BWYDLEN

Rheolaethau rhieni tabled Samsung

Canllaw cam wrth gam

Dysgwch sut i ddefnyddio rheolaethau rhieni ar dabledi Samsung a chloi modd Secret ar Samsung Internet i helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel ar-lein.

Beth sydd ei angen arna i?

Tabled Samsung

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Dienw
icon Mynediad Porwr
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Rheolaeth rhieni
icon Amser sgrin

Sut i sefydlu rheolyddion rhieni ar dabledi Samsung

1

Sut i alluogi rheolaethau rhieni

Mae rheolaethau rhieni gydag ap Family Link Google yn caniatáu ichi osod rheolau ar gyfer sut mae'ch plentyn yn defnyddio ei dabled Samsung.

Gallwch chi sefydlu rheolyddion rhieni cyn belled â'u bod yn rhedeg fersiwn meddalwedd One UI 2.0 neu'n hwyrach.

Gyda Google Family Link, gallwch reoli'r hyn y gall eich plentyn gael mynediad ato a monitro ei weithgarwch. Gallwch hefyd reoli'r apiau y gallant eu lawrlwytho a'u defnyddio, gosod terfynau amser sgrin, hidlo cynnwys, cyfyngu ar bryniannau mewn-app, cloi eu dyfais ac olrhain eu lleoliad.

Galluogi rheolaethau rhieni:

Daw dyfeisiau Samsung gyda Google Family Link wedi'i osod ymlaen llaw. Gwnewch yn siŵr ei fod hefyd wedi'i osod ar eich dyfais eich hun. Gweld sut i greu cyfrif plentyn, grŵp teulu a mwy gyda'n canllaw Cyswllt Teulu cam wrth gam.

Gallwch gael mynediad at hwn ar dabled Samsung eich plentyn drwy fynd i Gosodiadau > Lles Digidol a rheolaethau rhieni > Rheolaethau rhieni. Bydd hyn yn lansio Google Family Link.

Fodd bynnag, cofiwch y bydd angen i chi ddefnyddio'ch dyfais eich hun i sefydlu Cyswllt Teulu yn gyntaf.

samsung-tabled-rhieni-rheolaethau-cam-1
2

Ble i osod cyfrinair ar gyfer modd Cyfrinachol

Mae modd cyfrinachol yn nodwedd ar borwr gwe tabledi Samsung sy'n caniatáu ichi ddefnyddio'r rhyngrwyd heb gael eich olrhain.

Gallwch osod cyfrinair i gadw'ch plentyn rhag defnyddio'r nodwedd hon. Mae hyn yn ddefnyddiol os ydych chi am adolygu hanes pori eich plentyn, na allwch chi ei wneud gyda'r modd Cyfrinachol wedi'i alluogi.

I osod cyfrinair modd Cyfrinachol:

1 cam - Agored Rhyngrwyd Samsung a thapio ar y + symbol i agor tab newydd.

2 cam - Ar waelod y sgrin, tapiwch Trowch y modd Cyfrinachol ymlaen.

3 cam - Tap y toggle wrth ymyl modd Lock Secret i'w droi glas.

4 cam - Dilynwch y cyfarwyddiadau i gosod cyfrinair dim ond ti'n gwybod.

Bellach gall eich plentyn ddefnyddio modd Cyfrinachol yn hirach oni bai ei fod yn gwybod y cyfrinair.

Sylwch nad yw hyn yn effeithio ar borwyr eraill. Gallwch rwystro mynediad i borwyr eraill gyda Google Family Link.

1
samsung-tabled-secret-modd-cam-1
2
samsung-tabled-secret-modd-cam-2
3
samsung-tabled-secret-modd-cam-3
4
samsung-tabled-secret-modd-cam-4