BWYDLEN

SPACETALK gwyliadwriaeth plant

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae gwyliadwriaeth plant SPACETALK yn ffôn clyfar, traciwr GPS ac yn gwylio popeth mewn un gyda nodweddion fel Safe Zone a Location on Demand wedi'i ddylunio gyda diogelwch plant mewn golwg.

Beth sydd ei angen arna i?

Gwylfa SPACETALK, cyfrif Allmytribe a thanysgrifiad Sky Mobile

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Rhannu lleoliad

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Dechrau Arni

1. Ychwanegwch Sim i'r oriawr SpaceTalk a'i droi ymlaen trwy ddal y botwm pŵer i lawr

spacetalk-screenshots-message-2
2

Dadlwythwch yr app AllMyTribe a sefydlu cyfrif

1. Mae'r ap AllMyTribe ar gael i'w lawrlwytho o'r App Store a’r siop Chwarae Google. Chwilio AllMyTribe neu SpaceTalk.

2. Ar ôl ei osod, cofrestrwch, sefydlwch a gwiriwch eich cyfrif AllMyTribe i ddechrau defnyddio'r app.

02_downloadtheallmytribeapp_01_02-1
3

Sut i gysylltu'r oriawr SpaceTalk â'r app AllMyTribe

1. Tap Start gan ddefnyddio AllMyTribe.
2. Ar y sgrin hon, gallwch nawr ychwanegu dyfais i'ch cyfrif. Os hoffech chi wneud hynny, tapiwch Ychwanegu Dyfais.
3. Gwiriwch fod gennych y wybodaeth ofynnol ac yna tapiwch Parhau.
4. Rhowch y rhif ffôn symudol ac yna tap Parhewch eto.
5. Bellach anfonir cod at y rhif ffôn symudol a roddir. Rhowch y cod dilysu a chewch eich cludo i'r sgrin nesaf yn awtomatig
6. Rhowch y manylion gofynnol ac yna tapiwch Parhau
7. Darllenwch y Cydsyniad Rhiant / Gwarcheidwad, sicrhau bod yr opsiynau gofynnol yn cael eu ticio ac yna tapio Parhau eto.
8. Ar y sgrin, gallwch ddewis sut i sefydlu'r ddyfais hon. Am y tro, tap Dyfais newydd.
9. Rhowch y manylion gofynnol i ychwanegu cyswllt SOS, yna tap Parhau.
10. Tap Gorffen.

1
03_connecttheapp_01-2
2
03_connecttheapp_02-2
3
03_connecttheapp_03
4
03_connecttheapp_04
5
03_connecttheapp_05-2
6
03_connecttheapp_06
7
03_connecttheapp_07
8
03_connecttheapp_08
9
03_connecttheapp_09
10
03_connecttheapp_11
4

Camau i ychwanegu a golygu cyswllt

Sut i ychwanegu cyswllt

1. O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe.
2. Tap y tab Gosodiadau.
3. Tap Rhestr Gyswllt.
4. Tap Ychwanegu Cyswllt.
5. Tap Ychwanegu cyswllt newydd.
6. Sicrhewch fod y switsh Cyswllt Brys wedi'i alluogi os hoffech eu sefydlu fel cyswllt SOS.
7. Ar ôl i chi nodi'r wybodaeth berthnasol, tapiwch Wedi'i wneud.

1
03_connecttheapp_01-2
2
04_addacontact_02-1
3
04_addacontact_03-2
4
04_addacontact_04-2
5
04_addacontact_05-2
6
04_addacontact_06-2
7
04_addacontact_07-2
5

Sut i olygu cyswllt:

1. O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe.
2. Tap y tab Gosodiadau.
3. Tap Rhestr Gyswllt.
4. Tapiwch y cyswllt yr hoffech ei olygu.
5. Ar ôl i chi newid yr opsiynau gofynnol, tapiwch Wedi'i wneud.

1
03_connecttheapp_01-2
2
05_editacontact_02
3
05_editacontact_03
4
05_editacontact_04
6

Addasu Lleoliad yn ôl y galw

1. O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe.
2. Tap y tab Gosodiadau.
3. Tap Diweddariadau Lleoliad.
4. Tapiwch yr opsiwn a ddymunir.

1
03_connecttheapp_01-2
2
06_adjustlocation_02
3
06_adjustlocation_03
4
06_adjustlocation_04
7

Sut ydych chi'n sefydlu modd ysgol?

I ychwanegu modd ysgol:

1. O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe.
2. Tap y tab Gosodiadau.
3. Tap Modd Ysgol.
4. Tap yr ychwanegiad.
5. Tap Amser Cychwyn.
6. Dewiswch yr amser a ddymunir ac yna tapiwch Back.
7. Tap Amser Diwedd.
8. Dewiswch yr amser gorffen a ddymunir ac yna tapiwch Back.
9. Tap Galluogi Nodweddion.
10. Galluogi neu analluogi'r opsiynau a ddymunir ac yna tapio Yn ôl.
10. Tap Dyddiad.
11. Dewiswch y dyddiad a ddymunir ac yna tapiwch OK.
12. Ar ôl i chi orffen, tapiwch Wedi'i wneud.

1
03_connecttheapp_01-2
2
07_schoolmode_02
3
07_schoolmode_03
4
07_schoolmode_04
5
07_schoolmode_05
6
07_schoolmode_06
7
07_schoolmode_07
8
07_schoolmode_08
9
07_schoolmode_09
10
07_schoolmode_10
11
07_schoolmode_11
12
07_schoolmode_12
13
07_schoolmode_13
8

Sut i sefydlu lleoedd diogel?

I ychwanegu Parth Diogel:

1. O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe.
2. Tap y tab Gosodiadau.
3. Tap Ychwanegu Parth Diogel.
4. Dewch o hyd i'r cyfeiriad yr hoffech ei sefydlu fel Parth Diogel ac yna tapio Enw.
5. Rhowch yr enw a ddymunir ac addaswch unrhyw fanylion gofynnol, yna tapiwch Wedi'i wneud.

1
03_connecttheapp_01-2
2
08_addasafezone_02
3
08_addasafezone_03
4
08_addasafezone_04
5
08_addasafezone_05
9

Sut i Blocio rhifau anhysbys

1. O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe.
2. Tap y tab Gosodiadau.
3. Tap Rhestr Gyswllt.
4. Tap galwadau Bloc o rifau anhysbys i'w galluogi neu eu hanalluogi.

1
03_connecttheapp_01-2
2
09_blockunknownnumbers_02
3
09_blockunknownnumbers_03
4
09_blockunknownnumbers_04
10

Camau i olygu ac ychwanegu rhybudd:

Sut i ychwanegu rhybudd:

1. O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe.
2. Tap y tab Gosodiadau.
3. Tap Ychwanegu Rhybudd.
4. Addaswch yr opsiynau a ddymunir ac yna tapiwch Wedi'i wneud.

1
03_connecttheapp_01-2
2
10_addanalert_02
3
10_addanalert_03
4
10_addanalert_04
11

Sut i olygu rhybudd:

1. O'r sgrin gartref tapiwch yr app AllMyTribe.
2. Tap y tab Gosodiadau.
3. Tapiwch y Rhybudd yr hoffech ei olygu.
4. Addaswch yr opsiynau a ddymunir ac yna tapiwch Wedi'i wneud.

1
03_connecttheapp_01-2
2
11_editanalert_02
3
11_editanalert_03
4
11_editanalert_04
12

Sut i sefydlu sêr gwobrwyo i'ch plentyn

1. O'r sgrin gartref tapiwch yr apiau AllMyTribe.
2. Tap y tab Gosodiadau.
3. Tap Gwobrwyo Sêr.
4. Tap Dewch i Ddechrau.
5. Rhowch y manylion gwobrwyo a thapio Parhau.
6. Addaswch nifer y sêr i'r opsiwn a ddymunir ac yna tapiwch Parhau.
7. Addaswch y rhesymau y rhoddir sêr ac yna tapiwch Start !.

1
03_connecttheapp_01-2
2
12_setuprewardstars_02
3
12_setuprewardstars_03
4
12_setuprewardstars_04
5
12_setuprewardstars_05
6
12_setuprewardstars_06
7
12_setuprewardstars_07