BWYDLEN

SPACETALK gwyliadwriaeth plant

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae gwyliadwriaeth plant SPACETALK yn ffôn clyfar, traciwr GPS ac yn gwylio popeth mewn un gyda nodweddion fel Safe Zone a Location on Demand wedi'i ddylunio gyda diogelwch plant mewn golwg.

logo spacetalk

Beth sydd ei angen arna i?

Gwylfa SPACETALK, cyfrif Allmytribe a thanysgrifiad Sky Mobile

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Rhannu lleoliad

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Dechrau Arni

Ychwanegwch Sim i'r oriawr SpaceTalk a'i droi ymlaen trwy ddal y botwm pŵer i lawr

2

Dadlwythwch yr app AllMyTribe a sefydlu cyfrif

Mae ap AllMyTribe ar gael i'w lawrlwytho o'r App Store a siop Chwarae Google. Chwilio AllMyTribe neu SpaceTalk.

Ar ôl ei osod, cofrestrwch, sefydlwch a dilyswch eich cyfrif AllMyTribe i ddechrau defnyddio'r app.

gofodtalk-cam-1
3

Sut i gysylltu'r oriawr SpaceTalk â'r app AllMyTribe

1 cam - Tap Dechreuwch Ddefnyddio AllMyTribe.
2 cam - Ar y sgrin hon, gallwch nawr ychwanegu dyfais i'ch cyfrif. Os hoffech chi wneud hynny, tapiwch Ychwanegu Dyfais.
3 cam - Gwiriwch fod gennych y wybodaeth ofynnol ac yna tapiwch Parhau.
4 cam – Rhowch y rhif ffôn symudol ac yna tapiwch Parhau eto.
5 cam – Bydd cod nawr yn cael ei anfon at y rhif ffôn symudol a roddwyd. Rhowch y cod dilysu a byddwch yn cael eich tywys yn awtomatig i'r sgrin nesaf
6 cam - Rhowch y manylion gofynnol ac yna tapiwch Parhau
7 cam – Darllenwch y Caniatâd Rhiant/Gwarcheidwad, gwnewch yn siŵr bod yr opsiynau gofynnol yn cael eu ticio ac yna tapiwch Parhau eto.
8 cam - Ar y sgrin, gallwch ddewis sut i sefydlu'r ddyfais hon. Am y tro, tapiwch ddyfais newydd.
9 cam – Rhowch y manylion gofynnol i ychwanegu cyswllt SOS, yna tapiwch Parhau.
10 cam - Tap Gorffen.

1
gofodtalk-b-cam-1
2
gofodtalk-b-cam-2
3
gofodtalk-b-cam-3
4
gofodtalk-b-cam-4
4

Camau i ychwanegu a golygu cyswllt

Sut i ychwanegu cyswllt

1 cam – O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe ac yna'r tab Gosodiadau.
2 cam – Tap Rhestr Gyswllt> Ychwanegu Cyswllt> Ychwanegu cyswllt newydd.
3 cam – Sicrhewch fod y switsh Cyswllt Argyfwng wedi'i alluogi os hoffech eu sefydlu fel cyswllt SOS.
4 cam - Unwaith y byddwch wedi nodi'r wybodaeth berthnasol, tapiwch Done.

1
gofodtalk-c-cam-1
2
gofodtalk-c-cam-2
3
gofodtalk-c-cam-3
5

Sut i olygu cyswllt:

1 cam – O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe ac yna tapiwch y tab Gosodiadau.
2 cam – Tap Rhestr Gyswllt> tapiwch y cyswllt yr hoffech ei olygu.
3 cam - Unwaith y byddwch wedi diwygio'r opsiynau gofynnol, tapiwch Done.

1
gofodtalk-d-cam-1
2
gofodtalk-d-cam-2
6

Addasu Lleoliad yn ôl y galw

1 cam – O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe> tab Gosodiadau.
2 cam - Tapiwch Diweddariadau Lleoliad yna dewiswch yr opsiwn a ddymunir.

1
spacetalk-e-cam-1
2
spacetalk-e-cam-2
7

Sut ydych chi'n sefydlu modd ysgol?

I ychwanegu modd ysgol:

1 cam – O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe> Tapiwch y tab Gosodiadau.
2 cam - Tap Modd Ysgol> Ychwanegu> Amser cychwyn.
3 cam - Dewiswch yr amser a ddymunir ac yna tapiwch Yn ôl.
4 cam – Tap End Time> Dewiswch yr amser gorffen a ddymunir ac yna tap Yn ôl.
5 cam – Tap Galluogi Nodweddion> Galluogi neu analluogi'r opsiynau a ddymunir ac yna tapio Yn ôl.
6 cam – Tap Dyddiad> Dewiswch y dyddiad a ddymunir ac yna tapiwch OK.
7 cam - Unwaith y byddwch wedi gorffen, tapiwch Done.

1
gofodtalk-f-cam-1
2
gofodtalk-f-cam-2
3
gofodtalk-f-cam-3
4
gofodtalk-f-cam-4
5
gofodtalk-f-cam-5
8

Sut i sefydlu lleoedd diogel

I ychwanegu Parth Diogel:

1 cam – O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe> Tapiwch y tab Gosodiadau> Ychwanegu Parth Diogel.
2 cam - Dewch o hyd i'r cyfeiriad yr hoffech ei sefydlu fel Parth Diogel ac yna tapiwch Enw.
3 cam -Rhowch yr enw a ddymunir ac addaswch unrhyw fanylion gofynnol, yna tapiwch Done.

1
gofodtalk-g-cam-1
2
gofodtalk-g-cam-2
9

Sut i Blocio rhifau anhysbys

1 cam – O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe> Tapiwch y tab Gosodiadau.
2 cam - Tap Rhestr Gyswllt> Rhwystro galwadau o rifau anhysbys i'w galluogi neu eu hanalluogi.

1
gofodtalk-h-cam-1
2
gofodtalk-h-cam-2
10

Camau i olygu ac ychwanegu rhybudd:

Sut i ychwanegu rhybudd:

1 cam – O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe> Tapiwch y tab Gosodiadau.
2 cam – Tap Ychwanegu Rhybudd > Addaswch yr opsiynau a ddymunir ac yna tap Wedi'i Wneud.

1
gofod siarad-i-gam-1
2
gofod siarad-i-gam-2
11

Sut i olygu rhybudd:

1 cam – O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe> Gosodiadau.
2 cam - Tapiwch y Rhybudd yr hoffech ei olygu.
3 cam - Addaswch yr opsiynau a ddymunir ac yna tapiwch Done.

1
gofodtalk-j-cam-1
2
gofodtalk-j-cam-2
12

Sut i sefydlu sêr gwobrwyo i'ch plentyn

1 cam – O'r sgrin gartref tapiwch yr apiau AllMyTribe> Gosodiadau.
2 cam – Tap Gwobrwyo Sêr > Gadewch i ni Ddechrau.
3 cam - Rhowch fanylion y wobr a thapio Parhau.
4 cam - Addaswch nifer y sêr i'r opsiwn a ddymunir ac yna tapiwch Parhau.
5 cam - Addaswch y rhesymau y mae sêr yn cael eu rhoi ac yna tapiwch Start!.

1
gofodtalk-k-cam-1
2
gofodtalk-k-cam-2
3
gofodtalk-k-cam-3