BWYDLEN

Rheolaethau rhieni OS X Mavericks

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mavericks Mae rheolaeth rhieni yn caniatáu i'ch plant gael profiad diogel a hapus ar y Mac. Gan ddefnyddio dewisiadau Rheolaethau Rhieni, gallwch reoli, monitro a rheoli'r amser y mae eich plant yn ei dreulio ar y Mac, y gwefannau maen nhw'n ymweld â nhw, a'r bobl maen nhw'n sgwrsio â nhw.

Beth sydd ei angen arna i?

I gael Mavericks wedi'i osod ar eich cyfrifiadur mac. Cyfrinair ar gyfer pob defnyddiwr.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Alcohol a Thybaco
icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Dating
icon Ffasiwn a Harddwch
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Gamblo
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Anweddus a di-chwaeth
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Chwilio engeses
icon Addysg rhyw
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Arfau a Thrais, Gore a Casineb

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ar eich bwrdd gwaith mac, dewiswch ddewislen Apple yn y gornel uchaf a dewisiadau'r system.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-mavericks_step-1
2

Yna cliciwch Rheolaethau Rhieni.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-mavericks_step-2
3

Pan fyddwch yn agor dewisiadau Rheolaethau Rhieni, os gwelwch y neges “Nid oes cyfrifon defnyddwyr i'w rheoli,” bydd angen i chi greu proffil arall y gallwch ei reoli.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-mavericks_step-3
4

Dewiswch y defnyddiwr, yna cliciwch Galluogi Rheolaethau Rhieni.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-mavericks_step-4
5

Cliciwch un o'r tabiau ar hyd y brig i ddechrau cyfyngu pethau. Yn gyntaf ar y rhestr mae Apps. Nodwch pa apiau y gall y plentyn eu cyrchu.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-mavericks_step-5
6

Dewiswch we i nodi pa wefannau y gall y plentyn eu cyrchu.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-mavericks_step-6
7

Dewiswch siopau i nodi pa wefannau adloniant ar-lein y gall y plentyn eu cyrchu.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-mavericks_step-7
8

Dewiswch amser i nodi pa gyfnodau amser y gall y plentyn gael mynediad i'r mac.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-mavericks_step-8
9

Dewiswch breifatrwydd i nodi pa apiau sy'n gallu cyrchu data'r plentyn.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-mavericks_step-9
10

Dewiswch un arall i nodi'r feddalwedd olaf sy'n weddill efallai y byddwch am i'r plentyn gael mynediad cyfyngedig hefyd.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-mavericks_step-10