BWYDLEN

Oedran y plentyn

Rheolaethau rhieni
Gosodiadau rheolaeth a diogelwch rhieni TikTok
Sefydlu Paru Teuluol, rheoli amser sgrin, addasu porthiannau a mwy gyda'n canllaw rheolaethau rhieni TikTok.
Rheolaethau rhieni
Canllaw rheolaethau rhieni ap Electronic Arts
Rheoli gyda phwy y gall eich plentyn siarad, pa gynnwys y gall gael mynediad ato a mwy gyda rheolaeth rhieni ap Electronic Arts ...
Rheolaethau rhieni
Canllaw rheolaethau rhieni Fortnite Battle Royale
Mynnwch arweiniad cam wrth gam ar reolaethau rhieni i reoli diogelwch ar-lein plant wrth iddynt chwarae.
Rheolaethau rhieni
Canllaw rheolaethau rhieni Fall Guys
Helpwch blant i gadw'n ddiogel wrth chwarae Fall Guys gyda'r camau hyn ar gyfer rheoli gwariant, cyfathrebu a mwy.
Rheolaethau rhieni
Canllaw rheolaethau rhieni Rocket League
Helpwch blant i gadw'n ddiogel wrth chwarae Rocket League gyda'r camau hyn ar gyfer rheoli gwariant, cyfathrebu a mwy.
Rheolaethau rhieni
Canllaw rheolaethau rhieni Epic Games Store
Helpwch blant i gadw'n ddiogel wrth ddefnyddio'r Epic Games Store gyda'r camau hyn ar gyfer rheoli cynnwys, cyfathrebu a mwy.
Rheolaethau rhieni
Rheolaethau rhieni Instagram
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar Instagram gyda'n canllawiau cam wrth gam sut i wneud.
Rheolaethau rhieni
Rheolaethau rhieni PlayStation 5 (PS5).
Dysgwch sut i reoli eich gosodiadau rheoli rhieni a'ch cyfyngiadau ar PlayStation 5 (PS5) gyda'n canllaw cam-wrth-gam sut i arwain.
Rheolaethau rhieni
Canllaw Nintendo Switch
Learn how to manage your parental control settings and restrictions on Nintendo Switch with our step-by-step how-to guide.
Rheolaethau rhieni
Canllaw gosodiadau preifatrwydd Snapchat
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar Snapchat gyda'n canllawiau cam wrth gam sut i wneud.
Rheolaethau rhieni
Rheolaethau rhieni tabled Samsung
Rheolaethau rhieni
Canllaw TalkTalk HomeSafe
Dysgwch sut i reoli eich gosodiadau rhwydwaith rheolaeth rhieni ar rwydwaith TalkTalk gyda'n canllaw cam-wrth-gam sut-i.
Rheolaethau rhieni
Canllaw rheoli preifatrwydd Roblox
Dysgwch sut i reoli diogelwch ar-lein eich plentyn ar Roblox gyda'n canllawiau cam wrth gam sut i wneud.
Rheolaethau rhieni
Samsung ffonau clyfar