BWYDLEN

Rheolaethau rhieni OS X Yosemite

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Unwaith y byddwch wedi sefydlu 'Cyfrif Plentyn' ar Apple Family Sharing gallwch reoli gweithgaredd eich plentyn ar y ddyfais ac ar-lein. Rydych chi'n cael adroddiadau awtomataidd a dadansoddiadau e-bost wythnosol o'ch gweithgaredd i addasu gosodiadau os oes angen.

Beth sydd ei angen arna i?

I gael Yosemite wedi'i osod ar eich cyfrifiadur mac. Cyfrinair ar gyfer pob defnyddiwr.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Alcohol a Thybaco
icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Dating
icon Ffasiwn a Harddwch
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Gamblo
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Anweddus a di-chwaeth
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Chwilio engeses
icon Addysg rhyw
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Arfau a Thrais, Gore a Casineb

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ar eich bwrdd gwaith mac, dewiswch ddewislen Apple yn y gornel uchaf a dewisiadau'r system.

os-x-yosemite-cam-1
2

Yna cliciwch Rheolaethau Rhieni.

os-x-yosemite-cam-2
3

Pan fyddwch yn agor dewisiadau Rheolaethau Rhieni, os gwelwch y neges “Nid oes cyfrifon defnyddwyr i'w rheoli,” bydd angen i chi greu proffil arall y gallwch ei reoli.

os-x-yosemite-cam-3
4

Dewiswch y defnyddiwr, yna cliciwch Galluogi Rheolaethau Rhieni.

os-x-yosemite-cam-4
5

Cliciwch un o'r tabiau ar hyd y brig i ddechrau cyfyngu pethau. Yn gyntaf ar y rhestr mae Apps. Nodwch pa apiau y gall y plentyn eu cyrchu.

os-x-yosemite-cam-5
6

Dewiswch we i nodi pa wefannau y gall y plentyn eu cyrchu.

os-x-yosemite-cam-6
7

Dewiswch siopau i nodi pa wefannau adloniant ar-lein y gall y plentyn eu cyrchu.

os-x-yosemite-cam-7
8

Dewiswch amser i nodi pa gyfnodau amser y gall y plentyn gael mynediad i'r mac.

os-x-yosemite-cam-8
9

Dewiswch breifatrwydd i nodi pa apiau sy'n gallu cyrchu data'r plentyn.

os-x-yosemite-cam-9
10

Dewiswch un arall i nodi'r feddalwedd olaf sy'n weddill efallai y byddwch am i'r plentyn gael mynediad cyfyngedig hefyd.

os-x-yosemite-cam-10