BWYDLEN

canllaw preifatrwydd macOS Ventura 13

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Yn 2022, rhyddhaodd Apple macOS Venntura 13 fel y system weithredu wedi'i diweddaru ar gyfer Apple Macs. Gosodwch gyfyngiadau cynnwys a phreifatrwydd yn Amser Sgrin ar Mac i reoli'r hyn y gall eich plentyn ei gyrchu a'i lawrlwytho. Gallwch hefyd ddefnyddio'r gosodiadau Preifatrwydd a Diogelwch yn y system weithredu i reoli mwy o opsiynau.

Logo MACos Ventura

Beth sydd ei angen arna i?

Dyfais Mac, ID afal a mynediad Amser Sgrin

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Porwr
icon Dadlwytho rhannu ffeiliau
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Safleoedd Phishing & Malware Heintiedig
icon Prynu
icon Rhannu Data
icon Rhannu lleoliad

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ble i reoli lleoliad

Er mwyn helpu i wella diogelwch eich plentyn, gellir diffodd olrhain lleoliad macOS Ventura ar gyfer system ac apiau.

I ddewis pa apiau a gwasanaethau system all ddefnyddio Gwasanaethau Lleoliad:

1 cam - Dewiswch yr eicon Apple ar y ddewislen ac ewch i'r Gosodiadau System. Yna, cliciwch Preifatrwydd a Diogelwch yn y bar ochr.

2 cam – Toggle Location Services ymlaen neu i ffwrdd ar gyfer pob ap yr hoffech chi gyfyngu arno neu ganiatáu mynediad.

Os byddwch yn diffodd y gosodiad hwn ar ap, y tro nesaf y bydd yn ceisio cael eich lleoliad, bydd yn annog eich plentyn i'w droi yn ôl ymlaen. Felly, mae'n bwysig siarad â'ch plentyn am y rheolaeth hon a'i phwysigrwydd.

2

Sut i sefydlu amddiffyniad malware

Mae unrhyw ddyfais sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd yn wynebu'r risg o malware. Ar Mac, mae rhai nodweddion adeiledig i helpu i gyfyngu ar y risg hon.

Er mwyn amddiffyn y system rhag malware:

1 cam  – Ewch i'r ddewislen Gosodiadau Systemau> Caniatáu i'r cais gael ei lawrlwytho o.

2 cam – O dan App Store, dewiswch Caniatáu dim ond apiau sydd wedi'u lawrlwytho o'r App Store.

3 cam – O dan App Store a datblygwyr a nodwyd, dewiswch Caniatáu apiau o App Store yn unig a chan ddatblygwyr a nodwyd gan Apple.

Bydd hyn yn atal lawrlwythiadau awtomatig, gan gynnwys y rhai sy'n cynnwys malware.

3

Rheoli gosodiadau preifatrwydd

O fewn Ventura ac Amser Sgrin, gallwch yn hawdd gyfyngu ar gynnwys penodol, pryniannau, lawrlwythiadau a gosodiadau preifatrwydd.

I droi gosodiadau preifatrwydd ymlaen:

1 cam - Dewiswch yr eicon Apple yn y ddewislen a chliciwch ar yr eicon Amser Sgrin yn y bar ochr.

2 cam – Os ydych chi'n defnyddio Rhannu Teulu, dewiswch y ddewislen naidlen Aelod Teulu ar y dde ac yna dewiswch yr aelod o'r teulu.

3 cam - Dewiswch Cynnwys a Phreifatrwydd. Os yw i ffwrdd, trowch ef ymlaen.

macos-ventura-1
4

Sut i sefydlu cyfyngiadau cynnwys

Gyda Ventura, gallwch gyfyngu ar gynnwys oedolion a chynnwys amhriodol arall mewn amrywiol feysydd.

I gyfyngu ar gynnwys gwe:

1 cam – Mewngofnodwch i'r cyfrif defnyddiwr perthnasol neu ewch trwy Rhannu Teuluoedd a dewiswch yr aelod teulu perthnasol.

2 cam - Cliciwch ar yr eicon Apple a dewiswch Amser Sgrin.

3 cam – Ewch i gynnwys Gwe > Cyfyngu ar Wefannau Oedolion. Neu gallwch ddewis Caniatáu Gwefannau yn Unig ac yna creu rhestr arferol ar gyfer eich plentyn o wefannau a ganiateir.

I osod cyfyngiadau gyda Siri:

1 cam - O fewn Amser Sgrin, ewch i Siri.

2 cam - Diffoddwch yr opsiynau canlynol:

 • Iaith benodol yn Siri a Geiriadur
 • Chwiliad Gwe Cynnwys Siri

I osod cyfyngiadau o fewn y Ganolfan Gêm:

1 cam - O fewn Amser Sgrin, ewch i Game Centre.

2 cam - Adolygu a diffodd yr opsiynau canlynol i gyfyngu mynediad:

 • Ychwanegu Cyfeillion
 • Cyswllt a Ffrindiau
 • Negeseuon Preifat
 • Newidiadau Avatar a Llysenw
 • Newidiadau Preifatrwydd Proffil

I reoli gemau aml-chwaraewr:

Cam 1 - O Amser Sgrin, ewch i'r opsiwn hwn i ddewis gyda phwy y gall eich plentyn chwarae yn y Ganolfan Gêm. Gallwch ddewis o'r opsiynau canlynol:

 • Caniatáu gemau aml-chwaraewr gyda - Dewiswch Dim ond ffrindiau sydd wedi'u hychwanegu at eu cyfrif Game Center.
 • Caniatáu Aml-chwaraewr Cyfagos – Os byddwch chi'n troi hwn ymlaen, bydd eich plentyn yn gallu chwarae gyda chwaraewyr sydd wedi'u cysylltu â'r un ystod Wi-Fi neu Bluetooth.
5

Ble i reoli gwariant

Gydag Amser Sgrin ar macOS Ventura, gallwch gyfyngu ar ffilmiau, rhaglenni teledu a phrynu apiau.

I gyfyngu ar wario a storio opsiynau ar Mac:

1 cam - Dewiswch eicon Apple a dewiswch Gosodiadau System> Amser Sgrin> Cyfyngiadau Storio.

2 cam – Adolygwch yr opsiynau a phenderfynwch pa rai yr hoffech eu troi ymlaen neu eu diffodd. Maent yn dod o dan y categorïau canlynol:

 • Cynnwys a Ganiateir
 • Wedi'i ganiatáu ar iOS
 • Cyfrinair a Diogelwch
6

Cyfyngu ar newidiadau ffafriaeth

Os ydych chi wedi cael sgyrsiau am reolaethau gyda'ch plentyn ond yn dal i boeni y byddant yn ceisio dod o hyd i atebion, mae Apple wedi rhoi'r opsiwn i chi gloi'r gosodiadau hyn.

I gloi newidiadau hoffter:

1 cam - O'r ddewislen Amser Sgrin, dewiswch Cyfyngiadau Dewis.

2 cam - Adolygu a throi'r opsiynau sydd ar gael ymlaen neu i ffwrdd. Dyma'r opsiynau sydd ar gael ar draws dyfeisiau Apple:

 • Cyfrinair
 • Cyfrif
 • Data Symudol
 • Ffocws Gyrru
 • Darparwr Teledu
 • Gweithgarwch Ap Cefndir

Os caiff opsiwn ei ddiffodd, mae angen y cod pas Amser Sgrin i wneud newid.