Gellir ei ddefnyddio hefyd ochr yn ochr ag offer Lles Digidol Google i helpu plant i elwa ar dechnoleg gysylltiedig.

Logo nyth Google

Beth sydd ei angen arna i?

Ap Cartref Google

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i gyfyngu ar gynnwys ar siaradwyr ac arddangosiadau Google Nest

1 cam - Agorwch ap Google Home

2 cam - Ewch i'r gosodiadau a chliciwch ar yr eicon gêr

3 cam – oddi yno ewch i'r opsiynau Lles Digidol a dewiswch 'Sefydlu' ac 'Ychwanegu hidlydd dyfais'

Gallwch ddewis gosod y nodweddion canlynol:

  • Caniatáu unrhyw fideo
  • Caniatáu fideos wedi'u hidlo yn unig
  • Rhwystro pob fideo

Waeth beth fo'r ffilterau, bydd llyfrau sain a gorsafoedd radio ar gael bob amser.