BWYDLEN

ChromeOS ar Chromebooks

Canllaw rheolaethau a gosodiadau

ChromeOS yw'r system weithredu a ddefnyddir ar Chromebook gan Google. Mae ystod o reolaethau rhieni ar gyfer ChromeOS y gallwch eu defnyddio ochr yn ochr â Google Family Link i reoli a monitro defnydd plant ar-lein. Mae'r gosodiadau'n caniatáu ichi oruchwylio amser sgrin, mynediad i wefannau ac apiau a llawer mwy.

Logo ChromeOs

Beth sydd ei angen arna i?

Chromebook gyda fersiynau ChromeOS 71 neu uwch a chyfrif Google Family Link

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Porwr
icon Dadlwytho rhannu ffeiliau
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Safleoedd Phishing & Malware Heintiedig
icon Prynu
icon Rhannu Data
icon Rhannu lleoliad

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

3

Gosod cyfyngiadau yn y Play Store

Mae Google Play yn cynnig cyfle i ddefnyddwyr lawrlwytho gwahanol apiau a gemau. Mae'n bwysig gosod cyfyngiadau i gyfyngu ar orwario damweiniol.

Archwiliwch y Canllaw Google Play Store i ddysgu sut i osod cyfyngiadau.

4

Beth yw canllawiau cynnyrch Google eraill?

Os ydych yn defnyddio cynhyrchion Google eraill, archwiliwch y canllawiau canlynol i helpu i sefydlu plant yn ddiogel:

Cyfarfod Google

Google Nest

Google SafeSearch

YouTube

YouTube Kids