BWYDLEN

Oedran y plentyn

Hidlo
Trefnu yn ôl
Straeon rhieni
Mae'r mamau Lisa Kenevan a Hollie Dance yn rhannu awgrymiadau i amddiffyn plant rhag heriau niweidiol ar-lein
Collodd y mamau Lisa Kenevan a Hollie Dance eu meibion ​​i heriau peryglus ar-lein. Nawr, maen nhw'n helpu rhieni i adnabod y ...
Straeon rhieni
Sut mae un tad yn delio â misogyny cynnwys bechgyn yn eu harddegau
Mae James Coomber o Wiltshire yn byw gyda'i wraig a'u dau fab yn eu harddegau. Mae'n poeni am y cynnwys misogynistic teen ...
Straeon rhieni
Cefnogi merched y mae misogyny yn effeithio arnynt ar-lein
Mae Dad, Barney, yn rhannu profiad ei ferch gyda misogyny ar-lein. Gweld beth mae'n ei wneud i gefnogi ei arddegau i ddelio â ...
Straeon rhieni
Sut mae un teulu yn defnyddio arian cyfred digidol i arbed
Mae arian cyfred digidol yn ddryslyd i rai pobl, ond mae mam Jayne - ynghyd â'i gŵr a'u dwy ferch - wedi ...
Straeon rhieni
Profiad un fam gyda cham-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein
Mae mam, Emma, ​​yn rhannu ei phrofiad o gam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein a'r hyn y gall rhieni ei wneud i helpu i gadw eu plant yn ddiogel.
Straeon rhieni
Mae un tad yn rhannu sut mae ei ferch yn ei harddegau yn cael ei newyddion o'r cyfryngau cymdeithasol
Mae Gary yn dad sydd wedi ysgaru ac mae ganddo ferch 16 oed Ella a orffennodd ei harholiadau TGAU yn ddiweddar. Mae'n rhannu dyletswyddau rhianta ...
Straeon rhieni
Syniadau mam ar gydbwyso amser sgrin, gwybodaeth a lles
Mae Jenny yn fam aros gartref gyda dau fachgen oed ysgol uwchradd. Mae hi'n esbonio sut maen nhw'n cydbwyso eu hamser sgrin gyda gwaith cartref ...
Straeon rhieni
Mae'r rhiant yn rhannu ei chynghorion i gefnogi plant gyda rheoli arian ar-lein
O siarad am werth arian i sefydlu rheolaethau ar gyfer prynu mewn-app, mae Meena yn rhannu ei chynghorion i helpu ...
Straeon rhieni
Mae mam i ddau yn rhannu ei syniadau ar gefnogi gwariant ar-lein plant
Mae Sandra yn rhannu ei mewnwelediadau ar yr hyn sy'n gweithio iddi o ran helpu ei dwy ferch i ddeall arian ar-lein ...
Straeon rhieni
Mae mam SEND teen yn rhannu effaith gadarnhaol technoleg ar ei phlentyn
Mae mam Sarah i Amber sydd ag awtistiaeth yn rhannu'r rôl bwysig y mae'r byd ar-lein yn ei chwarae ym mywyd beunyddiol ei phlentyn ...