BWYDLEN

Ffenestri 7

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae rheolaethau Rhieni Windows 7 yn offeryn gwerthfawr ar gyfer cyfyngu ar y cynnwys y gall plentyn gael mynediad iddo ar y cyfrifiadur. Gallwch gyfyngu ar amser, gemau a rhaglenni.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif newydd ar gyfer y plentyn a'r Cyfrinair

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Amserydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

O'r bwrdd gwaith, cliciwch dewislen windows a chlicio ar banel rheoli.

windows-7-step-by-step-guide_1
2

Cliciwch ar 'Cyfrifon Defnyddwyr a Diogelwch Teulu'.

windows-7-step-by-step-guide_2
3

Os nad oes gennych Gyfrif Defnyddiwr ar wahân ar gyfer eich plentyn, dewiswch 'Cyfrifon Defnyddiwr' i greu cyfrif newydd i'ch plentyn. Bydd angen i chi ychwanegu cyfrinair i'r cyfrif.

windows-7-step-by-step-guide_3
4

Yna ewch yn ôl i 'Cyfrifon Defnyddiwr a Diogelwch Teulu' a dewis 'Rheolaethau Rhieni'

windows-7-step-by-step-guide_4
5

Trowch reolaethau rhieni ymlaen.

windows-7-step-by-step-guide_5
6

Dewiswch yr opsiynau 'Terfynau Amser' a dewiswch y sgwariau i'w troi'n las. Mae hyn yn cyfyngu pryd y gall y plentyn ddefnyddio'r cyfrifiadur ar yr adegau hyn.

windows-7-step-by-step-guide_6
7

Yna dewiswch 'Gemau' i gyfyngu ar y gemau y gellir eu chwarae.

windows-7-step-by-step-guide_7
8

Dewiswch 'Gosod sgôr gemau' a dewis pa raddfeydd oedran sydd wedi'u cyfyngu a pha rai sy'n rhydd i'w chwarae.

windows-7-step-by-step-guide_8
9

Sgroliwch i lawr a dewis gwahanol fathau o gynnwys rydych chi am ei rwystro.

windows-7-step-by-step-guide_9
10

Nesaf, dewiswch yr opsiynau 'Caniatáu a rhwystro rhaglenni penodol' a thicio pa raglenni y mae'r plentyn wedi'u cyfyngu hefyd.

windows-7-step-by-step-guide_10