Adnoddau seiberfwlio

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i helpu plant i ddelio â seiberfwlio.

Ymweld â hyb cyngor

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Canllaw rhieni: Beth yw ap Yolo ac a yw'n ddiogel?
Dysgu mwy am ap Yolo a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.
Erthyglau
Ymateb i'r Ymgynghoriad Blwch Loot
Rydym yn lansio ein canllaw cyngor newydd i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag codi bwganod ar-lein a ffug ...
Erthyglau
Wythnos Gwrth-fwlio 2020: Unedig yn Erbyn Bwlio
Rydym yn lansio ein canllaw cyngor newydd i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag codi bwganod ar-lein a ffug ...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Beth yw effaith lleferydd casineb ar-lein yn y byd go iawn ar bobl ifanc?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i gymryd 'cod traws gwyrdd' digidol newydd i fod yn ddiogel ar-lein?
Mae cod ymddygiad a grëwyd gan blant i blant - Stopio, Siarad, Cefnogi - yn rhoi camau syml iddynt wneud yn ddoethach ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut gall seiberfwlio effeithio ar iechyd meddwl fy mhlentyn?
Os yw'ch plentyn wedi profi seiberfwlio neu wedi bod yn agored iddo, mae ein harbenigwyr wrth law i roi i chi ...

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Casineb a throlio ar-lein - stori rhiant
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu â chasineb ar-lein i helpu rhieni eraill i gefnogi eu plant ar y mater hwn.
Straeon rhieni
Mae'r rhiant yn rhannu ei stori am sut y cafodd ei mab ei fwlio ar-lein
Mae Laura yn rhannu stori ei mab i annog rhieni eraill i ddechrau sgwrs am y seiberfwlio.
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu effaith seicolegol bwlio a gafodd ar ei merch
Mae stori'r fam hon yn atgyfnerthu'r angen i siarad a chwarae rhan weithredol ym mywyd digidol plentyn.

Ymchwil a Argymhellir

Ymchwil
Ffos Y Label - Arolwg Gwrth-Fwlio 2020
Sgroliwch i Fyny