BWYDLEN

Rheolaethau rhieni ffonau smart Samsung

Canllaw cam wrth gam

Dysgwch sut i osod Modd Cyfrinachol, creu ffolder ddiogel a gwirio hanes porwr ar Internet Explorer i helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel ar ei ffôn clyfar Samsung.

samsung logo

Beth sydd ei angen arna i?

Ffôn clyfar Samsung

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Mynediad Porwr
icon Preifatrwydd

Cam-wrth-gam cyfarwyddiadau

1

Sut i wirio hanes porwr eich plentyn

Mae hanes porwr eich plentyn yn cynnwys cofnod o'r tudalennau y mae'n ymweld â nhw.

Mae gan bob porwr ei hanes ei hun, felly os yw'ch plentyn yn lawrlwytho porwr gwahanol i Samsung Internet, efallai y bydd angen i chi wirio hynny hefyd.

I wirio hanes porwr ar Samsung Internet:

1 cam - Tap y Eicon rhyngrwyd i agor y porwr yna tapiwch y Eicon dewislen a gynrychiolir gan 3 llinell ar waelod ochr dde eich sgrin.

2 cam - Tap y eicon cloc sy'n dweud Hanes. Yna gallwch weld eu hanes fideo a'u hanes gwe mewn trefn gronolegol.

Os sylwch eu bod yn ymweld â gwefannau amhriodol neu'n gwylio cynnwys amhriodol, mae'n bwysig siarad â nhw amdano mewn modd tawel ac agored.

Mynnwch gyngor ar fynd i'r afael â chynnwys amhriodol yma.

1
gwirio-porwr-hanes-samsung-smartphones-steps-1-2
2
gwirio-porwr-hanes-samsung-smartphones-cam-2
2

Sut i osod cyfrinair ar gyfer Modd Cyfrinachol

Mae Modd Cyfrinachol ar gael gyda Samsung Internet ar ffonau smart Samsung. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr bori heb olrhain y gwefannau y maent yn ymweld â nhw.

Gallwch osod cyfrinair i gael mynediad at y Modd Cyfrinachol fel na all eich plentyn gael mynediad iddo. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn defnyddio'r porwr arferol.

I osod cyfrinair Modd Cyfrinachol:

1 cam - Tap ar y Eicon Rhyngrwyd Samsung i agor y porwr, yna tap ar y tabs icon.

2 cam - Ar waelod y sgrin, tapiwch Trowch y Modd Cyfrinachol ymlaen. Bydd sgrin sy'n dweud 'Cadwch eich pori yn breifat ac yn ddiogel' yn ymddangos. Nesaf at Cloi Modd Cyfrinachol, newid y toggle i glas a tap dechrau.

3 cam - Gosod a cyfrinair. Rhaid iddo gynnwys o leiaf 4 nod, gan gynnwys o leiaf 1 llythyren. Rhowch it, gwasg parhau ac yna ail-ymuno hynny.

Gallwch hefyd ddewis defnyddio biometreg (olion bysedd neu wyneb, yn dibynnu ar fodel ffôn clyfar). Mae hon yn ffordd fwy diogel o ddiogelu'ch ffôn.

4 cam - Pan fyddwch yn y Modd Cyfrinachol, gallwch gyrchu'r gosodiad trwy'r botwm Dewislen a gynrychiolir gan y Dotiau 3 ar ochr dde uchaf eich sgrin. Yma, gallwch ailosod Modd Cyfrinachol i adfer gosodiadau neu greu cyfrinair newydd.

1
samsung-smartphone-secret-modd-cam-1
2
samsung-smartphone-secret-modd-cam-2
3
samsung-smartphone-secret-modd-cam-3
4
samsung-smartphone-secret-modd-cam-4
3

Sut mae creu Ffolder Ddiogel?

Mae'r Ffolder Ddiogel yn gadael i chi gadw eich ffeiliau preifat, delweddau ac apiau mewn ffolder ddiogel ar wahân. Dim ond ar ddyfeisiau sy'n rhedeg ar system weithredu Android Nougat 7.0 ac uwch y mae ar gael.

Gallwch greu Ffolder Ddiogel i'ch plentyn ei defnyddio ar eich dyfais.

I greu Ffolder Ddiogel:

1 cam – I greu Ffolder Ddiogel, mae angen i chi neu'ch plentyn yn gyntaf a Cyfrif Samsung. Defnyddiwch y ffôn clyfar Samsung Chwilio Bar a chwilio Ffolder Diogel. Tap ar y canlyniad.

Gallwch hefyd gael mynediad at hwn drwy Gosodiadau > Biometreg a diogelwch > Ffolder Diogel.

2 cam — Unwaith yn y Ffolder Diogel, bydd angen i chi fewngofnodi gyda'ch Cyfrif Samsung ac cytuno i ganiatadau. Yna, rhaid i chi dewiswch ffordd i gael mynediad iddo. Gallwch ddewis o PIN, cyfrinair neu batrwm. Mae cyfrinair yn cynnig y lefel uchaf o ddiogelwch.

3 cam - Bydd eich Ffolder Ddiogel yn cael ei ychwanegu fel llwybr byr i'ch sgrin gartref. Tap arno i agor y ffolder.

1
samsung-smartphone-secure-folder-step-1-2
2
samsung-smartphone-secure-folder-step-3
4

Ychwanegu ffeiliau ac apiau i'ch Ffolder Ddiogel

Unwaith y byddwch wedi sefydlu'ch Ffolder Ddiogel, gallwch ychwanegu ffeiliau ac apiau i'w cadw'n ddiogel. Dim ond gyda'ch PIN, cyfrinair neu batrwm y gwnaethoch chi ei greu y bydd y rhain ar gael wedyn.

I ychwanegu ffeiliau at eich Ffolder Ddiogel:

1 cam - agored eich Ffolder Ddiogel a tapiwch y Dotiau 3 yng nghornel dde'r ffolder.

2 cam - Tap Ychwanegu ffeiliau. Yna, dewiswch y math o ffeil rydych chi am ychwanegu. Gallwch ddewis sawl ffeil i'w hychwanegu ar unwaith. Dewiswch i Symud nhw yn llwyr neu copi nhw. Os ydych chi'n eu Copïo, bydd y ffeiliau'n dal i fodoli y tu allan i'r ffolder.

3 cam - Yna gallwch chi gyrchu'r ffeiliau hyn trwy agor eich Ffolder Diogel a thapio Oriel (ar gyfer delweddau) neu Fy Ffeiliau (ar gyfer ffeiliau eraill).

I ychwanegu apiau i'ch Ffolder Ddiogel:

1 cam - agored eich Ffolder Ddiogel a tapiwch y ynghyd ag arwydd (+) ar frig y ffolder.

2 cam - Dewiswch yr apiau rydych chi am ychwanegu a thapio Ychwanegu.

Gallwch hefyd lawrlwytho apps newydd o'r Samsung Galaxy Store neu Google Play Store yma. Bydd y rhain yn cael eu hychwanegu'n uniongyrchol at eich Ffolder Ddiogel.

samsung-smartphone-secure-folder-adding-files-apps
5

Beth yw Find My Mobile?

Mae Find My Mobile yn nodwedd sy'n eich helpu i ddod o hyd i ddyfais Samsung Galaxy goll. Mae hefyd yn caniatáu ichi gloi neu ddatgloi'r ddyfais neu sychu data'r ddyfais yn llwyr, gan gynnwys gwybodaeth talu Samsung Pay.

I sefydlu Find My Mobile:

1 cam - Agored Gosodiadau > Tapiwch eich Cyfrif Samsung ar frig y ddewislen.

2 cam - Tap Dewch o hyd i My Mobile a togl on (i las) yr opsiynau yr hoffech eu galluogi. Maent yn cynnwys:

  • Caniatáu dod o hyd i'r ffôn hwn
  • Datgloi o bell
  • Anfonwch y lleoliad olaf
  • Canfyddiad all-lein

Os aiff y ddyfais hon ar goll, yna gallwch gael mynediad o bell at yr opsiynau hyn. Dysgwch fwy gyda Samsung UK.

samsung-smartphone-find-my-mobile-gosodiadau
6

Sut i reoli preifatrwydd eich plentyn

Gall rhieni/gofalwyr weld trosolwg o ganiatadau dyfais eu plentyn ar gyfer camera, meicroffon a lleoliad yn ystod y 24 awr ddiwethaf gyda'r Dangosfwrdd Preifatrwydd.

I gael mynediad i'r Dangosfwrdd Preifatrwydd:

1 cam - Tap Gosodiadau > Preifatrwydd. Tap Gweld pob caniatâd i weld golwg fanwl ar y caniatadau. Sgroliwch i reoli caniatadau.

2 cam - Tap Rheolwr caniatâd i olygu caniatadau ar gyfer pob ap.

Bydd pob math o ganiatâd yn dangos i chi faint o apiau sydd â mynediad at y caniatâd penodol hwnnw. Tapiwch fath o ganiatâd i fynd trwy'ch apiau fesul un a gosod eich caniatâd dewisol.

samsung-smartphone-privacy-dashboard-steps-1-2